Kā varam jums palīdzēt?

Kā padarīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanas novēršanu efektīvu?

Efektīvai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmai ir jārisina būtiskākie riski — jānovērš un jāatklāj nelikumīgi līdzekļi, kas nonāk finanšu sistēmā, un atsevišķu teroristu, teroristisku organizāciju un/vai darbību finansēšana, kā arī par to ir jāpiemēro sods. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas stratēģijas ir vērstas vienā virzienā — to mērķis ir dot triecienu noziedzīgai vai teroristu organizācijai caur tās finanšu darbībām, un tajās abās tiek izmantota finanšu plūsmas izpēte, lai identificētu dažādas noziedzīgā vai teroristu tīkla sastāvdaļas. Tā rezultātā organizācijām tiek piešķirtas pilnvaras ieviest mehānismus visu finanšu darījumu pārbaudei un aizdomīgu finanšu pārskaitījumu atklāšanai.

Saistītie raksti