Kako vam možemo pomoći?

Zašto mi je trgovac naplatio naknadu za plaćanje karticom?

Trgovci mogu naplatiti sljedeće dodatne naknade:

1. naknadu za plaćanja karticom

2. naknadu za konverziju valuta.

1. Što je naknada za plaćanja karticom?

Trgovci mogu naplatiti dodatnu naknadu ako odaberete plaćanje karticom. Iznos te naknade određuje isključivo trgovac.

Primjerice, ako u trgovini platite 10 GBP (britanskih funti) karticom, trgovac vam može vam naplatiti naknadu u iznosu od 0,5 GBP, što bi značilo da će vam se sveukupno naplatiti 10,5 GBP.

2. Zašto mi je plaćanje karticom naplaćeno u drugoj valuti uz dodatnu naknadu?

Vjerojatno se radi o dvjema vrstama konverzije valute:

– koju vrši trgovac

– koju vrši Revolut.

  • Konverzija valute koju vrši trgovac

Kada kupujete u inozemstvu ili u web-trgovini koja uključuje plaćanje u stranoj valuti, trgovac vam prije može ponuditi mogućnost naplate u valuti koja je vama "domaća", nego u valuti koja je njemu "lokalna" (ovisno o valuti države u kojoj je trgovina smještena). Ako odaberete mogućnost konverzije valute, trgovac će izvršiti konverziju po vlastitom tečaju i dodatno to naplatiti. To se još naziva "dinamička konverzija valute" (engl. dynamic currency conversion ili DCC).

Ako želite izbjeći naplatu po nepovoljnom tečaju kojeg nameće trgovac, preporučujemo odabrati mogućnost plaćanja karticom u lokalnoj valuti i odbiti konverziju valute koju trgovac predlaže. Drugim riječima, za plaćanja u trgovinama ili u web-trgovinama s bazom u Velikoj Britaniji odaberite britanske funte (GBP), s bazom u SAD-u američke dolare (USD) itd.

Primjerice, zamislite da u britanskoj trgovini želite platiti iznos od 10 GBP (britanskih funti). Trgovac vam tada predlaže da izvrši konverziju iznosa u toj valuti u američke dolare.

– Ako prihvatite taj prijedlog, trgovac vam može naplatiti dodatnu naknadu za tu konverziju po nepovoljnom tečaju, npr. 15 USD.

– Ako ne prihvatite taj prijedlog, trgovac će naplatiti 10 GBP.

Imajte na umu da se naknada za korištenje uređaja za plaćanja karticom može dodatno naplatiti uz svaku konverziju valute koju vrši trgovac. U prethodnom primjeru, to bi značilo da ako trgovac naplati naknadu u iznosu od 0,5 GBP, sveukupno će vam se naplatiti iznos od 10,5 GBP ako niste odabrali mogućnost konverzije valute, odnosno 16 USD ako jeste. Drugim riječima, trgovac vrši konverziju tog iznosa od 10,5 britanskih funti u američke dolare i to po nepovoljnom tečaju.

  • Konverzija valute koju vrši Revolut

Trgovac nam pošalje iznos koji trebamo naplatiti s vašeg računa.

Ako na računu nemate dovoljno sredstava u valuti u kojoj ste odabrali platiti karticom, Revolut će izvršiti konverziju valute. Ako se to dogodi, imajte na umu da vam možemo naplatiti naknadu za konverziju valute, u slučaju da ste prekoračili mjesečno ograničenje za konverzije u sklopu vašeg Revolut plana. To će se prikazati u Revolut aplikaciji u odjeljku Naknade na zaslonu za pojedinosti o transakcijama.

  • Evo nekoliko primjera:

– bez konverzije: u britanskoj trgovini želite platiti iznos od 10 GBP (britanskih funti). Na zaslonu uređaja za plaćanje trgovac predlaže mogućnost konverzije valute za taj iznos u američke dolare i vi to odbijete. Trgovac šalje informacije u Revolut kako bi vam se naplatio iznos od tih 10 GBP. Ako na Revolut računu imate dovoljan iznos u britanskim funtama, Revolut neće izvršiti nikakvu konverziju valute. Naplatit će vam se samo tih 10 GBP.

– dvostruka konverzija: u britanskoj trgovini želite platiti iznos od 10 GBP (britanskih funti). Trgovac predlaže da izvrši konverziju iznosa te valute u američke dolare a vi prihvaćate taj prijedlog (premda ne biste trebali). Trgovac vrši konverziju valute za taj iznos po nepovoljnom tečaju i traži da vam Revolut naplati 15 USD. Ako na Revolut računu nemate dovoljan iznos u američkim dolarima, ali imate dovoljan iznos u britanskim funtama, Revolut će morati izvršiti konverziju valute u iznosu od 15 USD u britanske funte i naplatit će tu konverziju 11 GBP. Na kraju ćete platiti više od očekivanog zbog nepovoljnog tečaja po kojem je trgovac izvršio konverziju.

Uzimajući sve u obzir, naše su preporuke da za plaćanja karticom odaberete mogućnost plaćanja u lokalnoj valuti i odbijete vršenje konverzije valute koje predlaže trgovac. Revolut vrši konverziju valute za traženi iznos samo ako nemate dovoljno sredstava u valuti u kojoj ste odabrali platiti. U tim slučajevima Revolut obično vrši konverziju po povoljnijem tečaju. Saznajte više o tečaju po kojem Revolut vrši konverziju valute u članku s najčešćim pitanjima "Koji će me tečaj za konverziju stranih valuta snaći?"

Imajte na umu da su navedene naknade za plaćanja karticom i tečaj po kojem trgovci vrše konverziju valuta samo procjene koje smo izračunali na temelju podataka koje smo od njih primili.

Povezani članci