Kako vam možemo pomoći?

Kada će novac stići na moj Revolut račun?

Kao i u slučaju uobičajenog bankovnog računa, saldo na vašem Revolut računu ažurirat će se čim sredstva pristignu na vaš račun.

Općenito, svi su naši transferi uglavnom vrlo brzi. No transfer sredstava na vaš račun može potrajati malo dulje ovisno o nekoliko čimbenika, poput podataka o transferu i odabrane valute.

Pomoću vremenskih okvira navedenih u nastavku možete procijeniti kada bi sredstva trebala pristići na vaš račun:

  • Lokalni podaci za GBP: transfer obično traje jedan dan, ali može potrajati i do tri radna dana ovisno o načinu na koji banka pošiljatelja obrađuje transfer. Imajte na umu da neke banke ne obrađuju transfere tijekom vikenda i državnih praznika.
  • Podaci za EUR: transferi u valuti EUR iz banke sa sjedištem na području SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima, engl. Single Euro Payments Area) mogu trajati do dva radna dana.
  • U svim ostalim slučajevima morat ćete koristiti podatke o SWIFT računu za račun u pripadnoj valuti, a transfer može trajati do pet radnih dana.

Imajte na umu sljedeće:

  • Neke banke ne obrađuju transfere tijekom vikenda i državnih praznika
  • Ne možemo prihvatiti transfere s netočnim podacima o primatelju, primjerice ako postoje pogreške pri upisu broja računa
  • Sve banke i pružatelji usluga platnog prometa moraju izvršiti provjere plaćanja kako bi postupali u skladu s propisima, što može dovesti do kašnjenja

Imajte na umu da bi se rok za pristizanje transfera trebao računati od trenutka kada je transfer poslan, a ne od trenutka kada je poslan zahtjev za transfer.

Povezani članci