Kaip galime padėti?

Ką reiškia fizinis buvimas?

Fizinis buvimas EEE arba Šveicarijoje yra būtina sąlyga norint atidaryti „Revolut“ sąskaitą.

Tam būtina patvirtinti, kad paraišką teikianti įmonė užsiima veikla šioje jurisdikcijoje, pateikiant „Revolut“ savo veiklos adreso įrodymą.

Šio įrodymo data privalo būti pastarųjų trijų mėnesių. „Revolut“ gali priimti toliau nurodytus dokumentus:

 • Biuro nuomos sutartį (šios sutarties trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir ji turi galioti registracijos dieną);
 • Tris iš eilės einančias sąskaitas faktūras ir sutartį su bendradarbystės erdvės teikėju (privalo galioti registracijos dieną);
 • Komunalinių paslaugų sąskaitas, pvz., elektros, vandens, fiksuotojo ryšio telefono sąskaitas arba
 • Darbuotojo atlyginimo lapelį su to darbuotojo adreso EEE arba Šveicarijoje įrodymu ir savo tapatybės dokumentą, įrodantį teisę gyventi EEE arba Šveicarijoje.

„Revolut“ taip pat priima šiuos dokumentus, kuriems gali reikėti papildomo paaiškinimo:

 • Ne skaitmeninio banko išrašą;
 • Nacionalinio įmonių registro išrašą su veiklos adresu;
 • Sutartį su klientu, kurioje apibrėžtas prekių arba paslaugų asortimentas ir vieta, kur jos teikiamos;
 • Valstybinius raštus, pvz., teismo nurodymą ar eismo baudą, tačiau negalime priimti raštų iš „HM Revenue & Customs“ arba „Companies House“.

Jei dirbi iš namų, gali naudoti savo asmeninį adresą. Tokiu atveju priimame anksčiau nurodytus dokumentus arba vieną iš šių:

 • Televizijos licenciją, bet atmink, kad negalime priimti mobiliosios televizijos prenumeratos;
 • Nuomos mokėjimo patvirtinimą, pvz., sąskaitą faktūrą / sąskaitą, patvirtinančią sumokėtą nuomą;
 • Valstybinius raštus, pvz., teismo nurodymą, eismo baudą;
 • Tavo namų nuomos sutartį.

Atmink, kad jei biuru daliniesi su kuo nors kitu, galime paprašyti papildomo tavo veiklos adreso įrodymo.

Atmink, kad negalime priimti sąskaitų faktūrų, sąskaitų asmeniniu adresu ne tavo vardu, banko išrašų iš kai kurių skaitmeninių bankų, apskaitininko arba įmonių steigimo paslaugų adresų.

Susiję straipsniai