Kako vam možemo pomoći?

Zašto je moje plaćanje karticom na čekanju?

Plaćanje karticom provodi se u dva koraka:

  • U trenutku kupnje teretimo novac vašeg dostupnog salda i zadržavamo ga dok ga trgovac (prodavač) ne preuzme. Transakcija je tada "na čekanju".
  • Trgovac nekoliko dana kasnije preuzima novac i "dovršava" plaćanje.

Moramo trgovcima omogućiti određeno vrijeme za "dovršetak" plaćanja karticom. Ako trgovac ne preuzme novac u određenom vremenskom roku (najčešće od 8 do 16 dana), novac vraćamo na vaš račun.

Povezani članci