Kā varam jums palīdzēt?

Kas ir terorisma finansēšana?

Kas ir terorisma finansēšana?

Teroristu finansēšana ietver līdzekļu pieprasīšanu, savākšanu vai nodrošināšanu nolūkā tos izmantot terora aktu vai teroristu organizāciju atbalstam. Līdzekļus var iegūt gan no likumīgiem, gan no nelikumīgiem avotiem. Proti, saskaņā ar Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorisma finansēšanu persona izdara noziegumu, kas saistīts ar terorisma finansēšanu, “ja šī persona ar jebkādiem līdzekļiem, tieši vai netieši, nelikumīgi un apzināti sagādā vai savāc līdzekļus ar mērķi, lai tie tiktu izmantoti, vai zinot, ka tie tiks izmantoti, pilnīgi vai daļēji, lai izdarītu” noziedzīgu nodarījumu atbilstoši Konvencijas piemērošanas jomai.

Tāpēc terorisma finansēšanā iesaistīto fizisko personu vai organizāciju galvenais mērķis ne vienmēr ir slēpt naudas avotus — nodoms var būt slēpt gan finansēšanu, gan finansētās darbības raksturu.

Kas ir terorisma finansēšanas novēršana?

Termins “terorisma finansēšanas novēršana” īpaši attiecas uz visām politikas pamatnostādnēm un tiesību aktiem, kas liek finanšu iestādēm proaktīvi uzraudzīt savus klientus, lai novērstu terorisma finansēšanu.

ANO Vispārējā terorisma apkarošanas stratēģija ir terorisma finansēšanas novēršanas darbības piemērs.

ANO Vispārējā terorisma apkarošanas stratēģija (A/RES/60/288) ir unikāls globāla mēroga instruments, lai pastiprinātu valstiska mēroga, reģionālos un starptautiskos centienus cīņā pret terorismu. To vienprātīgi pieņemot 2006. gadā, visas ANO dalībvalstis pirmo reizi vienojās par kopēju stratēģisko un operatīvo pieeju terorisma apkarošanai.

Stratēģijā ir skaidri norādīts, ka terorisms ir nepieņemams visās tā formās un izpausmēs. Tajā arī nolemts individuāli un kolektīvi veikt praktiskus pasākumus, lai novērstu un apkarotu terorismu. Šajās praktiskajās darbībās ietilpst plašs pasākumu klāsts — no terorisma draudu apkarošanas spējas stiprināšanas valstiskā līmenī līdz ANO sistēmā ietilpstošo pretterorisma darbību sekmīgākai koordinēšanai.

ANO Vispārējā terorisma apkarošanas stratēģija rezolūcijas un pievienotā rīcības plāna (A/RES/60/288) veidā sastāv no četriem pīlāriem, tostarp:

1. terorisma izplatību veicinošu apstākļu novēršanas;

2. terorisma novēršanas un apkarošanas pasākumiem;

3. pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt valstu spējas novērst un apkarot terorismu un stiprināt Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmas lomu šajā sakarā;

4. pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu visiem un likuma varu kā galveno pamatu cīņā pret terorismu.

Saistītie raksti