Kaip galime padėti?

Kas yra P/CF (kainos ir pinigų srauto) santykis?

P/CF santykis apskaičiuojamas padalijus įmonės rinkos kapitalizaciją (bendrą visų jos akcijų vertę) iš jos veiklos generuojamo pinigų srauto (pinigų sumos, generuojamos atliekant tipines įmonės verslo operacijas). Kartais jis laikomas P/E koeficiento alternatyva, nes apskaitos metodai, tokie kaip nusidėvėjimas, pinigų srautams nedaro tokios didelės įtakos kaip pajamoms. Mažesnis P/CF santykis gali reikšti, kad akcijos yra nepakankamai įvertintos, o didelis santykis – pervertintos.

P/CF = visų akcijų vertė / veiklos generuojamas pinigų srautas

Turėk omenyje, kad priimant investavimo sprendimus į finansines analizes ir rodiklius nereikėtų žiūrėti atskirai.

Susiję straipsniai