Kaip galime padėti?

Kas yra EPS (pelnas vienai akcijai)?

Įmonės pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra grynasis pelnas, atėmus pageidaujamus dividendus, padalytas iš bendro išleistų akcijų skaičiaus. Tai rodo, kiek įmonės pajamų būtų galima paskirstyti investuotojams. Aukštą arba didėjantį EPS investuotojai laiko geru ženklu. Kita vertus, žemas arba mažėjantis EPS dažnai gali atbaidyti investuotojus, nes tai gali būti įmonės veiklos nuosmukio rodiklis.

EPS = grynasis pelnas – pageidaujami dividendai / išleistų akcijų skaičius

Turėk omenyje, kad priimant investavimo sprendimus į finansines analizes ir rodiklius nereikėtų žiūrėti atskirai.

Susiję straipsniai