Kaip galime padėti?

Kas yra P/E (kainos ir pelno) santykis?

Įprastas akcijų analizės būdas yra jų kainos ir pelno santykio tyrimas. P/E santykio koeficientas apskaičiuojamas padalijus vienos akcijos kainą iš vienai akcijai tenkančio pelno. Investuotojai dažnai lygina akcijų P/E santykį su konkurentų arba sektoriaus vidurkiu, kad sužinotų, ar akcijos yra pervertintos, ar nepakankamai įvertintos. Mažesnis P/E santykis dažnai priskiriamas vertės akcijai.

P/E = kaina už akciją / akcijai tenkantis pelnas

Turėk omenyje, kad priimant investavimo sprendimus į finansines analizes ir rodiklius nereikėtų žiūrėti atskirai.

Susiję straipsniai