Kaip galime padėti?

Kas yra SIPC?

„DriveWealth LLC“ yra Vertybinių popierių investuotojų apsaugos korporacijos (angl. „SIPC“) narė. SIPC šiuo metu saugo vertybinius popierius tavo tarpininkavimo sąskaitoje iki 500 000 $. SIPC neapsaugo nuo rinkos rizikos, susijusios su investavimu.

SIPC yra pelno nesiekianti narystės korporacija ir svarbi bendros investuotojų apsaugos sistemos dalis Jungtinėse Amerikos Valstijose. SIPC dėmesį telkia į klientų aktyvų, patikėtų tvarkyti tarpininkavimo įmonėms dėl bankroto ar kitaip finansiškai nukentėjus, atkūrimą. SIPC prižiūri narių įmonių, kurios užsidaro dėl bankroto arba patyrusios finansinių sunkumų ir trūksta klientų aktyvų, likvidavimo procesą. Likviduojant pagal Vertybinių popierių investuotojų apsaugos įstatymą, SIPC ir teismo paskirtas patikėtinis stengiasi kuo greičiau grąžinti klientų aktyvus.

Susiję straipsniai