„Plus“, „Premium“ ir „Metal“

Svarbi informacija

1. Kodėl ši informacija yra svarbi

Čia aprašomos papildomos paslaugos, kurias teikiame „Plus“, „Premium“ ir „Metal“ vartotojams. Taip pat apibrėžti kiti svarbūs dalykai, kuriuos turite žinoti.

Šie nuostatai ir sąlygos įeina į teisinę sutartį (toliau – sutartis) tarp jūsų ir mūsų, nurodytą Privatiems vartotojams taikomose sąlygose (toliau – privatiems vartotojams taikomos sąlygos). Jei būtų neatitikimų tarp šių nuostatų ir sąlygų ir privatiems vartotojams taikomų sąlygų, bus taikomi šie nuostatai ir sąlygos.

„Revolut“ programėlėje galite vieno iš mūsų klientų aptarnavimo agentų paprašyti šių nuostatų ir sąlygų kopijos.

Atidžiai perskaitykite šiuos nuostatus ir sąlygas

Jūsų „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ planas kasmet bus automatiškai pratęsiamas, nebent prieš automatinį pratęsimą paprašysite jį nutraukti. Nesvarbu, kaip mokate už planą, jei jį nutrauksite per 10 mėnesių nuo jo pradžios, galime nuskaičiuoti mokestį. Mūsų mokesčiai nurodyti mokesčių puslapyje.

Galime apriboti jūsų teisę dažniau nei kartą per 12 mėnesių pagerinti ar supaprastinti savo planą.

2. Apie mus

Esame UAB „Revolut Payments“, įgaliotoji el. pinigų įstaiga, kurią kontroliuoja Lietuvos bankas. Mūsų įmonės kodas 304940980.

Lietuvos bankas taip pat įtraukė UAB „Revolut Payments“ draudimo brokerių įmonių sąrašą, t. y. esame įgalioti platinti draudimo produktus.

Šiame skyriuje numatytos teisės ir įsipareigojimai taikomi jums ir UAB „Revolut Payments“.

„Metal“ / „Premium“ / „Plus“ paslaugos

3. Kokios paslaugos teikiamos „Plus“ vartotojams?

„Plus“ vartotojai turi prieigą prie visų paslaugų, kuriomis gali naudotis standartinio plano asmeninės sąskaitos turėtojai, ir šias papildomas privilegijas:

 • dvi nemokamos „Revolut Plus“ kortelės (ir viena nemokama pakaitinė kortelė kiekvienais paskesniais metais);
 • iki trijų aktyvių fizinių „Revolut“ kortelių vienu metu;
 • iki 2 „Revolut Junior“ sąskaitų su visomis numatytomis funkcijomis;
 • galimybė naudotis pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimu, taikomu pirkiniams, įsigytiems naudojant „Revolut“ sąskaitą;
 • prioritetinis klientų aptarnavimas naudojant „Revolut“ programėlę.

4. Kokios yra „Premium“ paslaugos?

„Premium“ vartotojai turi prieigą prie visų paslaugų, kuriomis gali naudotis „Plus“ ir standartinio plano vartotojai, ir šias papildomas privilegijas:

 • dvi nemokamos „Revolut Premium“ kortelės iš karto (ir viena nemokama pakaitinė kortelė kiekvienais paskesniais metais);
 • iki 3 „Revolut Junior“ sąskaitų su visomis numatytomis funkcijomis;
 • neribotas ir nemokamas valiutos keitimas;
 • už standartinio plano vartotojų limitą dvigubai didesnis nemokamo išsigryninimo limitas;
 • neriboti nemokami tarptautiniai mokėjimai ne SEPA regione;
 • vienas nemokamas SWIFT mokėjimas per mėnesį;
 • tarptautinis kelionės draudimas;
 • galimybė įsigyti įėjimų į poilsio zonas;
 • prieiga prie kriptovaliutų ir brangiųjų metalų palankesnėmis kainomis nei taikomos standartinio ir „Plus“ plano vartotojams.

5. Kokios paslaugos teikiamos „Metal“ vartotojams?

„Metal“ vartotojai turi prieigą prie visų paslaugų, kuriomis gali naudotis standartinio, „Plus“ ir „Premium“ plano vartotojai, ir šias papildomas privilegijas:

 • viena nemokama bekontaktė nerūdijančiojo plieno „Revolut Metal“ kortelė;
 • po atsiskaitymo grįžę pinigai įvairiomis valiutomis, brangiaisiais metalais arba kriptovaliutomis (jos gali retkarčiais keistis);
 • už standartinio plano vartotojų limitą keturis kartus didesnis nemokamo išsigryninimo limitas;
 • didesnės „Savings Vault“ taupyklių palūkanos (kai galime jas užtikrinti);
 • iki 5 „Revolut Junior“ sąskaitų su visomis numatytomis funkcijomis;
 • visos kitos privilegijos, kurias retkarčiais papildomai suteikiame.

6. „Metal“ po atsiskaitymo grįžusių pinigų paslauga

Kai „Metal“ vartotojai moka už tam tikrus dalykus „Metal“ kortele, mes galime (bet neprivalome) į jūsų sąskaitą įskaityti mokėjimo procentui lygią el. pinigų sumą. Tai vadiname po atsiskaitymo grįžusiais pinigais. Po atsiskaitymo grįžusių pinigų procentą galime pakeisti dėl bet kokios priežasties, pvz., atsižvelgdami į šalį, kurioje atliekate mokėjimą, arba pardavėją, kuriam atliekate mokėjimą. Mūsų dabartinius po atsiskaitymo grįžusių pinigų tarifus galite rasti mūsų DUK.

Taikomas didžiausios „Metal“ po atsiskaitymo grįžusių pinigų sumos, kurią galite gauti per vieno mėnesio sąskaitų išrašymo ciklą, limitas. Tai nurodyta mūsų mokesčių puslapyje.

Kartais iš jūsų atsiimame po atsiskaitymo grįžusius pinigus, jei:

 • mokėjimas, už kurį gavote „Metal“ po atsiskaitymo grįžusius pinigus, jums buvo grąžintas;
 • „Metal“ po atsiskaitymo grįžusius pinigus uždirbote apgavikiškai arba
 • pažeidėte šią sutartį, kad gautumėte „Metal“ po atsiskaitymo grįžusius pinigus.

„Metal“ po atsiskaitymo grįžusius pinigus atsiimsime juos nurašydami iš jūsų sąskaitos.

Jei negalėsime iš jūsų sąskaitos atgauti „Metal“ po atsiskaitymo grįžusių pinigų sumos, vis tiek liksite mums ją skolingi. Tada šią sumą galime atgauti iš išsaugotos kortelės arba pasinaudoti savo teise į įskaitymą. Taip pat galime imtis teisinių priemonių, kad atgautume sumą, kurią esate mums skolingi. Jei tai padarysime, jums gali tekti sumokėti pagrįstas tokių mūsų veiksmų išlaidas.

Daugiau apie tai, kaip galime atgauti sumas, kurias mums esate skolingi, galite perskaityti Privatiems vartotojams taikomose sąlygose.

Mokėjimai, už kuriuos negrįžta pinigai po atsiskaitymo

Po atsiskaitymo grįžtančių pinigų negalėsite gauti, jei tai pažeistų kokį nors įstatymą ar teisės aktą arba jei mokėjimas, kurį atliekate savo „Revolut“ kortele, yra tiesiog į kitą sąskaitą ar mokėjimo kortelę (pvz., į kitą el. piniginę, banko sąskaitą ar kredito kortelę).

7. „Revolut Plus“ kortelė

Jei tapsite „Plus“ vartotoju, galėsite užsisakyti „Revolut Plus“ kortelę („Plus“ kortelė). Taip pat išduosime papildomą „Plus“ kortelę, jei paprašysite. Ir toliau galėsite naudotis kitomis turimomis „Revolut“ kortelėmis.

Už išduodamas „Plus“ korteles galime taikyti mokesčius.

8. „Revolut Premium“ kortelė

Jei tapsite „Premium“ vartotoju, galėsite užsakyti išskirtinio dizaino „Revolut Premium“ kortelę („Premium“ kortelė). Taip pat išduosime papildomą „Premium“ kortelę, jei paprašysite. Ir toliau galėsite naudotis kitomis turimomis „Revolut“ kortelėmis.

Už išduodamas „Premium“ korteles galime taikyti mokesčius.

9. „Revolut Metal“ kortelė

Jei pasirinksite „Metal“ planą, jums išduosime „Revolut Metal“ kortelę („Metal“ kortelė), kurią gali gauti tik „Metal“ vartotojai. Vienu metu galite turėti tik vieną „Metal“ kortelę. Ir toliau galėsite naudotis kitomis turimomis „Revolut“ kortelėmis.

Draudimas

10. Kelionės draudimas, įeinantis į jūsų „Premium“ ir „Metal“ planą

Suprantame, kad, kai ruošiatės kelionei, mažiausiai norisi rūpintis kelionės draudimu. Todėl „Revolut“ yra pasiruošusi jums parūpinti kelionės draudimą.

„Revolut“ nėra draudikas, tačiau organizuoja trečiosios šalies draudimo paslaugų teikėjo draudimo paslaugas „Premium“ ir „Metal“ vartotojams. Šio draudimo kainą padengia jūsų „Premium“ arba „Metal“ plano mokestis.

„Revolut Plus“ vartotojai negauna kelionės draudimo kartu su planu. „Plus“ vartotojai gali įsigyti kelionės draudimą atskirai. Jis apmokamas pagal dienos mokesčio sistemą. „Plus“ vartotojui įsigijus draudimą, jam taikomos mūsų standartinio draudimo sąlygos (pateiktos čia – https://www.revolut.com/en-LT/legal/insurance), o ne šio dokumento sąlygos.

„Revolut“ tiesiog parūpina kelionės draudimą ir neskatina savo įmonės darbuotojų parduoti jums draudimą. „Revolut“ nekontroliuoja draudimo paslaugų teikėjų.

Mes ar trečiosios šalies draudimo paslaugų teikėjas gali bet kuriuo metu pakeisti ar atšaukti nuolatinį draudimo išmokų teikimą, aprėptį ir sąlygas. Jei įmanoma, iš anksto pranešime apie visus žalingus draudimo išmokų pakeitimus ar atšaukimą.

Negalite atšaukti savo draudimo sutarties kartu neatšaukdami ir „Premium“ arba „Metal“ paslaugų plano.

Atidžiai perskaitykite kelionės draudimo polisą. Jo kopiją rasite „Revolut“ programėlėje.

Kad galėtumėte gauti draudimą, jums turi būti nuo 18 iki 70 metų. Šis draudimas padengia tiktai medicininį gydymą, tyrimus ir operacijas, susijusias su rimtu susirgimu ar sužeidimu, dėl kurio būdami užsienyje patekote į ligoninę.

Negalime garantuoti, kad šis draudimas jums tinkamas. Parūpiname draudimą ir jums suteikiame informaciją apie draudimo sutartį. Negalime jums patarti dėl poliso tinkamumo ar jo rekomenduoti.

Jei neatitinkate draudimo sąlygų, tai nepakeis plano mokesčio už „Premium“ arba „Metal“ paslaugą.

11. Skundai ir prašymai dėl išmokos

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip buvo jums buvo suteiktas kelionės draudimas, susisiekite per „Revolut“ programėlę. Paprastai tokiu būdu problemos greitai išsprendžiamos. Skundų nagrinėjimo tvarka pateikta Privatiems vartotojams taikomose sąlygose.

Skundai dėl kelionės draudimo

Jei norite pateikti su kelionės draudimo polisu susijusį skundą, kreipkitės tiesiogiai į atitinkamą trečiosios šalies draudimo paslaugų teikėją. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skyriuje. Jei mums atsiųsite kokį nors skundą arba prašymą gauti išmoką, mes jo nesvarstysime ir iškart perduosime atitinkamam trečiosios šalies draudimo paslaugų teikėjui.

Kaip pateikti prašymą gauti kelionės draudimo išmoką

Jei norite pateikti prašymą dėl išmokos, susisiekite tiesiogiai su atitinkamu trečiosios šalies draudimo paslaugų teikėju. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skyriuje.

12. Pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimas, įeinantis į „Plus“, „Premium“ ir „Metal“ planus

Šiame skyriuje numatytos teisės ir įsipareigojimai taikomi jums ir UAB „Revolut Payments“ („Revolut“). Šiame skyriuje aprašyta:

 • kokiu būdu gausite pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimą, įeinantį į jūsų planą;
 • kaip mūsų draudimo partnerė QOVER SA, registruota „Crossroads Bank for Enterprises“ numeriu 0650.939.878 (RLE Brussels) ir registruota FSMA kaip nepriklausoma draudimo agentūra numeriu 0650.939.878, įsipareigoja išnagrinėti bet kokį prašymą dėl išmokos pagal pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimą ir išmokėti bet kokias išmokas, jei prašymas tenkinamas.

Suprantame, kad kai nekantraujate įsigyti naują telefoną, kompiuterį ar bilietus į mėgstamo atlikėjo koncertą, apie draudimą mažai tegalvojate. Būtent todėl pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimas įtrauktas į jūsų planą.

„Revolut“ nėra draudėja, tačiau bendradarbiauja su „Qover“, kad galėtų teikti pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimą kaip grupinį polisą visiems „Plus“, „Premium“ ir „Metal“ vartotojams. Šio draudimo kainą padengia jūsų „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ plano mokestis.

„Revolut“ tiesiog įtraukia pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimą, teikiamą bendradarbiaujant su „Qover“, ir neskatina savo įmonės darbuotojų parduoti jums draudimą. „Qover“ nepriklauso ir nėra kontroliuojama „Revolut“, taip pat „Revolut“ nepriklauso ir nėra kontroliuojama „Qover“.

Mokame „Qover“ draudimo įmokas už jūsų pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimą iš jūsų „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ plano mokesčio. Kai nuskaičiuojame nuo jūsų „Revolut“ sąskaitos plano mokestį, mes, kaip „Qover“ atstovė, surenkame iš jūsų pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimo įmokas, kol jos faktiškai bus pervestos įmonei „Qover“. Tai reiškia, kad už jūsų draudimą visada sumokama laiku, kai nuo „Revolut“ sąskaitos nuskaičiuojame plano mokestį. Jei bet kuriuo metu įgyjate teisę susigrąžinti savo plano mokestį, šie pinigai tampa jūsų, kai iš tikrųjų jums juos išmokame.

„Qover“ bet kokius prašymus dėl išmokos pagal jūsų turimą draudimą nagrinės tiesiogiai bendraudama su jumis. Jei pagal jūsų turimą draudimą jums priklauso kokia nors išmoka, „Qover“ šį mokėjimą atliks tiesiogiai jums.

„Qover“ adresas yra Rue du Commerce 31 in 1000 Brussels, Belgium.

Jei norite nutraukti draudimą tęsdami „Plus“, „Premium“ ar „Metalo“ paslaugų planą, galite to paprašyti „Revolut“ programėlėje. Dėl to plano kaina liks ta pati.

Kad galėtumėte gauti draudimą, jums turi būti ne mažiau kaip 18 metų ir turite būti įsigiję atitinkamą pirkinį, už kurį visiškai atsiskaitėte iš savo „Revolut Plus“, „Premium“ arba „Metal“ sąskaitos. Taip pat yra papildomų tinkamumo reikalavimų, kurie atitinkamai taikomi norint gauti pirkinių, grąžinimo ar bilieto atšaukimo draudimo išmokas. Visas šių kriterijų sąrašas pateiktas pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimo polise.

Atidžiai perskaitykite pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimo polisą. Jo kopiją rasite „Revolut“ programėlėje.

Negalime garantuoti, kad šis draudimas jums tinkamas. Negalime jums patarti dėl poliso tinkamumo ar jo rekomenduoti.

Įsitikinkite, kad draudimas jums tinka, perskaitydami produkto informacinį dokumentą, draudimo paraišką ir draudimo polisą, atkreipdami dėmesį į tai, kas įtraukta.

Jei neatitinkate draudimo sąlygų, tai nepakeis plano mokesčio už „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ paslaugą.

13. Skundai ir prašymai dėl išmokos

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip buvo jums buvo suteiktas draudimas, susisiekite per „Revolut“ programėlę. Paprastai tokiu būdu problemos greitai išsprendžiamos. Skundų nagrinėjimo tvarka pateikta Privatiems vartotojams taikomose sąlygose.

Šiame skyriuje numatytos teisės ir įsipareigojimai taikomi jums ir „Revolut“.

Skundai dėl pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimo

Jei norite pateikti skundą, susijusį su pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimo polisu, arba bet kokį prašymą dėl išmokos pagal pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimo polisą, kreipkitės tiesiogiai į „Qover“. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skyriuje. Jei mums atsiųsite kokį nors skundą arba prašymą dėl išmokos, jo nesvarstysime ir iškart perduosime „Qover“.

Kaip pateikti prašymą dėl išmokos pagal pirkinių, grąžinimo ir bilieto atšaukimo draudimą

Jei norite pateikti prašymą dėl išmokos, kreipkitės tiesiogiai į „Qover“. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skyriuje.

Mokesčiai ir atšaukimas

14. Mokėjimas už savo „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ planą

Plano mokestį galite mokėti kas mėnesį arba sumokėti visą sumą kartą per metus. Šie mokesčiai nurodyti mūsų mokesčių puslapyje.

Jums tapus „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ vartotoju, prašysime plano mokestį mokėti iš užregistruotos debeto arba kredito kortelės (jūsų išsaugota kortelė). Plano mokestį iš šios išsaugotos kortelės nurašysime, kol būsite „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ vartotojas.

Jei dėl kokios nors priežasties negalėsime iš jūsų išsaugotos kortelės nurašyti mokėjimo (pvz., dėl to, kad ji nebegalioja), paprašysime užregistruoti kitą kortelę, kuri taps jūsų naująja išsaugota kortele. Jei to nepadarysite per septynias dienas, plano mokestį nurašysime iš jūsų sąskaitos. Taip pat galime imtis teisinių priemonių, kad gautume šį mokėjimą. Jei tai padarysime, jums gali tekti sumokėti pagrįstas tokių mūsų veiksmų išlaidas.

Jūs galite būti atsakingi už visų mokesčių ar išlaidų sumokėjimą, už kurių surinkimą iš jūsų nesame atsakingi.

Deja, jei plano mokesčio nesumokėsite per 30 dienų nuo mokėjimo termino, planą turėsime atšaukti.

15. Mokesčiai už „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ plano supaprastinimą

„Plus“, „Premium“ arba „Metal“ planą galite bet kada nutraukti (vadiname tai supaprastinimu). Tačiau jums gali tekti sumokėti mokestį. Plano teikiamomis privilegijomis vis dar galėsite naudotis iki mėnesio, už kurį sumokėjote, pabaigos. Tada vėl tapsite standartinio plano vartotoju (asmeninės sąskaitos turėtoju, nemokančiu už „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ planą).

Mokesčiai už plano nutraukimą arba supaprastinimą nurodyti toliau pateiktoje lentelėje.

Kai supaprastinate savo planą per nurodytą laiką nuo tada, kai jus patvirtinome kaip „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ vartotoją… Jei plano mokestį mokate kas mėnesį Jei mokate visą plano kainą kartą per metus
14 dienų Grąžinsime visus pinigus už jūsų planą. Jei jums išsiuntėme „Plus“ kortelę, turėsite sumokėti pristatymo mokestį ir galime užblokuoti kortelę. Pristatymo mokestis bus nuo 4,99 £ iki 6,99 £, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą. Jei jums išsiuntėme „Premium“ kortelę, turėsite sumokėti pristatymo mokestį. Pristatymo mokestis bus nuo 12 £ iki 19 £, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą. Jei užsakėte „Metal“ kortelę, turėsite mums sumokėti 40 £ (arba tokią pat sumą „Revolut“ sąskaitos valiuta) ir skubaus pristatymo mokestį. Grąžinsime visus pinigus už jūsų planą. Jei jums išsiuntėme „Plus“ kortelę, turėsite sumokėti pristatymo mokestį ir galime užblokuoti kortelę. Pristatymo mokestis bus nuo 4,99 £ iki 6,99 £, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą. Jei jums išsiuntėme „Premium“ kortelę, turėsite sumokėti pristatymo mokestį. Pristatymo mokestis bus nuo 12 £ iki 19 £, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą. Jei užsakėte „Metal“ kortelę, turėsite mums sumokėti 40 £ (arba tokią pat sumą „Revolut“ sąskaitos valiuta) ir skubaus pristatymo mokestį.
10 mėnesių Mes negrąžinsime jums pinigų ir jūs vis tiek turėsite sumokėti plano mokestį už mėnesį, kurį mus informavote, jog norėtume nutraukti arba supaprastinti savo planą. Taip pat taikysime nutraukimo mokestį, lygų dviejų mėnesių plano mokesčiui. Negalime grąžinti už visus metus sumokėto plano mokesčio, tačiau netaikysime nutraukimo mokesčio.
Daugiau nei 10 mėnesių Jūs vis tiek turėsite sumokėti plano mokestį už mėnesį, kurį mus informavote, jog norėtume nutraukti arba supaprastinti savo planą, tačiau netaikysime nutraukimo mokesčio. Negalime grąžinti už visus metus sumokėto plano mokesčio, tačiau netaikysime nutraukimo mokesčio.

Paprasta nutraukti arba supaprastinti savo planą

Jei norėtumėte atšaukti planą, galite apie tai pranešti per „Revolut“ programėlę arba parašydami adresu Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika.

16. Kada galite nutraukti mano „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ plano galiojimą?

Jūsų „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ plano galiojimą galime nutraukti tuojau pat, jei:

 • įtariame, kad elgiatės melagingai;
 • nepateikėte reikiamos informacijos arba turime pagrįstą priežastį manyti, kad pateikta informacija yra melaginga;
 • rimtai arba ne kartą pažeidėte šiuos nuostatus ir sąlygas;
 • esate mums skolingi pinigų ir, nors paprašėme sumokėti, to nepadarėte per pagrįstą laiką;
 • jums paskelbtas bankrotas arba
 • taip privalome pasielgti laikydamiesi kokio nors įstatymo, teisės akto, teismo potvarkio arba ombudsmeno nurodymų.

Jūsų planą galime nutraukti ir dėl kitų priežasčių, tačiau tokiu atveju jums apie tai pranešime bent prieš du mėnesius per „Revolut“ programėlę, teksto žinute arba el. paštu.

Šiek tiek teisinės informacijos

17. Šias sąlygas galime keisti

Šiuos nuostatus ir sąlygas galime pakeisti tik dėl šių priežasčių:

 • jei manysime, kad tada jos bus suprantamesnės arba jums naudingesnės;
 • kad atspindėtume, kaip vykdome savo verslą, ypač jei pakeitimai būtini dėl to, jog pasikeitė kurios nors finansinės sistemos ar technologijos teikimo būdas;
 • kad atspindėtume mums galiojančius teisinius ar reguliavimo reikalavimus;
 • kad atspindėtume mūsų verslo vykdymo kaštų pokyčius arba
 • kai keičiame savo paslaugas ar produktus arba įtraukiame naujų.

Informavimas apie pakeitimus

Jei įtrauksime naują produktą ar paslaugą, kuri nepakeičia šių nuostatų ir sąlygų, galime šį produktą ar paslaugą įtraukti iškart, o jums apie tai pranešti prieš pradedant jais naudotis.

Jei pakeisime esamą produktą arba paslaugą, nesusijusius su mokėjimais į jūsų sąskaitą ar iš jos (pvz., konsjeržo paslauga), paprastai jums pranešime likus 30 (trisdešimt) dienų prieš atliekant tokį pakeitimą. Jei atliksime pakeitimą, susijusį su mokėjimais į jūsų sąskaitą arba iš jos (pvz., susijusį su pinigų išgryninimu), paprastai jums apie tai pranešime prieš šešiasdešimt (60) dienų per „Revolut“ programėlę.

Jei iš anksto pranešime apie pakeitimą, o jūs iki pakeitimo įsigaliojimo nepranešite, kad norite uždaryti savo sąskaitą, manysime, jog neprieštaraujate pakeitimui.

18. Šiek tiek teisinės informacijos

Mūsų sutartis su jumis

Bet kokios teisės pagal šią sutartį taikomos tik jums ir mums.

Ši sutartis sudaryta asmeniškai su jumis ir negalite niekam kitam perduoti jokių joje numatytų teisių ar įsipareigojimų.

Mūsų teisė perduoti

Leidžiate mums perduoti ar priskirti visas mūsų teises ir pareigas pagal šiuos nuostatus ir sąlygas bet kuriai trečiajai šaliai.

Bet kokias šioje sutartyje numatytas jūsų arba mūsų teises ar įsipareigojimus perduosime tik tuo atveju, jei pagrįstai manysime, kad tai neturės reikšmingo neigiamo poveikio jūsų teisėms pagal šias sąlygas, arba turėsime tai padaryti laikydamiesi kokio nors teisinio ar reguliavimo reikalavimo. Kai perduodame teises ir įsipareigojimus, tai vadiname „novacija“. Kai perduodame tik teises, tai vadiname „priskyrimu“.

Taikomi Lietuvos įstatymai

Šiems nuostatams ir sąlygoms ir sutarčiai būtų taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Vis dėlto galite pasikliauti privalomomis EEE šalies, kurioje gyvenate, vartotojų apsaugos taisyklėmis.

Taikoma šios sutarties versija anglų kalba

Jei šie nuostatai ir sąlygos išverčiami į kitą kalbą, šis vertimas bus tik informacinis, o galiojanti bus versija anglų kalba.

Papildomas patvirtinimas apie taikomą kalbą, kurį pateikė mūsų lietuviai vartotojai

Jūs patvirtinate, jūs susitariate su mumis ir sutinkate, kad šios sąlygos, jų priedai bei visa sutartis dėl Revolut paslaugų būtų anglų kalba. Jūs patvirtinate, kad jūs suprantate anglų kalbą ir, kad jūs suprantate visą šiose sąlygose ir sutartyje esančią informaciją parengtą ir pateiktą jums anglų kalba. Jūs sutinkate, kad visa mūsų komunikacija su jumis būtų vykdoma anglų kalba.

Mūsų teisė priversti vykdyti šios sutarties sąlygas

Jei, jums sulaužius šią tarp jūsų ir mūsų sudarytą sutartį, mes nepasinaudojame savo teisėmis arba atidedame naudojimąsi jomis, tai nepanaikina mūsų galimybės jomis pasinaudoti vėliau.

Teisminio ieškinio pareiškimas mums

Teisinį ieškinį pagal šiuos nuostatus ir sąlygas galima pareikšti tik Lietuvos Respublikos teismuose (arba bet kurios ES valstybės narės, kur turite įstatymuose numatytą teisę pareikšti ieškinį pagal šiuos nuostatus ir sąlygas, teismuose).