Skundai

Lietuva

Jei jūsų netenkina mūsų paslaugos, pasistengsime tai ištaisyti.

Mes stengiamės daryti viską, ką galime, bet suprantame, kad kartais gali kilti problemų. Jei norite pateikti skundą, susisiekite su mumis. Priimsime ir apsvarstysime visus jūsų mums atsiųstus skundus. Galutinis atsakymas į jūsų skundą arba laiškas, paaiškinantis, kodėl galutinis atsakymas nebuvo pateiktas, jums bus išsiųstas per 15 Jungtinės Karalystės darbo dienų nuo skundo pateikimo dienos, o išimtinėmis aplinkybėmis – per 35 Jungtinės Karalystės darbo dienas (apie šį atvejį jums pranešime).

Neteisminių ginčų sprendimo institucija

Jei esate nepatenkinti, kaip sureagavome į jūsų skundą, per 1 (vienus) metus nuo tada, kai jums išsiuntėme (arba turėjome išsiųsti) savo galutinį atsakymą, galite jį perduoti Lietuvos bankui. Tokiu atveju Lietuvos bankas veiktų kaip neteisminių ginčų sprendimo institucija, nagrinėjanti vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus.

Jų adresas: Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Daugiau informacijos galite rasti šios įstaigos svetainėje.

Atminkite, kad jei norite turėti galimybę kreiptis į Lietuvos banką dėl neteisminių ginčų sprendimo, turite pateikti skundą mums per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote ar turėjote sužinoti apie tariamą jūsų teisių ar teisėtų interesų, atsiradusių iš sutarties su mumis, pažeidimą.

Kaip pateikti skundą

Jei tiesiog norėtumėte su kuo nors pasikalbėti apie savo problemą, susisiekite su mumis per „Revolut“ programėlę. Paprastai viską galime greitai išspręsti per programėlę. Tikriausiai turėsite mums pateikti žemiau nurodytą informaciją.

Jei pageidaujate, skundą galite pateikti naudodami šią formą. Arba galite mums atsiųsti elektroninį laišką adresu formalcomplaints@revolut.com.

Turėsite mums nurodyti:

  • savo vardą ir pavardę;
  • su jūsų sąskaita susietą telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
  • kokia yra problema;
  • kada kilo ši problema; ir
  • kaip norėtumėte, kad ją ištaisytume.

Peržiūrėsime jūsų skundą ir jums atsakysime elektroniniu paštu. Jei nepranešime kitaip, su jumis bendrausime anglų arba lietuvių kalba.

Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, jūs visada turite teisę kreiptis į Lietuvos banką kaip mūsų priežiūros instituciją, jei turite bet kokių skundų dėl mūsų paslaugų. Taip pat turite teisę kreiptis į bet kurį kompetentingą teismą, jei manote, kad pažeidėme įstatymus.