Kā varam jums palīdzēt?

Ko darīt, ja vēlos, lai Revolut izdzēstu visus manus datus?

Lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, mums kā regulētai finanšu iestādei tiesību aktos ir noteikts pienākums glabāt jūsu datus ne mazāk kā 6 gadus. Šai prasībai par datu glabāšanu ir augstāka prioritāte nekā jūsu tiesībām pieprasīt datu dzēšanu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem (piemēram, VDAR, Austrālijas datu aizsardzības likumam vai Singapūras personas datu aizsardzības likumam). Tāpēc mēs nevaram izdzēst ar jūsu Revolut kontu saistītos datus, kamēr šis laika periods nav pagājis, tomēr varat būt pārliecināts, ka mūsu uzraudzībā esošie dati tiek glabāti pilnīgā drošībā.

Saistītie raksti