Kā varam jums palīdzēt?

Kas ir PRP?

Politiski nozīmīgu personu (PRP) Finanšu darbību darba grupa (FATF) ir definējusi kā “personu, kurai ir vai bija uzticēta ievērojama sabiedriska funkcija. Amatu specifikas un ietekmes dēļ tiek atzīts, ka daudzas PRP ieņem tādus amatus, ko iespējams ļaunprātīgi izmantot, veicot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārkāpumus un ar tiem saistītus predikatīvus nodarījumus, tostarp korupciju un kukuļošanu, kā arī ar terorisma finansēšanu saistītu darbību veikšanai.” PRP ir arī “personas, kurām ir vai bija uzticētas ievērojamas sabiedriskas funkcijas, kā arī viņu ģimenes locekļi un sabiedrotie, un šis jēdziens ietver gan vietējās, gan ārvalstu PRP”.

Tāpēc mums ir juridisks pienākums noteikt, vai jums kā klientam varētu būt kāda politiska saikne. Tomēr nav pamata satraukumam, jo “šīm prasībām ir preventīvs (nevis krimināls) raksturs, un nevajadzētu uzskatīt, ka tās stigmatizē visas PRP kā iesaistītas noziedzīgās darbībās”.

Ko tas nozīmē jums?

Ja konstatēsim, ka esat PRP, mēs vienkārši lūgsim jums veikt līdzekļu avota pārbaudi. Ne tāpēc, ka mēs jums neuzticamies, bet mums tas ir obligāti jādara saskaņā ar standarta procedūru.

Ko darīt, ja es nevēlos, lai mani uzskata par PRP?

Diemžēl tas nav atkarīgs tikai no mums vai mūsu sprieduma. Mums ir jāievēro noteiktas procedūras un noteikumi. Tomēr, ja jūs uzskata par PRP sabiedroto sakarā ar jūsu tuvām attiecībām ar citu personu un šī saikne vairs nav spēkā (piemēram, sakarā ar laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu), lūdzu, paziņojiet mums par to tērzēšanā un mēs to ņemsim vērā.

Mēs nevarēsim jums paziņot par izmeklēšanas rezultātiem, taču mēs šo informāciju reģistrēsim un ņemsim vērā.

Saistītie raksti