Kaip galime padėti?

Ar „Revolut“ bendrins mano mokesčių informaciją?

Pagal įstatymus „Revolut“ turi vietinėms Lietuvos mokesčių institucijoms kasmet pateikti ataskaitas apie sąskaitos likučius metų pabaigoje. Taip pat turime vietinėms Lietuvos mokesčių institucijoms pateikti informaciją jų prašymu. „Revolut“ nesidalina tavo informacija automatiškai arba tiesiogiai su kitų šalių mokesčių institucijomis, nes pagal EBPA (angl. OECD) sukurtą Automatinių finansinių sąskaitų informacijos mainų standartą (angl. Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information), šiuos duomenis surinkti ir kitoms vietinėms mokesčių institucijoms pateikti turi Lietuvos mokesčių inspekcija. Automatinių finansinių sąskaitų informacijos mainų standartas atspindi tarptautinį susitarimą abipusiu pagrindu mokesčių tikslais automatiškai keistis informacija apie finansines sąskaitas.

Susiję straipsniai