Miben segíthetünk?

Mit nevezünk a terrorizmus finanszírozásának?

Mit jelent a terrorizmus finanszírozása?

A terrorizmus finanszírozása a terrorcselekmények vagy terrorszervezetek támogatásához felhasználható (legális vagy illegális forrásból származó) pénzeszközök igénylését, gyűjtését vagy szolgáltatását foglalja magában. A terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló nemzetközi egyezmény még pontosabban fogalmaz: akkor beszélhetünk a terrorizmus finanszírozásának bűncselekményéről ha „…az érintett személy bármilyen (közvetett vagy közvetlen) módon, törvénytelenül és szándékosan pénzeszközöket szolgáltat vagy gyűjt azzal a szándékkal, hogy részben vagy egészében bűncselekmény elkövetésére lehessen felhasználni őket” az egyezményben említett cselekmények vonatkozásában.

A terrorizmus finanszírozásában részt vevő személyek vagy szervezetek fő célja tehát nem feltétlenül a pénz forrásának eltitkolása, hanem a finanszírozás és a finanszírozott tevékenység természetének együttes palástolása.

Mit értünk a terrorizmus finanszírozásának megelőzése alatt (CTF, azaz) Counter Terrorism Financing?

A terrorizmus finanszírozásának megelőzése azokat az irányelveket és jogszabályokat takarja, amelyek arra kötelezik a pénzintézeteket, hogy a terrorizmusfinanszírozás megakadályozása érdekében proaktív módon figyeljék ügyfeleiket.

Ennek jó példája az ENSZ terrorizmus elleni globális stratégiája:

Az ENSZ Közgyűlésének A/RES/60/288-as határozatában lefektetett globális terrorizmusellenes stratégia olyan egyedi globális jogi eszköz, amely a terrorizmus elleni nemzeti, regionális és nemzetközi erőfeszítéseket hivatott eredményesebbé tenni. 2006-ban egyhangúlag fogadta el az összes ENSZ-tagállam, így ez volt az első alkalom, amikor mindegyikük egyetértett abban, hogy a terrorizmus elleni harchoz közös stratégiai és operatív szemlélet szükséges.

A stratégia egyértelmű üzenete az, hogy a terrorizmus bármilyen formája és megnyilvánulása elfogadhatatlan, egyúttal gyakorlati (önálló és közös) lépéseket is sürget a terrorizmus megelőzése és leküzdése érdekében. Ezek közé a gyakorlati lépések közé tartozik számos különféle intézkedés a terrorveszély elhárításához szükséges nemzeti kapacitások bővítésétől kezdve az ENSZ és szervezetei terrorizmusellenes tevékenységeinek hatékonyabb koordinálásáig.

Az ENSZ globális terrorizmusellenes stratégiáját lefektető határozat és a hozzá tartozó mellékletben szereplő cselekvési terv (A/RES/60/288) az alábbi négy pillérre épül:

1. a terrorizmus terjedését elősegítő körülmények vizsgálata;

2. a terrorizmus megelőzését és felszámolását célzó intézkedések;

3. a terrorizmus megelőzését és felszámolását biztosító tagállami kapacitások kiépítését segítő intézkedések, valamint az ENSZ és szervezetei ebben betöltött szerepének erősítése;

4. az emberi jogok mindenkire kiterjedő tiszteletben tartását, valamint a terrorizmus elleni küzdelem alapjául szolgáló jogállamiságot szavatoló intézkedések.

Kapcsolódó cikkek