Kako vam možemo pomoći?

Zašto automatska konverzija nekad ne uspije?

Niska salda

Kada se aktivira automatska konverzija, na računu morate imati dovoljan saldo za automatsku konverziju. Ako nemate cijeli saldo koji ste naveli, automatska konverzija neće se provesti, odnosno konverzija neće uspjeti. Kada se to dogodi, nadoplatite račun i zakažite drugu automatsku konverziju.

Dnevna granica konverzije

Iz sigurnosnih razloga ograničili smo broj konverzija / automatskih konverzija na 30 u 24-satnom razdoblju. Ako imate automatsku konverziju u rasporedu nakon što prekoračite tu granicu, konverzija neće uspjeti, a novu ćete konverziju moći zakazati tek sljedeći dan.

Limit iznosa za transakcije s kriptovalutama

Iz sigurnosnih razloga konverzija kriptovaluta dopuštena je do iznosa od 15 000 EUR po konverziji. Ako pokušate izvršiti konverziju za veći iznos, automatska konverzija neće uspjeti.

Zaključani račun

Ako je vaš račun iz bilo kojeg razloga zaključan, zbog sigurnosti neće se aktivirati automatske konverzije dok se račun ne otključa. Kada se račun otključa, automatska konverzija ponovno će biti dostupna za aktivaciju kada trenutni tečaj za valutni par dostigne ciljnu vrijednost. Ne morate je ponovno zakazivati.

Pad cijena

Na vrlo nestabilnom tržištu valutni se par može znatno promijeniti između vremena dostizanja ciljne cijene i pokušaja provođenja automatske konverzije po trenutnom tečaju, iako je to vremensko razdoblje vrlo kratko. U tom slučaju automatska konverzija neće se provesti ako se trenutni tečaj smanji ili poveća za više od 0,75 % za fiducijarnu valutu odnosno 5,0 % za kriptovalutu u odnosu na ciljnu vrijednost. Automatsku konverziju ponovno ćemo pokušati provesti kada trenutni tečaj dostigne ciljnu vrijednost.

Povezani članci