Miben segíthetünk?

Közszereplői státusz ellenőrzése - További információk

Az itt megválaszolt kérdések:

Ki minősül kiemelkedő közéleti szerepet betöltő személynek?

2. Ki minősül családtagnak?

3. Ki minősül közeli hozzátartozónak?

Ki számít kiemelkedő közéleti szerepet betöltő személynek?

 • Államfők, kormányfők, miniszterek és miniszterhelyettesek vagy a miniszterek segédei
 • Parlamenti vagy hasonló törvényhozói testületek tagjai
 • Politikai pártok vezető testületeinek tagjai
 • Legfelsőbb bíróságok, alkotmánybíróságok vagy bármely olyan bírói testület tagjai, ahol a meghozott döntések ellen nem lehet további fellebbezést benyújtani, (csak kivételes körülmények esetén)
 • Az Állami Számvevőszék vagy központi bankok igazgatósági tagjai, illetve ezekkel egyenértékű funkciókat betöltő személyek
 • Nagykövetek, követségi ügyvivők és a fegyveres erők magas rangú tisztjei
 • Állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő szerveinek tagjai
 • Nemzetközi szervezetek (mint például a NATO vagy a WTO) igazgatóságának vagy az ezekkel egyenértékű funkciók igazgatósági tagjai, igazgatóhelyettesei és tagjai
 • Nagyvárosok megválasztott polgármesterei

Ki minősül családtagnak?

 • Szülő vagy élettárs
 • Szülő(k), beleértve a mostohaszülőket is, após és anyós
 • Testvér, beleértve a mostohatestvéreket, sógor és sógornő
 • Fiú és élettársa, beleértve a vejet, mostohafiút és örökbefogadott fiút
 • Lány és élettársa, beleértve a menyet, mostohalányt és örökbefogadott lányt is.

Ki minősül közeli hozzátartozónak?

 • Olyan magánszemély, akiről ismert, hogy közös haszonélvezeti joggal rendelkezik egy jogalany vagy jogi konstrukció felett, vagy egyéb módon áll szoros üzleti kapcsolatban egy kiemelt közéleti szerepet betöltő személlyel.
 • Egy olyan személy, aki kizárólagos haszonélvezeti joggal rendelkezik egy olyan jogalany vagy jogi konstrukció felett, amelyet egy kiemelt közéleti személy (PEP) javára hoztak létre.

Kapcsolódó cikkek