Products

Revolut <18 konto tingimused

Need Revolut <18 tingimused kehtivad alates 30 augustini 2023. Et vaadata eelmisi Revolut <18 tingimusi, mis kehtivad kuni 30 augustini 2023, klõpsa siin.

1. Miks see teave tähtis on?

See dokument määratleb Revolut <18 kasutamise tingimused ja muud olulised asjad, mida pead selle kohta teadma. Nimetame seda dokumenti Revolut <18 tingimusteks.


Revolut <18 häälestamiseks peab sul olema Revoluti isiklik konto. Need Revolut <18 tingimused kohalduvad lisaks meie isiklikele tingimustele, kui valid Revolut <18 kasutamise, kuid sellegipoolest kehtivad ka meie isiklikud tingimused. Isiklike tingimuste ja nende Revolut <18 tingimuste vahelise vastuolu korral kehtivad need Revolut <18 tingimused.


Kui valid Revolut <18 kasutamise, on need Revolut <18 tingimused osa juriidilisest kokkuleppest sinu (konto omanik) ja meie (Revolut Bank UAB) vahel. Meie ja Revolut <18 kasutajate vahel, kellel sa Revolut <18 kontot kasutada lubad, ei ole juriidilist kokkulepet.


Nendes Revolut <18 tingimused mõtleme järgmist.


 • Kui ütleme „peamine vanem“, peame silmas Revoluti isikliku konto omanikku, kes Revolut <18 konto algselt häälestas.
 • Kui ütleme „kaasvanem“, peame silmas Revoluti isikliku konto omanikku, kelle peamine vanem on määranud saama Revolut <18 kontole teatud piiratud juurdepääsu.
 • Kui ütleme „Revolut <18 kasutaja“, peame silmas inimest, kellel peamine vanem on lubanud Revolut <18 kontot kasutada.


Kui peamine vanem ei lisa kaasvanemat, siis ainult kaasvanematele kehtivad tingimused ei kehti.


Kui nii peamisele vanemale kui ka kaasvanematele kehtivad samad tingimused, kasutame lihtsalt terminit „sina“. Kui tingimused kehtivad peamiste vanemate, mitte kaasvanemate kohta või vastupidi, määratleme nendel juhtudel, keda me termini „sina“ all silmas peame.


Kui ütleme nendes Revolut <18 tingimustes „Revoluti rakendus”, mõtleme Revoluti rakendust, mida peamine vanem kasutab oma isiklikule kontole pääsemiseks. Kui ütleme „Revolut <18 rakendus“, peame silmas rakendust, mida Revolut <18 kasutajad kasutavad peamise vanema Revolut <18 kontole pääsemiseks. Need on eraldi rakendused. Sina ei pääse juurde Revolut <18 rakendusele ja Revolut <18 kasutajad ei pääse juurde Revoluti rakendusele.

Võid Revolut <18 tingimuste eksemplari igal ajal Revoluti rakenduse kaudu küsida.

2. Mis on Revolut <18?

Revolut <18 on mõeldud lapsevanematele, kes tahavad, et nende lapsed omandaksid finantsoskused ning õpiksid, kuidas raha kasutada ja hallata. Kui kasutad Revolut <18 millegi muu jaoks, võid Revolut <18 tingimusi rikkuda.


Revolut <18 konto on peamise vanema Revoluti isikliku konto allkonto, mida ta lubab Revolut <18 kasutajal kasutada. Kuna see on peamise vanema isikliku konto allkonto, vastutab peamine vanem kõige eest, mida Revolut <18 kasutaja seda kontot kasutades teeb, nagu oleks seda teinud peamine vanem ise.


Revolut <18 kasutaja saab kõiki Revolut <18 kontoga tehtud tehinguid vaadata Revolut <18 rakenduse abil.


Revolut <18 kasutajale väljastatakse ka kontoga seotud kaart, mida ta saab sularaha kulutamiseks ja väljavõtmiseks kasutada. Ta saab selle lisada ka Apple Paysse või Google Paysse (mille kohta kehtivad Apple Pay või Google Pay tingimused ja sobivusnõuded).


Revolut <18 kasutajad (kes vastavad vanuse alampiiri nõuetele ja kellel on peamise vanema heakskiit) saavad teha ka ülekandeid teistele Revolut <18 kasutajatele (kes vastavad vanuse alampiiri nõuetele), kasutades Revolut <18 rakendust („Revolut <18 maksed“).


Revolut <18 kasutajad ei saa Revolut <18 rakenduse abil teha mingeid muud tüüpi ülekandeid.


Peamine vanem saab Revolut <18 kontole raha saata ja sellelt raha vastu võtta ning jälgida Revoluti rakenduse abil seda, kuidas Revolut <18 kasutaja seda raha kulutab.


Kaasvanem saab saata Revolut <18 kontole raha ning jälgida, kuidas Revolut <18 kasutaja oma raha kulutab. Kaasvanem aga ei saa seda raha välja võtta, kui see on juba Revolut <18 kontole saadetud. Peamine vanem saab välja võtta raha, mille peamine vanem on Revolut <18 kontole saatnud.


Nii peamine vanem kui ka kaasvanem saab kontrollida ka seda, kuidas saavad Revolut <18 kasutajad oma kaarti kasutada.


Revolut <18 kontot ja kaarti saab kasutada ainult selle raha kulutamiseks, mille sina kui peamine vanem või kaasvanem (kui on kohaldatav) või mõni teine Revolut <18 kasutaja (kui sinu Revolut <18 kasutajal on õigus teha Revolut <18 makseid) on saatnud Revolut <18 kontole. Kui sinu Revolut <18 kasutaja proovib sinu Revolut <18 kaarti kasutades tehingut teha ja Revolut <18 kontol ei ole piisavalt vahendeid, lükatakse tehing tagasi, isegi kui sinu Revoluti isiklikul kontol (ükskõik, kas oled peamine vanem või kaasvanem) on piisavalt raha.


Revolut <18 maksed

Mõnes riigis kehtib Revolut <18 maksetee vanuse alampiir. See tähendab, et Revolut <18 kasutaja võib vastata Revolut <18 rakenduses vanuse alampiiri nõuetele, kuid ei saa Revolut <18 makseid kasutada. Revolut <18 maksete vanuse alampiir on teie asukohariigist sõltuvalt erinev. Vaata meie KKK-st teavet selle kohta, milline on Revolut <18 makseteks nõutav vanuse alampiir sinu riigis.


Revolut <18 maksete tegemiseks ja vastuvõtmiseks peavad mõlemad Revolut <18 kasutajad vastama oma vastavates riikides kehtivatele vanuse alampiiri nõuetele. Kui Revolut <18 kasutaja soovib teha Revolut <18 makset, on esimese makse tegemiseks vaja peamise vanema kinnitust. Kinnitades esimese makse teisele Revolut <18 kasutajale, kinnitab peamine vanem ka kõik järgnevad maksed, mille Revolut <18 kasutaja saadab samale Revolut <18 kasutajale. See tähendab, et kui peamine vanem lükkab esimese Revolut <18 makse teisele Revolut <18 kasutajale tagasi, pole järgnevad Revolut <18 maksed samale Revolut <18 kasutajale lubatud (seni, kuni peamine vanem sellega nõustub).


Revolut <18 kasutajad saavad Revolut <18 makseid teha ja vastu võtta ainult siis, kui mõlema Revolut <18 kasutaja peamise vanema isikliku konto valuutad on samad.


3. Kes saavad Revolut <18 kontot kasutada?

Peamine vanem saab Revolut <18 konto luua igal ajal Revoluti rakenduses. Kui sa seda teed, pead nimetama Revolut <18 kasutaja, kellele sa kontole juurdepääsu annad. Kui me küsime, pead meile esitama ka vajalikud andmed Revolut <18 kasutaja isiku tuvastamiseks. Saad isikule anda Revolut <18 kasutajale mõeldud juurdepääsu ainult juhul, kui ta on 6–17-aastane ja sa oled tema eestkostja või muul viisil tema eest ametlikult vastutav.


Sul on võimalik luua rohkem kui üks Revolut <18 konto (olenevalt lepingust kuni viis kontot). Iga Revolut <18 kontoga saab olla lingitud ainult üks Revolut <18 kasutaja ning Revolut <18 kasutajat, kelle oled määranud saama kontole juurdepääsu, ei saa vahetada.


Nagu eespool mainitud, saab peamine vanem määrata ka kaasvanema, kellel on juurdepääs Revolut <18 kontole. Iga Revolut <18 kontoga saab seostada kuni ühe kaasvanema. Peamine vanem saab kaasvanema igal ajal eemaldada ja kuni kolm korda aastas vahetada konkreetse Revolut <18 kontoga ühendatud kaasvanemat.


Kui sul kui peamisel vanemal on mitu Revolut <18 kontot, saad neile kontodele määrata erinevad kaasvanemad. Kaasvanema saab seostada kuni viie Revolut <18 kontoga (kas peamise vanema või kaasvanema rollis).

4. Kes on Revolut <18 konto ja kaardi seaduslik omanik?

See jaotis kehtib ainult peamiste vanemate kohta.


Kuna Revolut <18 konto on peamise vanema Revoluti isikliku konto allkonto, on peamine vanem selle seaduslik omanik. Peamise vanemana vastutad sina kõige eest, mida Revolut <18 kasutaja sinu Revolut <18 kontot kasutades teeb, samamoodi, nagu vastutad enda tegevuste eest.


See hõlmab mis tahes Revolut <18 kaarti. Iga sinu Revolut <18 konto jaoks väljastatud kaart on väljastatud sulle kui peamisele vanemale ja sina volitad oma Revolut <18 kasutaja seda enda nimel kasutama. Peamise vanemana vastutad selle ja kõige muu eest, mida Revolut <18 kasutaja seda kasutades teeb, samamoodi, nagu vastutad enda tegevuste eest.


See hõlmab ka mis tahes Revolut <18 makseid. Iga Revolut <18 makse, mille on algatanud Revolut <18 kasutaja, läheb arvesse sinu antud maksejuhisena.


Kuigi anname sulle kui peamisele vanemale vahendid, et aidata sul kontrollida, kuidas su Revolut <18 kasutaja Revolut <18 kontot ja kaarti kasutab (näiteks keelates pangaautomaadist väljavõtmise või internetiostud ja lisades või eemaldades raha), vastutad sina selle kasutamise eest.


Nende Revolut <18 tingimuste kohaselt on õigused ainult sinul kui peamisel vanemal ja meil (Revolut Bank UAB). Revolut <18 kasutajatel seda pole. Leping on sõlmitud sinuga isiklikult ja sa ei saa selle alusel õigusi või kohustusi teistele üle anda.

5. Mis on minu kohustused?

See jaotis kehtib ainult peamiste vanemate kohta.


Sina kui oma Revolut <18 konto seaduslik omanik vastutad peamise vanemana konto ja kõigi toimingute eest, mida sinu Revolut <18 kasutaja sellega teeb. Me ei vastuta mingil viisil selle eest, kuidas või kus sinu Revolut <18 kasutaja Revolut <18 kaarti kasutab, ega ühegi Revolut <18 makse eest. Samuti vastutad sa selle eest, et:

 • selgitada oma Revolut <18 kasutajale, kuidas Revolut <18 kontot ja kaarti nende Revolut <18 tingimuste kohaselt kasutada (ja sa pead seda tegema enne, kui ta seda kasutama hakkab);
 • kindlustada, et see, kuidas Revolut <18 kasutaja sinu Revolut <18 kontot kasutab (näiteks asjad, mida ta sellega ostab), on sinu jaoks vastuvõetav;
 • veenduda, et oled nõustunud, et sinu Revolut <18 kasutaja kasutab Revolut <18 maksete funktsiooni (kui see kehtib), kinnitades esimese ja kõik järgnevad ülekanded teisele Revolut <18 kasutajale.
 • veenduda, et Revolut <18 kontol oleks sinu Revolut <18 kasutaja jaoks piisavalt (aga mitte liiga palju) raha ja et see oleks sinu Revolut <18 konto limiitide piires;
 • hoida oma Revolut <18 kaardid ning nende PIN-koodid ja andmed turvalises kohas ning nende kaotamise või varastamise korral nad sulgeda ja sellest teatada;
 • võtta meiega ühendust, et lahendada kontoga seotud probleeme või esitada küsimusi (Revolut <18 rakenduses ei pakuta kliendituge).


Pea meeles, et peamise vanemana kehtivad isiklikes tingimustes määratletud konto kasutamise, raha saatmise ja vastuvõtmise ning kaardi kasutamise reeglid ka sinu Revolut <18 konto kohta, kuna see on sinu Revoluti isikliku konto allkonto. See tähendab, et sa vastutad ka selle eest, et nii sina kui ka su Revolut <18 kasutaja kasutaksite sinu Revolut <18 kontot nende isiklike tingimuste kohaselt. Kui oled määranud kaasvanema, vastutad lisaks selle eest, et ka tema kasutaks Revolut <18 kontot vastavalt isiklikele tingimustele.

6. Kes saavad Revolut <18 kaarti kasutada ja mille jaoks?

Peamine vanem saab tellida ühe Revolut <18 kaardi iga Revolut <18 konto jaoks. Seda kaarti peab kasutama ainult Revolut <18 kasutaja, kellele oled sellele kontole juurdepääsu andnud. Kaasvanem ei saa ühtegi Revolut <18 kaarti tellida.


Revolut <18 kaarti saab kasutada samamoodi nagu mis tahes teist kaarti sinu Revoluti isiklikul kontol, et teha veebis või füüsiliselt oste ja võtta pangaautomaadist raha välja. Sina, ükskõik kas oled peamine vanem või kaasvanem, saad need funktsioonid Revoluti rakenduses sisse või välja lülitada.


Võimalik, et Revolut <18 kaardi saab lisada ka Apple või Google Paysse (mille kohta kehtivad Apple Pay või Google Pay tingimused ja sobivusnõuded). See tähendab, et sinu Revolut <18 kasutajal võib olla võimalus kasutada kaarti oma Apple‘i või Androidi seadme kaudu või füüsilise kaardina. Ära seda unusta, kui soovid Revolut <18 kasutajalt tema kaardi mingil põhjusel ära võtta. Kui sa ei taha, et Revolut <18 kasutaja kaarti kasutaks, soovitame selle Revoluti rakenduses sulgeda.


Selleks, Revolut <18 kaart oleks võimalikult ohutu ja turvaline, blokeerime sellist tüüpi kauplejad, kes ei ole meie arvates Revolut <18 kasutajate jaoks sobilikud. Näiteks kauplejad, kes müüvad ainult alkoholi, sigarette ja hasartmängudega seotud tooteid. Selleks usaldame kaupleja registreeritud kaupleja kategooriat (tuntud ka kui MCC-kood), mitte tegelikke andmeid selle kohta, mida Revolut <18 kaardiga ostetakse. See tähendab, et Revolut <18 kaardid ei piira näiteks alkoholi ostmist kaubanduskeskusest (sest kategooria „kaubanduskeskus” ei ole piiratud) või kauplejalt, kelle registreeritud kaupleja kategooria on ebatäpne. Kontrollime kindlate kauplejatüüpide blokeerimiseks MCC-koodi ainult konkreetse tehingu töötlemise ajal. Kui lülitame kaupleja välja, ei saa sa seda tagasi sisse lülitada.


7. Kas ma saan Revolut <18 kasutada rohkem kui ühe valuutaga?

Peamise vanemana saad Revolut <18 kontosid avada ainult peamise vanema Revoluti isikliku konto valuuta põhjal. See on tavaliselt peamise vanema Revoluti isikliku konto aadressi riigi valuuta. Peamine vanem saab Revolut <18 kontodele raha saata ainult selles valuutas. Kaasvanem saab samuti raha Revolut <18 kontole saata ainult peamise vanema isikliku konto valuutas.


Revolut <18 makseid saab sinu Revolut <18 kasutaja teha või vastu võtta ainult peamise vanema isikliku konto valuutas ja ainult juhul, kui Revolut <18 kasutajate peamise vanema isikliku konto valuutad on samad.


Kui sina kasutad või su Revolut <18 kasutaja kasutab Revolut <18 kaarti, et teha ost valuutas, mis ei ole sinu (kui peamise vanema) põhivaluuta, teostame valuuta konverteerimise samal viisil, nagu teeksime seda tehingu korral sinu Revoluti isiklikult kontolt.

8. Kas Revolut <18 kontol on tasusid või limiite?

Revolut <18 konto loomine on tasuta.


Sinu Revolut <18 konto kasutamisele rakenduvad samad tasud nagu sinu Revolut isiklikule kontole, välja arvatud järgmised erandid.


 • Kui peamine vanem tellib Revolut <18 kaardi, kehtivad sellele Revoluti isikliku konto standardsed saatmistasud (vt teemat Revoluti kaartide saatmistasu).
 • Kui peamine vanem soovib kujundada ja tellida kohandatud kaardi („Revolut <18 kohandatud kaart“), anname sulle kehtiva tasu teada enne kaardi tellimist Revoluti rakenduses. Kaardi kohandamise tasu kehtib ainult siis, kui kasutad tavalepingut, ja me anname sulle tasu teada enne, kui tellid kaardi Revolut rakenduses. Samuti võivad kehtida kaardi saatmistasud ja see sõltub sinu kasutatavast lepingust.
 • Kui kasutad tavalepingut, kehtib saatmistasu, ja me kuvame selle tasu sulle enne, kui tellid oma Revolut <18 kohandatud kaardi Revolut rakenduses.
 • Kui kasutad Plusi lepingut, on Revolut <18 kohandatud kaardi tavatarne tasuta, aga tasu pead maksma Revolut <18 kohandatud kaardi saatmisel kiirtarnega (teavitame sind tasust Revoluti rakenduses).
 • Kui kasutad Ultra, Metali või Premiumi lepingut, on Revolut <18 kohandatud kaardi tava- ja kiirtarne tasuta.


Kui pead oma Revolut <18 kohandatud kaardi välja vahetama, kehtivad samad tasud. Revolut <18 kohandatud kaart on saadaval kõigis lepingutes, kuid selle saadavus sõltub kaardi varude kogusest.


 • Pangaautomaadist tasuta väljavõtmiste väärtus, mis on lubatud enne tasu rakendumist, on väiksem. Pangaautomaadist väljavõtmine on igale eraldiseisvale Revolut <18 kaardile jooksval kuul tasuta kuni 40 EUR ulatuses. Pärast seda rakendub 2% tasu.
 • Valuutavahetuse väärtus, mis on lubatud enne välkkauplemise tasu, on väiksem. Välkkauplemise tasu rakendub valuutavahetustele summas üle 300 EUR igale eraldiseisvale Revolut <18 kontole jooksval kuul.


Sinu Revolut <18 konto kasutamisel on ka järgmised limiidid, mida sinu Revoluti isiklikul kontol ei ole. Need limiidid kehtivad igale eraldiseisvale Revolut <18 kontole eraldi, mitte kõikidele Revolut <18 kontodele, kui sul on neid rohkem kui üks.


 • Ühe aasta jooksul saab Revolut <18 kontole saata 7200 EUR ja korraga saab sellel hoida 6000 EUR.
 • Pangaautomaadist saab välja võtta 120 EUR päevas. Päevas saab teha kolm pangaautomaadist väljavõtmist ja nädalas saab neid teha kokku kuus.
 • Revolut <18 kaardiga saab kulutada päevas 1200 EUR ja teha 15 tehingut.


Kõik muud kohalduvad limiidid kuvatakse Revoluti rakenduses.

9. Mis juhtub, kui Revolut <18 konto saldo on negatiivne?

Sarnaselt sinu Revoluti isikliku kontoga ei ole Revolut <18 kontod loodud negatiivse saldo jaoks. See võib aga juhtuda (näiteks kuna tasude katmiseks, mille meile võlgned, pole piisavalt raha, või oled teinud võrgust väljas tehingu).


Kui see juhtub, võtame sinuga (kui oled peamine vanem) ühendust negatiivse saldo kõrvaldamiseks. Kui sina kui peamine vanem seda ei tee, kanname negatiivse saldo summa sinu Revoluti isiklikult kontolt Revolut <18 kontole. Kui selle tulemuseks on negatiivne saldo sinu Revoluti isiklikul kontol, kehtivad meie isiklikud tingimused tavalisel viisil.

10. Kuidas saab Revolut <18 kontot või kaarti sulgeda või tühistada?

Peamine vanem saab Revolut <18 konto kasutamise igal ajal peatada:

 • sulgedes või tühistades Revolut <18 kaardi Revoluti rakenduses;
 • võttes osa rahast või kogu raha sellelt tagasi peamise vanema Revoluti isiklikule kontole.


Peamine vanem saab Revolut <18 konto ka jäädavalt sulgeda. Seda saab teha Revoluti rakenduses Revolut <18 sätetes või võttes ühendust klienditoega. Sulgemisel tagastatakse kogu Revolut <18 kontole jäänud raha peamise vanema isiklikule kontole ja vastav Revolut <18 kaart tühistatakse. Pea meeles, et meie isiklikes tingimustes esitatud konto sulgemise reeglid kehtivad ka sinu Revolut <18 konto kohta.


Mis juhtub, kui Revolut <18 kasutaja saab 18-aastaseks?

Kui Revolut <18 kasutaja saab 18-aastaseks, võib ta Revolut <18 konto kasutamist jätkata kuni oma 19. sünnipäevani või kaardi aegumiseni. Me ei väljasta uut kaarti Revolut <18 kasutajale, kes on üle 18 aasta vana.


Kui Revolut <18 kasutaja saab 18-aastaseks, on tal õigus registreerida Revoluti isiklik konto. Ta saab registreeruda Revoluti kasutajaks, laadides alla Revoluti rakenduse või järgides Revolut <18 rakenduses esitatud konto üleviimise sätteid. Kui ta valib konto üleviimise, saab ta järelejäänud saldo ja eesmärgid kanda oma Revolut <18 kontolt üle uuele Revoluti kontole.


Kui soovid mingil põhjusel, et Revolut <18 kasutaja ei läheks Revolut <18 kontolt üle Revoluti kontole, on peamisel vanemal võimalik Revolut <18 konto enne üleviimise algust sulgeda. Sulgemise korral tagastatakse Revolut <18 kontole alles jäänud saldo sinu isiklikule kontole (kui oled peamine vanem).


Kui üleviimine on algatatud, saab Revolut <18 kasutaja kanda järelejäänud vahendid Revolut <18 kontolt üle oma uuele Revoluti kontole. Kui soovid, et ta ei kannaks Revolut <18 konto saldot üle oma uuele Revoluti kontole, on peamisel vanemal võimalus võtta allesjäänud vahendid Revolut <18 kontolt välja ja kanda oma Revoluti isiklikule kontole, enne kui Revolut <18 kasutaja algatab konto üleviimise.


Kui sa peamise vanema ei sulge Revolut <18 kontot ega võta järelejäänud vahendeid Revolut <18 kontolt välja enne seda, kui Revolut <18 kasutaja algatab üleviimise, loetakse sind nõustunuks konto üleviimise või mis tahes muu ülekandmisega, mille ta otsustab teha.


Kui konto üleviimine on lõpule jõudnud, sulgeme automaatselt Revolut <18 konto ja tühistame seotud Revolut <18 kaardi.


Kui Revolut <18 kasutaja otsustab Revolut <18 kontolt Revoluti kontole mitte üle minna, suletakse Revolut <18 konto automaatselt Revolut <18 kasutaja 19. sünnipäeval.


Mis juhtub, kui lapsevanem sulgeb oma Revoluti isikliku konto?

Kuna Revolut <18 konto on peamise vanema Revoluti isikliku konto allkonto, tähendab peamise vanema Revoluti isikliku konto sulgemine, et ka Revolut <18 konto suletakse. Kui kaasvanem sulgeb oma isikliku Revoluti konto, siis jääb Revolut <18 konto alles.

11. Mis juhtub, kui ma kolin teise riiki?

Kui oled peamine vanem ja kavatsed püsivalt teise riiki kolida, võta palun meiega ühendust. Võime sinult küsida teavet, mida on vaja, et otsustada, kas saame selles riigis jätkata sulle Revolut <18 pakkumist. Kui me seda teha ei saa, tuleb sinu Revolut <18 konto tõenäoliselt sulgeda. Võta arvesse, et uues riigis võivad sinu Revolut <18 kontole kehtida teistsugused tasud.

12. Isikuandmed

Selle lepingu alusel teenuste pakkumiseks peame koguma Revolut <18 kasutajate teavet. Andmekaitseõigusaktide alusel on meie ettevõte Revolut <18 kasutajate isikuandmete „vastutav andmetöötleja“. Lisateavet selle kohta, kuidas kasutame isikuandmeid Revoluti rakenduse jaoks, leiad meie privaatsusavaldusest.


Meil on ka spetsiaalne privaatsusavaldus Revolut <18 kasutajate jaoks, mille peaksid sina kui peamine vanem paluma oma Revolut <18 kasutajal läbi lugeda ja millest aitama tal vajaduse korral aru saada. See privaatsusavaldus tehakse peamistele vanematele ja Revolut <18 kasutajatele kättesaadavaks mis tahes Revolut <18 konto loomise ajal. See on Revolut <18 kasutajatele saadaval ka Revolut <18 rakenduse ja Revoluti veebisaidi (www.revolut.com) kaudu.


Kui see on andmekaitseseadusega lubatud, palume vanematel Revolut <18 kasutajatel esitada Revolutile teatud piiratud hulk isikuandmeid. Siiski palutakse peamistel vanematel need isikuandmed kinnitada. Kõigi teiste Revolut <18 kasutajate puhul peavad peamised vanemad esitama vajalikud isikuandmed, mida on vaja Revolut <18 konto seadistamiseks ja toimimiseks.Nende Revolut <18 tingimuste sõlmimisega mõistad peamise vanemana, et Revolut kogub, töötleb ja talletab sinu Revolut <18 kasutaja isikuandmeid, et sulle ja talle taotletud teenuseid pakkuda. See ei mõjuta õigusi ja kohustusi, mis on andmekaitseõigusaktide alusel sinul, sinu Revolut <18 kasutajal ja meil.


Saad lasta Revolutil sulgeda Revolut <18 konto, mille puhul toimid peamise vanemana. See ei mõjuta sinu Revoluti isikliku konto isiklikke tingimusi, mis jäävad jõusse. Kui sulged Revolut <18 konto, lõpetame sinu Revolut <18 kasutaja isikuandmete kasutamise talle Revolut <18 konto pakkumiseks. Siiski võib meil olla asjakohaste õigusaktide ja määruste kohaselt kohustus säilitada tema isikuandmeid pärast Revolut <18 konto sulgemist. Lisateavet Revolut <18 konto sulgemise kohta leiad jaotisest 10.

13. Kõik ülejäänu

Pea meeles, et välja arvatud nendes Revolut <18 tingimustes selgesõnaliselt muudetud punktid, kehtivad meie isiklikud tingimused ka sinu Revolut <18 konto ja kaardi kasutamisele. See tähendab, et kõik õigused, milles sina ja meie oleme isiklikes tingimustes kokku leppinud, rakenduvad ka Revolut <18 konto kasutamisele. Seetõttu peaksid neid Revolut <18 tingimusi ja meie isiklikke tingimusi lugema koos.