Produktai

Indėlio pagal pareikalavimą sąlygos

2022 m. liepos 1 d. sujungiame UAB „Revolut Payments“ su UAB „Revolut Bank“. Ši sąlygų versija bus taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d. Jei norite matyti sąlygas, kurios bus taikomos iki 2022 m. liepos 1 d., spustelėkite čia.


1. Kodėl ši informacija svarbi

Šiame dokumente pateikiamos jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos ir su ja susijusių paslaugų teikimo sąlygos. Jame taip pat aptarti kiti svarbūs klausimai, kuriuos turite žinoti.

Šis dokumentas, kartu su mūsų taikoma Privatumo politika ir kitoms mūsų paslaugoms taikomomis sąlygomis, yra teisinis susitarimas tarp:

 • jūsų, Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos turėtojo; ir
 • mūsų, Revolut Bank UAB (toliau – Revolut Bank).

Šį susitarimą vadiname Indėlio pagal pareikalavimą sąlygomis.

Šios Indėlio pagal pareikalavimą sąlygos pasirašytos nuotoliniu būdu. Šios sąlygos galioja neterminuotai. Tai reiškia, kad jos galioja tol kol jūs, arba mes jas nutraukiame.

Jūs sutinkate, kad šios Indėlio pagal pareikalavimą sąlygos ir visas kitas bendravimas tarp mūsų būtų anglų arba lietuvių kalba (mūsų pasirinkimu). Stengsimės atsakyti jums jūsų pasirinkta kalba, tačiau vis tiek pasiliekame teisę atsakyti anglų kalba.

„Revolut“ programėlėje galite bet kuriuo metu peržiūrėti šias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas, Revolut Bank Privatumo politiką, standartinę VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informaciją apie indėlių draudimą ir kitas mūsų teikiamoms paslaugoms taikomas sąlygas.

„Revolut Bank“ yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas ir licencijuotas bankas, kurio įmonės kodas 304580906, leidimo kodas LB002119, o buveinė – Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika. Esame licencijuoti ir reguliuojami Lietuvos banko ir Europos centrinio bank kaip kredito įstaiga. Mūsų licenciją rasite Lietuvos banko svetainėje čia, o mūsų steigimo ir įmonės dokumentus – Lietuvos juridinių asmenų registro svetainėje čia.


2. Ar galiu atsidaryti Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą?

Sutikdami su šiomis Indėlio pagal pareikalavimą sąlygomis, patvirtinate, kad:

 • el. paštu gavote, perskaitėte ir supratote šias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas;
 • el. paštu gavote, perskaitėte ir supratote standartinę VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informaciją apie indėlių draudimą, kurią taip pat galima rasti čia;
 • perskaitėte ir supratote mūsų Privatumo politiką ir su ja sutinkate;
 • tapdami klientu pateikėte teisingą ir tikslią kontaktinę informaciją (įskaitant el. pašto adresą, kurio gautų laiškų dėžutę nuolat tikrinate).

Jums mūsų paprašius atidaryti Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą, mes arba mūsų atstovai paprašysime pateikti informaciją apie save ir pinigų, kuriuos padėsite į savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą, kilmę. Tai darome dėl daugelio priežasčių, įskaitant, kad patikrintume jūsų kreditingumą ir tapatybę ir įvykdytume mums taikomus teisinius reikalavimus. Gavę reikiamą informaciją, jums atidarysime Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą ir jūs galėsite joje padėti indėlį. Jei atidarydami einamąją sąskaitą jau pateikėte šią informaciją vienam iš mūsų grupės subjektų, pripažįstate ir sutinkate, kad galime šią informaciją naudoti ir ja pasikliauti šiuo tikslu.

Mūsų Privatumo politikoje paaiškinama, kaip naudojame jūsų informaciją šiais ir kitais tikslais.

Paslaugas galime teikti jums tik po to, kai praeisite mūsų vidinius patikrinimus – ne anksčiau. Per „Revolut“ programėlę pranešime, kai tik tai įvyks, taip pat informuosime apie jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos atidarymą.

Savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos rekvizitus galite matyti sąskaitos išraše. Turėkite galvoje, kad šie banko sąskaitos rekvizitai negali būti naudojami tiesioginiams mokėjimams, sąskaitą galite naudoti tik padėti indėliui šiose Indėlio pagal pareikalavimą sąlygose aprašytu būdu. Jei šiuos rekvizitus panaudosite mokėjimo operacijoms, operacijos nebus vykdomos.

Pasikeitus jūsų asmens duomenims, privalote mums apie tai iš karto pranešti.

Kai minime „el. paštą“, turime galvoje el. pašto adresą, kurį mums nurodėte siekdami tapti mūsų klientu (jei vėliau nenurodėte kito el. pašto adreso). Svarbu, kad nurodytumėte savo pagrindinį el. pašto adresą ir nuolat tikrintumėte gaunamus laiškus. Jei pasikeistų jūsų el. pašto adresas arba jei kiltų sunkumų gaunant arba atidarant iš mūsų gautus el. laiškus, iš karto mums praneškite. Kitu atveju sutinkate, kad jei jūsų el. pašto adresu buvo atsiųstas laiškas, jūs turėjote būti jį perskaitęs, net jei to dėl kokios nors priežasties nepadarėte.


3. Mano Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita

Kai padedate pinigus kaip indėlį į savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą, mes priimame pinigus, juos saugome ir įsipareigojame juos jums grąžinti jums pareikalavus.

Vienintelis būdas įnešti lėšas į indėlių iki pareikalavimo sąskaitą arba išsiimti iš jos – turėti einamąją sąskaitą, kaip aprašyta šiose indėlių iki pareikalavimo sąlygose.

Jei sutinkate su šiomis indėlių iki pareikalavimo sąlygomis iki 2022 m. liepos 1 d. ir jūsų indėlio iki pareikalavimo sąskaitos likutis 2022 m. liepos 1 d. yra teigiamas, leidžiate mums pervesti jūsų likutį iš indėlių iki pareikalavimo sąskaitos į jūsų einamąją sąskaitą mūsų įmonėje 2022 m. liepos 1 d. arba panašiu metu. Po šios dienos, kaip aprašyta šiose sąlygose, galėsite įnešti lėšas į indėlių iki pareikalavimo sąskaitą ir išsiimti lėšas iš jos.


4. Kaip įnešti indėlį į savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą

Įneškite pinigus bet kuriuo metu

Lėšas į indėlių iki pareikalavimo sąskaitą galima įnešti tik pervedant jas iš mūsų einamosios sąskaitos į indėlių iki pareikalavimo sąskaitą.

Šie indėliai gali būti įnešami bet kuriuo metu ir bet kokia valiuta. Pinigų suma, kurią galite įnešti į savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą, ir atliekamų įnešimų dažnis neribojami.

Kaip greitai pinigai pateks į sąskaitą?

Jūsų indėlis bus įskaitytas į jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą kaip galima greičiau po to, kai tik jį gausime – bet kokiu atveju ne vėliau nei kitą darbo dieną. „Darbo diena“ yra bet kuri diena, išskyrus sekmadienius, šeštadienius ir valstybinių švenčių dienas Lietuvos Respublikoje.


5. Ar mokėsite palūkanas nuo indėlio, laikomo mano Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitoje?

Palūkanas nuo likučio jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitoje mokėsime kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Palūkanos bus skaičiuojamos pagal 0% metinę normą. Tačiau, kadangi palūkanų norma yra 0%, mokėtina palūkanų suma nesusidaro.


6. Kaip išsiimti pinigus iš savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos?

Jūsų prašymu grąžinsime jums indėlių iki pareikalavimo sąskaitoje esančias lėšas. Lėšų išsiėmimo prašymus galite teikti bet kuriuo metu ir bet kokioms sumoms, neviršijančioms turimo likučio. Kai išsiimsite lėšas iš indėlių iki pareikalavimą sąskaitos, pervesime jas į jūsų einamąją sąskaitą mūsų įmonėje.


7. Kokia apsauga taikoma mano pinigams?

Jūsų pinigai yra apsaugoti tuomet, kai jie pasiekia jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą arba indėlio sąskaitą, atidarytą kitoje kredito įstaigoje, kuri yra indėlių draudimo sistemos dalyvė. Jūsų pinigai bus pervesti į jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą kaip įmanoma greičiau, po to kai tik juos gausime, bet kokiu atveju ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Pavyzdžiui, jei pridedate / pervedate pinigus į / iš savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą (-os) ne darbo dieną, indėlių draudimo sistema jūsų pinigų neapsaugos, kol jie nepasieks jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos ar indėlio sąskaitos, kuri yra atidaryta kitoje kredito įstaigoje, kuri taip pat dalyvauja indėlių draudimo sistemoje. Nepaisant to, jūsų pinigai bus apsaugoti kitais įstatymų numatytais būdais.

Jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitoje esantiems pinigams taikomas Lietuvos indėlių draudimas, kurį administruoja VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, su kuriomis galite susipažinti čia. Pagal šias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas nėra jokių kitų papildomų mechanizmų (mes juos vadiname „garantiniais fondais“), kurie apsaugotų jūsų lėšas Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitoje.


8. Jūsų saugumo informacijos saugojimas

Darome viską, ką galime, kad jūsų pinigai būtų saugūs. Iš jūsų prašome to paties, apsaugant savo saugumo informaciją. Tai reiškia, kad turėtumėte pasirūpinti, kad saugumo informacija būtų laikoma saugiai, neprieinama kitiems asmenims ir ja nesidalinama su niekuo.

Kartais lengva pamiršti atlikti veiksmus, kuriuos turėtumėte atlikti, kad jūsų pinigai būtų saugūs. Štai keletas patarimų:

įsitikinkite, kad nepaliekate „Revolut“ programėlės atidarytos neužrakintame įrenginyje; ir

saugokite savo mobilųjį įrenginį ir savo elektroninio pašto paskyrą ir neleiskite kitiems asmenims jais naudotis.

Susisiekite su mumis per „Revolut“ programėlę kaip galite greičiau, jei jūsų saugumo duomenimis galėjo būti pasinaudota be jūsų leidimo.

Su mumis galite susisiekti šiais būdais:

Informuokite mus apie prarastą arba pavogtą saugumo informaciją:

 • Atsiųskite pranešimą per pokalbių („chat“) funkciją „Revolut“ programėlėje.
 • Parašykite mums elektroninį laišką adresu feedback@revolut.com.
 • Paskambkite mums tel. +370 5 214 3608, kad užblokuotumėte prarastą arba pavogtą kortelę (skambučiams taikomi įprasti jūsų telekomunikacinių paslaugų teikėjo nustatyti tarifai).

Mūsų tinklalapis: http://www.revolut.com


9. Ar yra kokių nors apribojimų naudotis „Revolut“ programėle?

Naudodamiesi „Revolut“ programėle elkitės protingai ir atsakingai.

„Revolut“ programėle nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negalima naudotis taip:

 • neteisėtais tikslais (pvz., sukčiauti);
 • tokiu būdu, kuris galėtų pakenkti mūsų galimybėms teikti mūsų siūlomas paslaugas;
 • valdyti arba naudoti ne sau priklausančią Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą;
 • leisti kam nors kitam turėti prieigą prie arba naudotis Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita arba „Revolut“ programėle; arba
 • verslo tikslais.

Taip pat prašome gerbti mus ir mūsų darbuotojus – mes esame tam, kad jums padėtume.


10. Kada galime neleisti jums pasinaudoti savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita

Mums svarbu, kad jūsų pinigai būtų saugūs, todėl galime neleisti jums pasinaudoti savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita. Pavyzdžiui, negrąžinsime indėlio ir nepriimsime jokio papildomo indėlio, jei būsime pagrįstai susirūpinę jo saugumu arba tuo, kad jis gali būti naudojamas sukčiaujant arba be jūsų leidimo.

Taip pat mums gali tekti neleisti jums pasinaudoti savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita, kad įvykdytume teisės aktuose numatytas savo prievoles, kylančias iš Lietuvos Respublikos įstatymų.

Pranešime jums per „Revolut“ programėlę prieš tai arba kaip galima greičiau po to, kai apribosime naudojimąsi jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita. Taip pat jums nurodysime, kodėl taip padarėme (nebent tai kenktų jūsų arba mūsų saugumui arba būtų neteisėta). Paprastai vėl leisime jums naudotis savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita, kai tik dings apribojimų priežastys.


11. Kada galėtumėte sustabdyti arba uždaryti mano Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą?

Galime uždaryti arba sustabdyti jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą (įskaitant ir panaikinti prieigą prie kitų „Revolut“ įmonių grupės teikiamų paslaugų) iš karto ir panaikinti jūsų prieigą prie „Revolut“ programėlės ypatingomis aplinkybėmis. Ypatingos aplinkybės apima tokius atvejus:

 • jei turime pakankamai pagrindo įtarti, kad elgiatės nesąžiningai, neteisėtai ar veikiate kitaip nusikalstamai;
 • jei rimtai arba nuolat pažeidžiate šias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas ir, mums pareikalavus, neištaisėte pažeidimo per protingą terminą;
 • jei turime informacijos, kad tai, kaip jūs naudojatės „Revolut“ programėle, kenkia mums arba mūsų programinei įrangai, sistemoms arba aparatinei įrangai, mūsų reputacijai arba prestižui;
 • jei jūs paskelbtas bankrutavusiu;
 • jei jūs mirštate arba teismas paskelbia, kad jūs pripažintas mirusiu; arba
 • jei turime taip daryti pagal kokį nors įstatymą, teisės aktą, teismo sprendimą arba priežiūros institucijos nurodymus.

Taip pat galime uždaryti jūsų indėlių iki pareikalavimo sąskaitą pasikeitus mūsų verslo modeliui ir nebesiūlant indėlių iki pareikalavimo produkto. Jei tai padarysime, iš anksto informuosime jus apie jūsų indėlių iki pareikalavimo sąskaitos uždarymą pagal šiuos nuostatus ir sąlygas.

Uždarius jūsų indėlių iki pareikalavimo sąskaitą, grąžinsime visą likusį indėlių iki pareikalavimą sąskaitos likutį į jūsų einamąją sąskaitą mūsų įmonėje. Laikysime, kad davėte mums sutikimą ir leidote atlikti šią operaciją. Taip pat galime suteikti jums galimybę išsiimti lėšas iš indėlių iki pareikalavimo sąskaitos tiesiai į einamąją sąskaitą.


12. Ar mes atsakome, jei kiltų problemų dėl jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos arba „Revolut“ programėlės?

Darysime viską, kas pagrįstai įmanoma, kad nebūtų mūsų teikiamų paslaugų sutrikimų ir jomis būtų galima naudotis protingu greičiu. Tačiau negalime pažadėti, kad mums visuomet pavyks ar kad paslaugos bus teikiamos be jokių trikdžių. Be to, teikdami paslaugas jums naudojamės ir trečiųjų asmenų paslaugomis, dėl ko kartais gali sutrikti mūsų paslaugų teikimas. Dėsime visas pastangas, kad išspręstume teikiant jums paslaugas kilusias problemas, kokia bebūtų jų priežastis.

Neatsakome už nuostolius, atsiradusius mums nevykdant įsipareigojimų laiku įskaityti įeinančius pinigus į jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą arba nurašyti pasiimamus pinigus nuo jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos dėl:

 • teisinio arba reguliacinio reikalavimo;
 • ūs pažeidėte šias sąlygas ar elgėtės neteisėtai;
 • įvykių, kurių negalėjome numatyti ir kontroliuoti ir kurių tuo metu negalėjome išvengti;
 • trečiųjų asmenų nusikalstamų arba kitų neteisėtų veiksmų, padariusių žalą jums arba kitam asmeniui; arba
 • jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos blokavimo įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, įskaitant susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

Mes atsakysime tik už tuos nuostolius, kuriuos buvo galima numatyti

Jei pažeisime šią sutartį, atsakysime už nuostolius, kuriuo būtume galėję numatyti sutarties sudarymo metu, taip pat už nuostolius, atsiradusius dėl mūsų tyčios ar didelio neatsargumo.

Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neatsakysime jums už toliau nurodytus dalykus, atsiradusius pagal šią sutartį:

 • negautas pajamas arba pelną;
 • prarastą prestižą arba žalą jūsų reputacijai;
 • verslo sutarčių arba galimybių praradimą;
 • prarastas galimybes sutaupyti; arba
 • netiesioginius nuostolius.

Jokia šios sutarties nuostata nepanaikina arba neapriboja mūsų atsakomybės dėl asmens mirties arba sužalojimo dėl mūsų aplaidumo arba sukčiavimo, arba nesąžiningų reikalavimų ir pareiškimų.


13. Mūsų teisė nurašyti pinigus iš jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos ypatingais atvejais

Turime teisę nurašyti pinigus iš jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos be jūsų nurodymo šiais atvejais:

 • jei pinigai buvo pervesti į jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą be teisinio pagrindo (t. y. dėl sukčiavimo, suklydimo arba techninių klaidų);
 • kai mes, kaip paslaugų teikėjas, pagal taikomus įstatymus privalome išskaičiuoti ir kompetentingoms institucijoms sumokėti mokesčius, tenkančius jums kaip indėlininkui; arba
 • kitais Lietuvos įstatymų ir kitų taikomų teisės aktų numatytais atvejais.


  14. Kada jums gali tekti atsakyti už mūsų nuostolius?

  Jums gali tekti atsakyti mums už tam tikrus nuostolius.

  Jei pažeidėte šią sutartį ir tai mums sukėlė nuostolių:

 • jūs atsakysite už mūsų dėl jūsų veiksmų patirtus nuostolius, kuriuos buvo galima numatyti sutarties sudarymo metu (stengsimės, kad nuostoliai būtų kaip galima mažesni); ir
 • jūs taip pat atsakysite už pagrįstas teisines išlaidas, atsiradusias dėl mūsų patirtų nuostolių.


  15. Kaip man gauti informaciją apie operacijas savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitoje?

  Visas į Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą įeinančias ir iš jos išeinančias pinigų sumas galite matyti „Revolut“ programėlėje. Mes saugosime jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos informaciją, kol esate mūsų klientas ir 8 metus po to, kai uždarysite savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą. Jei pasibaigus šiam terminui jums reikės tokios informacijos kopijos, jums reikės ją atsisiųsti. Galite atsisiųsti informaciją iš „Revolut“ programėlės bet kuriuo metu, kol esate klientas, arba, jei jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita uždaryta, galite susisiekti su mumis parašę mums elektroniniu paštu feedback@revolut.com ir mes suteiksime jums tokią informaciją.

  Į savo mobilųjį įrenginį gausite pranešimą kiekvieną kartą, kai indėlis padedamas į jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą arba išimamas iš jos. Bet kuriuo metu galite išjungti šių pranešimų gavimo funkciją per „Revolut“ programėlę arba savo įrenginio nustatymuose. Jei pranešimus išjungsite, turėtumėte reguliariai tikrinti savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos informaciją „Revolut“ programėlėje. Svarbu, kad žinotumėte, kokios sumos įeina į ir išeina iš jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos, todėl rekomenduojame pranešimų neišjungti.

  Bendravimas su jumis

  Su jumis bendrausime per „Revolut“ programėlę. Kitos „Revolut“ grupės įmonės taip pat gali bendrauti su jumis per „Revolut“ programėlę, jei taip susitarta tarp jūsų ir tokios įmonės.

  Šiuo būdu teiksime jums Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos informaciją ir pranešime jums apie sukčiavimą arba įtariamą sukčiavimą, susijusį su jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita. Taip pat šiuo būdu pranešime jums kilus grėsmei, kad Jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita gali būti nesaugi. Būtinai reguliariai tikrinkite, ar „Revolut“ programėlėje nepasirodė tokia informacija.

  Kad jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita liktų saugi, atsisiųskite naujausią programinę įrangą į savo mobilųjį įrenginį ir naujausią „Revolut“ programėlės versiją, kai tik jos pasirodo.

  Su jums taip pat galime bendrauti SMS žinutėmis arba el. paštu, todėl turėtumėte reguliariai tikrinti savo gaunamas SMS žinutes ir el. pašto dėžutę.

  Jūsų sutikimai, pritarimai, patvirtinimai ir kiti pareiškimai per „Revolut“ programėlę turi tą pačią teisinę galią, kaip ir jūsų parašas ant rašytinio dokumento. Jūsų susitarimai, sudaryti su mumis per „Revolut“ programėlę, laikomi jūsų ir mūsų rašytiniais susitarimais. Mums duoti nurodymai vykdyti operacijas ir kiti jūsų per „Revolut“ programėlę pateikti / vykdomi veiksmai laikomi jūsų pateiktais / vykdomais ir galiojančiais, kaip jūsų pačių atlikti veiksmai.

  Paprastai su jumis bendrausime anglų arba lietuvių kalba.

  Informuokite mus apie pasikeitimus

  Nuolat atnaujinkite informaciją apie save ir nedelsdami mums praneškite, jei keistųsi kuri nors mums pateikta informacija. Jei nustatysime, kad kurie nors jūsų duomenys neteisingi, galime juos atnaujinti arba paprašyti jūsų papildomos informacijos.

  Kad tenkintume mums taikomus teisinius ir reguliacinius reikalavimus, kartais mums gali tekti paprašyti jūsų pateikti daugiau informacijos apie save (pvz., jei išaugtų pinigų srautai į jūsų indėlio sąskaitą ar iš jos). Prašom greitai pateikti tokią informaciją, kad kuo mažiau būtų trikdoma jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita arba mūsų teikiamos paslaugos.


  16. Konfidencialumas

  Suprantate ir sutinkate, kad dėl Revolut Bank paslaugų pagal šią sutartį pobūdžio, mums gali reikėti atskleisti tokią informaciją apie jus:

  • faktą, kad esate mūsų klientas;
  • jums teikiamas paslaugas;
  • jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos numerį;
  • likučius jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitoje;
  • jūsų vardu atliktas arba atliekamas operacijas;
  • jūsų skolinius įsipareigojimus mums;
  • aplinkybes, kuriomis jums teikiame finansines paslaugas;
  • sutarčių, pagal kurias teikiame jums paslaugas, sąlygas;
  • šios sutarties nutraukimo ir jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos uždarymo faktą;
  • jūsų finansinę padėtį ir turtą; ir
  • jūsų veiklą, planus, skolinius įsipareigojimus kitiems asmenims arba sandorius su kitais asmenimis.

  Visos jūsų komercinės arba profesinės paslaptys laikomos konfidencialia informacija (t. y., kliento paslaptimi arba banko paslaptimi).

  Suprantate ir sutinkate, kad asmenys, kuriems galime atskleisti tokią informaciją, yra:

  • Bet kuris su Revolut Bank susijęs asmuo. Tai apima (neapsiribojant) „Revolut Ltd.“ (įmonę, įsteigtą Anglijoje ir Velse, įmonės numeris 08804411, įmonės nuorodos numeris 900562, registruota buveinė adresu 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HD, Jungtinė Karalystė) (toliau – „Revolut Ltd“).
  • Revolut Bank atstovai ir kitos šalys, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvaujančios teikiant Revolut Bank paslaugas jums arba rengiantis teikti tokias paslaugas jums, taip pat jų subrangovai (pvz., bankai korespondentai, finansų įstaigos, draudimo bendrovės, finansų tarpininkai, brokeriai, mokėjimų, tarpuskaitos arba atsiskaitymo sistemų, biržų dalyviai arba šalys ir kt.), jei jiems reikia atskleisti tokius duomenis dėl tokių paslaugų specifikos;
  • Tretieji asmenys, kurie teikia paslaugas Revolut Bank (papildančias mūsų teikiamas finansines paslaugas), ir tokių trečiųjų asmenų subrangovai, su sąlyga, kad tretieji asmenys ir jų subrangovai buvo pasitelkti laikantis visų tokiam paslaugų pirkimui taikomų reguliacinių reikalavimų.

  Mūsų tarpusavio bendravimo ir keitimosi informacija telekomunikacijų ir elektroninio ryšio priemonių pagalba metu, konfidenciali informacija (įskaitant informaciją, sudarančią kliento paslaptį arba banko paslaptį) gali patekti pas trečiuosius asmenis be mūsų noro ar žinios. Jei taip nutiktų, neatsakome už tokį informacijos atskleidimą ir jūs turėtumėte įvertinti šią riziką prieš sudarydami su mumis šią sutartį.

  Privalomas informacijos atskleidimas

  Jūsų informaciją atskleisime, jei to reikalautų arba tą leistų Lietuvos įstatymai ir kiti taikomi teisės aktai, ar to reiktų naudojantis arba įgyvendinant savo teises arba savo klientų teises.


  17. Mūsų intelektinė nuosavybė

  Visa mūsų produktuose esanti intelektinė nuosavybė (pvz., „Revolut“ programėlės turinys, mūsų tinklalapio turinys, mūsų logotipas) nuosavybės teise priklauso „Revolut Ltd“, ją naudojame tiek mes, tiek kitos „Revolut“ grupės įmonės. Negalite šia intelektine nuosavybe naudotis kaip savo, išskyrus teisę naudotis mūsų produktais. Taip pat negalite atlikti jokio mūsų produkto apgrąžos inžinerijos veiksmų (tai yra, jų atgaminti išsamiai ištyrus jų struktūrą ar sandarą).


  18. Kaip pateikti skundą?

  Jei jūsų netenkina mūsų paslaugos, pasistengsime situaciją ištaisyti

  Mes visuomet labai stengiamės, bet suprantame, kad gali kažkas nepavykti. Jei turite nusiskundimų, kreipkitės į mus. Priimsime ir išnagrinėsime kiekvieną jūsų mums atsiųstą skundą. Mūsų galutinis atsakymas į jūsų skundą arba laiškas, paaiškinantis, kodėl galutinis atsakymas dar neparengtas, bus jums pateiktas per 15 darbo dienų nuo skundo pateikimo, o ypatingomis aplinkybėmis – per 35 darbo dienas (ir mes jums pranešime, jei taip būtų).

  Ginčų, susijusių su finansinėmis paslaugomis, sprendimo ne teismo tvarka institucija

  Jei jūsų netenkina, kaip išsprendėme jūsų skundą, galite perduoti jį Lietuvos bankui per 1 (vienus) metus nuo kreipimosi į mus datos. Tokiu atveju Lietuvos bankas veiks kaip ginčų sprendimo ne teismo tvarka institucija, sprendžianti ginčus tarp klientų ir finansinių paslaugų teikėjų.

  Lietuvos banko adresas: Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, Lietuvos Respublika.

  Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos banko tinklalapyje.

  Atkreipiame dėmesį, kad jei norite turėti galimybę kreiptis į Lietuvos banką kaip į ginčų sprendimo ne teismo tvarka instituciją, tuomet turite pateikti savo skundą mums per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote arba turėjote sužinoti apie tariamą jūsų teisių arba teisėtų interesų pagal sutartį su mumis pažeidimą. Taip pat galite pateikti skundą atitinkamoms neteisminėms ginčų sprendimo institucijoms, kurios jūsų šalyje nagrinėja vartotojų skundus dėl mūsų teikiamų finansinių paslaugų. Tokių institucijų sąrašą galite rasti čia.

  Skundų nagrinėjimas Lietuvos banke yra nemokamas.

  Vartotojų skundus, kurie nepatenka į Lietuvos banko kompetenciją, nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, Lietuvos Respublika.

  Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklalapyje. Jūs taip pat galite pasikliauti privalomomis EEE šalies, kurioje gyvenate, vartotojų apsaugos taisyklėmis.

  Ginčų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, sprendimo ne teismo tvarka institucija

  Jūs turite teisę kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), kuri yra priežiūros institucija dėl asmens duomenų tvarkymo.

  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos adresas: L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius, Lietuvos Respublika; ada@ada.lt.

  Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tinklalapyje.

  Daugiau informacijos

  Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie mūsų skundų nagrinėjimo tvarką.

  Kaip išspręsti klausimą arba pateikti skundą

  Jei jūs tiesiog norėtumėte pakalbėti su kuo nors apie jums rūpimą klausimą, prašome susisiekti su mumis per „Revolut“ programėlę. Paprastai galime greitai išspręsti kilusius klausimus.

  Jei norite, galite pateikti skundą. Tai taip pat galite padaryti per „Revolut“ programėlę arba naudodamiesi šia forma, ar siųsdami mums el. laišką adresu formalcomplaints@revolut.com.

  Kad pateiktumėte skundą, turite mums nurodyti:

  • savo vardą ir pavardę;
  • telefono numerį ir el. pašto adresą, susijusius su jūsų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita;
  • dėl ko kilo problema;
  • kada kilo problema; ir
  • kaip, jūsų nuomone, turėtume išspręsti problemą.

  Išnagrinėsime jūsų skundą ir atsakysime jums el. paštu. Su jumis bendrausime lietuvių arba anglų kalbomis, jei nepranešime kitaip.

  Neatsižvelgiant į tai, kas pasakyta pirmiau, visuomet turite teisę kreiptis į ginčų sprendimo ne teismo tvarka institucijas, paminėtas aukščiau, dėl bet kokio skundo dėl mūsų teikiamų paslaugų. Taip pat turite teisę kreiptis į bet kurį kompetentingą teismą (šioje sutartyje numatyta tvarka), jei manote, kad pažeidėme įstatymų reikalavimus.


  19. Galime pakeisti šias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas

  Sutartį keisime tik dėl tokių priežasčių:

  • jei manome, kad dėl to ją bus galima lengviau suprasti arba ji bus jums naudingesnė;
  • kad ji atspindėtų tai, kaip vykdomas mūsų verslas, ypač jei pakeitimas reikalingas pasikeitus finansinės sistemos arba technologijos pobūdžiui;
  • kad ji atspindėtų mums taikomus teisinius arba reguliacinius reikalavimus;
  • kad atspindėtume mūsų verslo vykdymo kaštų pokyčius; arba
  • kadangi keičiame arba pristatome naujas paslaugas arba produktus, kurie turi įtakos mūsų esamoms paslaugoms arba produktams, kuriems taikomos šios Indėlio pagal pareikalavimą sąlygos.

  Jūsų informavimas apie pokyčius

  Jei įtraukiame naują produktą arba paslaugą, dėl kurios sutartis nesikeičia, tokį produktą arba paslaugą galime pridėti iš karto ir informuoti jus prieš jums pradedant jais naudotis.

  Kitu atveju, prieš atlikdami pakeitimą, informuosime jus bent prieš 60 dienų per „Revolut“ programėlę ir / arba el. paštu. Darome prielaidą, kad jūs sutinkate su pakeitimu, nebent mus informuotumėte, kad norite uždaryti savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą prieš įsigaliojant pakeitimui.


  20. Mokesčiai

  Revolut Bank neskaičiuoja jums taikomų jokių mokesčių už Revolut Bank paslaugas ar dėl jų. Tai reiškia, kad nemokėsite jokių mokesčių už naudojimąsi Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita „Revolut“ programėlėje ar bet kokiomis kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis.

  Jums gali tekti sumokėti mokesčius arba išlaidas, taikomas indėliui, kurį laikote savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitoje, kurių mes iš jūsų neturime išskaičiuoti, nebent to reikalautų įstatymai.


  21. Kaip man uždaryti savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą?

  Jūs turite teisę bet kuriuo metu, net ir pasibaigus 14 dienų laikotarpiui, ir nemokant jokių mokesčių pranešti mums, kad uždarote savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą ir taip nutraukiate šią sutartį. Tai galite padaryti per „Revolut“ programėlę arba atsiųsdami mums el. laišką adresu feedback@revolut.com.

  Kas atsitiks, jei mano einamoji sąskaita bus uždaryta?

  Iš karto po to, kai uždarysite indėlių iki pareikalavimą sąskaitą, grąžinsime visą likusį likutį į jūsų einamąją sąskaitą mūsų įmonėje.

  Jūsų einamoji sąskaita mūsų įmonėje ir jūsų indėlių iki pareikalavimo sąskaita yra atskiros sąskaitos – neįmanoma užsisakyti indėlių iki pareikalavimo sąskaitos neužsisakius einamosios sąskaitos. Uždarius vieną, kita automatiškai neužsidarys.

  Jei jūsų einamoji sąskaita bus uždaryta, negalėsite išsiimti į indėlių iki pareikalavimo sąskaitą įneštų lėšų į einamąją sąskaitą. Tai reiškia, kad nors galėsite toliau naudotis indėlių iki pareikalavimo sąskaita, jos funkcionalumas apsiribos jūsų pinigų saugojimu ir grąžinimu jums jūsų prašymu, kaip aprašyta 6 skyriuje.

  Jei išsiimsite lėšas iš indėlių iki pareikalavimo sąskaitos, grąžinsime visą likutį į jūsų einamąją sąskaitą.


  22. Teisinės nuostatos

  Leidimas mums tvarkyti jūsų asmens duomenis

  Kad galėtume teikti paslaugas pagal sutartį, mums reikia apie jus surinkti tam tikrą informaciją. Pagal duomenų apsaugos įstatymus mes laikomi „duomenų valdytoju“ jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Daugiau sužinoti apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, galite mūsų Privatumo politikoje.

  Sudarydami sutartį duodate mums leidimą rinkti, tvarkyti ir saugoti jūsų asmens duomenis mūsų paslaugų teikimo jums tikslu. Tai neturi įtakos jūsų ar mūsų teisėms ir įsipareigojimams pagal duomenų apsaugos įstatymus.

  Galite panaikinti savo leidimą uždarydami savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą, tuo nutraukdami sutartį tarp jūsų ir mūsų. Jei taip padarysite, daugiau nenaudosime jūsų duomenų savo paslaugų teikimo tikslu, bet mums gali reikėti saugoti jūsų duomenis kitais teisėtais tikslais.

  Mūsų sutartis su jumis

  Tik jūs ir mes turime teisių pagal šią sutartį.

  Ši sutartis sudaryta asmeniškai su jumis ir jūs negalite perleisti savo teisių ar įsipareigojimų pagal ją kam nors kitam be mūsų sutikimo.

  Mūsų teisė perduoti ir perleisti

  Jūs sutinkate ir leidžiate mums jungti, reorganizuoti, atskirti, pertvarkyti ar vykdyti bet kokios kitokios formos mūsų įmonės ar verslo reorganizavimą ar restruktūrizavimą ir (arba) perduoti visas mūsų teises ir pareigas pagal šiuos Indėlio pagal pareikalavimą nuostatus bet kuriai trečiajai šaliai.

  Bet kokias šiuose Indėlio pagal pareikalavimą nuostatuose numatytas jūsų arba mūsų teises ar įsipareigojimus perduosime tik tuo atveju, jei tai neturės reikšmingo neigiamo poveikio jūsų teisėms pagal šiuos Indėlio pagal pareikalavimą nuostatus, arba turėsime tai padaryti laikydamiesi kokio nors teisinio ar reguliavimo reikalavimo, arba dėl to, jog bus įgyvendinamas mūsų įmonės ar verslo reorganizavimas (ar panašus procesas). Gavę pranešimą apie teisių ir pareigų perdavimą, susijungimą, reorganizavimą ar kitą panašų pranešimą, turėsite teisę uždaryti savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą.

  Taikoma Lietuvos teisė

  Jūsų santykiams su mumis taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Jie taikomi ir šiai sutarčiai. Nepaisant to, vis tiek galite remtis Europos ekonominės erdvės valstybės narės, kurioje gyvenate, imperatyviomis vartotojų apsaugos teisės normomis.

  Šios sutarties sudarymo vieta

  Ši sutartis yra laikoma sudaryta ten, kur jūs gyvenate sutarties sudarymo metu.

  Vadovaujamasi sutarties tekstu anglų kalba

  Jei šios Indėlio pagal pareikalavimą sąlygos išverčiamos į kitą kalbą, vertimas yra tik dėl patogumo ir šalys turi vadovauti anglišku sutarties tekstu. Sudarydami šią sutartį ir sutikdami naudotis Revolut Bank paslaugomis, patvirtinate, kad suprantate anglų kalbą ir sutinkate dėl šios sutarties bendrauti su Revolut Bank anglų kalba.

  Mūsų teisė priverstinai vykdyti sutartį

  Jei pažeidėte sutartį tarp jūsų ir mūsų ir mes nepasinaudojame savo teisėmis arba neskubame jomis pasinaudoti, tai netrukdo mums jomis arba kitomis teisėmis pasinaudoti vėliau.

  Bylos teisme mums iškėlimas

  Byla pagal šias Indėlio pagal pareikalavimą sąlygas gali būti keliama tik Lietuvos Respublikos teismuose (arba bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, kurioje gyvenate).