Explore the crypto economy

Cryptocurrency prices by market cap

Cryptoassets are not regulated or protected by investor compensation schemes. Crypto is volatile — value can go down or up. Trading may be subject to tax. Fees payable.

Our current rate1 BTC = lei 311,217.83
Rate does not include fees. Check the Revolut app for live price details. Crypto is not regulated or protected and is volatile - value can go down.Get started
NamePrice1h %24h %7d %5y %Market cap24h volume
BTCBitcoinBTClei 0.0000030.74 %0.42 %5.28 %693.44 %lei 6.17Tlei 116.78B
ETHEthereumETHlei 16,218.351.05 %0.21 %7.72 %1303.27 %lei 1.97Tlei 61.71B
USDTTetherUSDTlei 4.6650.07 %0.89 %1.50 %17.02 %lei 524.00Blei 179.40B
SOLSolanaSOLlei 676.342.23 %2.51 %14.21 %4832.71 %lei 318.97Blei 9.76B
USDCUS Dollar CoinUSDClei 4.6670.06 %0.92 %1.46 %11.16 %lei 151.33Blei 30.39B
XRPRippleXRPlei 2.2270.49 %0.97 %7.96 %25.63 %lei 124.22Blei 4.18B
DOGEDogecoinDOGElei 0.6551.48 %1.69 %11.08 %4722.58 %lei 95.99Blei 3.10B
ADACardanoADAlei 1.9511.36 %2.11 %13.27 %406.30 %lei 69.67Blei 1.44B
SHIBShiba InuSHIBlei 0.000102.98 %1.35 %14.97 %36.30 %lei 59.53Blei 1.40B
AVAXAvalancheAVAXlei 144.212.17 %3.03 %14.72 %643.31 %lei 57.85Blei 1.55B
TRXTronTRXlei 0.5460.15 %0.53 %2.62 %290.49 %lei 47.37Blei 1.40B
LINKChainlinkLINKlei 71.031.40 %1.29 %12.26 %939.18 %lei 42.17Blei 1.55B
DOTPolkadotDOTlei 29.231.57 %2.96 %12.33 %80.45 %lei 40.79Blei 861.11M
BCHBitcoin CashBCHlei 2,003.101.78 %4.04 %15.20 %9.33 %lei 40.10Blei 1.10B
UNIUniswapUNIlei 49.932.51 %7.36 %2.10 %127.80 %lei 38.28Blei 1.66B
NEARNEAR ProtocolNEARlei 26.465.14 %8.36 %22.21 %629.52 %lei 30.28Blei 1.32B
LTCLitecoinLTClei 369.990.99 %1.25 %4.18 %35.30 %lei 27.83Blei 1.59B
MATICMaticMATIClei 2.7931.88 %3.48 %15.42 %2968.56 %lei 26.34Blei 1.37B
PEPEPEPEPEPElei 0.000053.24 %4.98 %17.37 %672.38 %lei 23.40Blei 3.39B
ICPInternet ComputerICPlei 45.491.65 %1.68 %23.21 %94.76 %lei 21.35Blei 490.80M
FETFetch.aiFETlei 7.1923.42 %6.66 %22.06 %756.02 %lei 18.62Blei 699.48M
ETCEthereum ClassicETClei 117.881.39 %0.90 %12.61 %221.41 %lei 17.59Blei 537.87M
APTAPTAPTlei 36.772.02 %0.85 %14.51 %29.03 %lei 16.91Blei 729.65M
HBARHBARHBARlei 0.4151.51 %0.28 %11.06 %168.26 %lei 15.02Blei 251.51M
RNDRRender TokenRNDRlei 37.562.91 %5.74 %21.26 %25.97 %lei 15.02Blei 725.78M
FILFilecoinFILlei 24.801.91 %1.31 %19.68 %81.62 %lei 14.21Blei 663.59M
STXSTXSTXlei 9.1614.64 %13.32 %16.85 %8654.97 %lei 14.08Blei 452.90M
ATOMCosmosATOMlei 33.982.68 %3.49 %14.88 %27.75 %lei 13.61Blei 747.88M
XLMStellarXLMlei 0.4550.94 %0.90 %7.27 %15.80 %lei 13.33Blei 197.35M
INJINJINJlei 128.613.55 %10.66 %9.79 %3358.24 %lei 12.84Blei 1.16B
ARBARBARBlei 4.3521.73 %1.04 %14.31 %14.94 %lei 12.79Blei 1.01B
CROCronosCROlei 0.4711.42 %0.20 %13.68 %68.52 %lei 12.75Blei 41.01M
IMXImmutable XIMXlei 8.2382.89 %3.32 %21.17 %66.34 %lei 12.73Blei 272.55M
SUISUISUIlei 4.5402.06 %1.77 %15.15 %52.11 %lei 11.27Blei 756.34M
GRTThe GraphGRTlei 1.1322.21 %2.32 %16.81 %61.87 %lei 10.98Blei 403.16M
OPOPOPlei 9.3391.91 %2.37 %19.98 %53.18 %lei 10.34Blei 1.03B
MKRMakerMKRlei 10,621.481.14 %0.88 %11.68 %469.28 %lei 9.93Blei 306.48M
FTMFTMFTMlei 3.0191.35 %0.05 %20.03 %71.31 %lei 8.51Blei 569.11M
LDOLDOLDOlei 9.1491.96 %2.01 %11.93 %100.08 %lei 8.35Blei 534.56M
JASMYJasmyCoinJASMYlei 0.1613.27 %3.98 %18.53 %38.78 %lei 7.98Blei 582.69M
TIATIATIAlei 36.363.40 %5.38 %28.42 %236.28 %lei 7.11Blei 349.49M
EOSEOSEOSlei 3.1391.38 %1.52 %14.78 %89.45 %lei 6.55Blei 544.68M
SEISEISEIlei 2.0222.35 %5.64 %21.35 %190.19 %lei 6.08Blei 371.53M
ALGOAlgorandALGOlei 0.7261.91 %2.71 %18.27 %91.09 %lei 6.02Blei 177.31M
AAVEAaveAAVElei 393.751.35 %0.97 %18.27 %135.55 %lei 5.91Blei 456.77M
GALAGalaGALAlei 0.1602.11 %0.69 %22.70 %65.44 %lei 5.80Blei 369.28M
QNTQuantQNTlei 384.410.88 %1.41 %7.50 %12.34 %lei 5.62Blei 74.16M
FLRFLRFLRlei 0.1270.89 %2.24 %8.56 %25.10 %lei 5.46Blei 28.75M
FLOWFlowFLOWlei 3.4212.07 %3.20 %20.85 %93.02 %lei 5.26Blei 122.69M
CHZChilizCHZlei 0.5282.48 %1.18 %16.66 %1155.82 %lei 4.81Blei 605.82M
AXSAxie InfinityAXSlei 32.352.00 %1.36 %16.85 %3535.21 %lei 4.81Blei 194.63M
EGLDElrondEGLDlei 155.861.97 %0.94 %15.83 %181.93 %lei 4.27Blei 90.89M
SANDThe SandboxSANDlei 1.8281.62 %1.43 %16.87 %628.45 %lei 4.22Blei 345.96M
ROSEROSEROSElei 0.5653.82 %4.22 %4.37 %61.91 %lei 3.94Blei 357.70M
XTZTezosXTZlei 3.9051.37 %1.78 %10.57 %21.48 %lei 3.89Blei 131.32M
LPTLivepeerLPTlei 110.214.65 %1.95 %0.98 %16.38 %lei 3.75Blei 278.41M
MINAMinaMINAlei 3.1301.89 %2.45 %23.86 %76.13 %lei 3.56Blei 90.02M
MANADecentralandMANAlei 1.8381.60 %1.64 %16.20 %1083.64 %lei 3.46Blei 262.12M
SNXSynthetixSNXlei 10.191.98 %3.88 %20.36 %14.28 %lei 3.40Blei 128.55M
ENSEthereum Name ServiceENSlei 97.973.14 %4.17 %13.06 %58.93 %lei 3.20Blei 603.41M
APEApeCoinAPElei 4.9212.30 %2.18 %19.20 %88.55 %lei 3.16Blei 201.53M
KAVAKavaKAVAlei 2.6502.39 %2.02 %19.11 %24.35 %lei 2.93Blei 31.82M
BLURBLURBLURlei 1.4941.85 %3.48 %21.63 %1.90 %lei 2.54Blei 150.00M
ILVILVILVlei 373.132.13 %1.12 %13.69 %34.83 %lei 2.50Blei 26.60M
WAXLWAXLWAXLlei 3.5222.28 %0.43 %24.64 %132.41 %lei 2.48Blei 98.47M
RPLRPLRPLlei 117.351.88 %31.77 %10.78 %47.59 %lei 2.43Blei 589.94M
1INCH1INCH1INCHlei 1.9321.54 %3.17 %15.36 %89.61 %lei 2.40Blei 204.13M
IOTXIoTeXIOTXlei 0.2322.02 %1.22 %23.45 %1029.55 %lei 2.21Blei 103.67M
DYDXDYDXDYDXlei 7.5542.39 %3.62 %24.07 %87.75 %lei 2.06Blei 243.01M
OCEANOCEANOCEANlei 3.0512.95 %6.09 %23.43 %37.83 %lei 2.04Blei 158.49M
KSMKusamaKSMlei 129.141.66 %3.80 %15.59 %17.50 %lei 1.97Blei 60.62M
GMTSTEPNGMTlei 0.9141.49 %0.45 %17.08 %48.88 %lei 1.95Blei 84.48M
BICOBiconomyBICOlei 2.3253.60 %7.29 %12.94 %92.06 %lei 1.93Blei 70.66M
OSMOOSMOOSMOlei 2.8482.14 %1.53 %26.31 %61.43 %lei 1.92Blei 65.62M
CELOCeloCELOlei 3.2062.07 %2.27 %13.90 %82.44 %lei 1.76Blei 79.32M
JTOJTOJTOlei 13.823.14 %4.70 %16.88 %14.05 %lei 1.74Blei 208.98M
ANKRAnkrANKRlei 0.1722.72 %4.49 %18.40 %594.51 %lei 1.73Blei 53.26M
SUPERSuperFarmSUPERlei 3.7692.31 %3.40 %21.84 %73.43 %lei 1.73Blei 27.70M
ZRX0xZRXlei 1.9905.12 %5.88 %19.85 %36.17 %lei 1.69Blei 47.91M
CRVCurve DAO TokenCRVlei 1.3132.06 %4.51 %38.21 %90.04 %lei 1.69Blei 1.88B
COMPCompoundCOMPlei 242.971.38 %0.75 %12.84 %76.72 %lei 1.68Blei 141.45M
ENJEnjin CoinENJlei 1.1190.06 %0.92 %18.10 %79.22 %lei 1.55Blei 94.31M
SKLSKALE NetworkSKLlei 0.2922.42 %8.75 %14.64 %91.28 %lei 1.54Blei 221.72M
BATBasic Attention TokenBATlei 1.0041.21 %0.03 %13.81 %27.31 %lei 1.51Blei 46.42M
GALGALGALlei 12.831.32 %0.74 %21.90 %74.30 %lei 1.50Blei 53.12M
AMPAmpAMPlei 0.0270.95 %1.15 %13.86 %75.21 %lei 1.48Blei 62.30M
DASHDashDASHlei 122.721.52 %0.28 %12.16 %81.66 %lei 1.46Blei 98.39M
API3API3API3lei 12.283.37 %3.20 %23.98 %35.23 %lei 1.45Blei 80.83M
MASKMask NetworkMASKlei 13.682.01 %2.40 %19.64 %51.65 %lei 1.39Blei 148.01M
TTTlei 0.1321.91 %2.37 %18.98 %73.39 %lei 1.31Blei 30.52M
C98C98C98lei 1.0052.16 %1.20 %22.57 %44.89 %lei 1.18Blei 34.61M
TRBTributesTRBlei 448.931.79 %2.22 %7.00 %49.13 %lei 1.17Blei 229.29M
LRCLoopringLRClei 0.9222.22 %3.13 %25.52 %611.05 %lei 1.17Blei 63.14M
UMAUniversal Market AccessUMAlei 13.402.98 %2.06 %18.71 %80.83 %lei 1.12Blei 91.59M
TRUTRUTRUlei 0.9124.63 %8.83 %3.05 %66.77 %lei 1.10Blei 639.52M
AUDIOAudiusAUDIOlei 0.8131.86 %3.41 %6.92 %94.23 %lei 1.01Blei 147.87M
YFIyearn.financeYFIlei 28,985.421.23 %0.31 %10.15 %10.29 %lei 973.63Mlei 76.84M
BANDBANDBANDlei 6.3911.77 %2.72 %21.82 %104.83 %lei 927.62Mlei 34.34M
BALBalancerBALlei 16.041.17 %0.22 %13.77 %80.14 %lei 926.42Mlei 32.49M
SUSHISushiSwapSUSHIlei 4.5212.34 %0.53 %17.41 %84.20 %lei 887.22Mlei 122.02M
COTICOTICOTIlei 0.5252.71 %5.29 %23.62 %522.26 %lei 846.61Mlei 26.33M
RLCiExec RLCRLClei 11.562.21 %6.71 %25.96 %707.21 %lei 845.91Mlei 26.34M
LCXLCXLCXlei 1.0600.90 %0.67 %6.99 %180.53 %lei 829.55Mlei 3.04M
PONDPONDPONDlei 0.0971.55 %2.51 %17.38 %129.38 %lei 794.36Mlei 14.03M
CVXCVXCVXlei 9.4661.97 %0.63 %24.28 %94.44 %lei 780.78Mlei 30.91M
NMRNumeraiNMRlei 105.232.14 %2.22 %19.26 %41.55 %lei 732.02Mlei 15.85M
CTSICartesiCTSIlei 0.8702.31 %2.47 %23.11 %318.12 %lei 726.24Mlei 17.83M
ALICEALICEALICElei 6.8892.70 %2.30 %26.04 %76.82 %lei 648.95Mlei 125.44M
SYNSYNSYNlei 2.8922.10 %5.08 %14.01 %42.82 %lei 648.78Mlei 60.72M
KNCKyber NetworkKNClei 3.6792.45 %2.00 %10.66 %175.11 %lei 637.24Mlei 140.93M
AUCTIONAUCTIONAUCTIONlei 96.931.97 %5.22 %2.61 %31.52 %lei 636.04Mlei 147.85M
POWRPOWRPOWRlei 1.1561.54 %1.54 %16.93 %35.26 %lei 613.77Mlei 15.37M
SPELLSpell TokenSPELLlei 0.0042.51 %5.67 %26.00 %94.97 %lei 583.17Mlei 36.50M
BLZBluzelleBLZlei 1.2677.16 %0.72 %10.31 %131.18 %lei 582.02Mlei 89.72M
ACHAlchemy PayACHlei 0.1142.84 %3.09 %21.63 %73.54 %lei 576.80Mlei 37.38M
BOBABOBABOBAlei 1.3821.81 %2.73 %10.01 %88.14 %lei 533.00Mlei 12.53M
CELRCELRCELRlei 0.0921.75 %1.02 %21.30 %19.44 %lei 525.80Mlei 14.40M
AGLDAGLDAGLDlei 6.5522.24 %2.70 %15.17 %252.65 %lei 516.33Mlei 92.87M
HFTHFTHFTlei 1.2022.21 %1.29 %17.87 %58.77 %lei 491.80Mlei 28.79M
CVCCivicCVClei 0.5911.73 %0.47 %14.11 %77.10 %lei 480.48Mlei 59.47M
PYRPYRPYRlei 19.421.91 %2.27 %21.42 %30.26 %lei 472.84Mlei 27.04M
REQRequestREQlei 0.5941.62 %0.13 %13.38 %472.40 %lei 462.25Mlei 12.83M
LQTYLQTYLQTYlei 4.5431.91 %2.32 %20.46 %82.18 %lei 441.58Mlei 64.47M
BNTBancorBNTlei 3.2700.92 %0.37 %11.93 %0.74 %lei 436.86Mlei 1.32M
GHSTGHSTGHSTlei 7.0941.70 %2.66 %17.31 %68.75 %lei 367.02Mlei 11.99M
RARERARERARElei 0.5201.55 %0.05 %13.54 %2.89 %lei 365.79Mlei 7.07M
BADGERBADGERBADGERlei 17.692.39 %2.32 %24.11 %82.32 %lei 360.05Mlei 22.83M
RADRadicleRADlei 7.0291.36 %0.16 %16.48 %86.31 %lei 353.22Mlei 11.74M
GTCGTCGTClei 5.7512.24 %3.57 %21.67 %86.28 %lei 353.19Mlei 16.86M
NKNNew Kind of NetworkNKNlei 0.4481.91 %3.17 %23.88 %231.42 %lei 352.68Mlei 14.00M
OGNOrigin ProtocolOGNlei 0.5731.85 %2.18 %21.75 %19.24 %lei 341.38Mlei 36.08M
PERPPerpetual ProtocolPERPlei 4.2343.09 %4.11 %23.01 %87.25 %lei 315.87Mlei 19.34M
STORJStorjSTORJlei 2.1861.31 %0.76 %16.62 %377.29 %lei 312.26Mlei 39.70M
FISFISFISlei 2.1112.12 %1.40 %15.17 %46.89 %lei 304.22Mlei 81.27M
POLSPOLSPOLSlei 3.0121.46 %0.33 %10.97 %61.70 %lei 299.16Mlei 10.91M
GODSGods UnchainedGODSlei 0.9332.26 %2.08 %19.22 %96.61 %lei 284.35Mlei 2.52M
ARPAARPAARPAlei 0.2801.57 %1.72 %20.30 %10.78 %lei 277.68Mlei 25.49M
XCNXCNXCNlei 0.0080.45 %2.30 %10.42 %92.64 %lei 246.23Mlei 17.02M
OXTOrchidOXTlei 0.4121.53 %0.59 %18.48 %82.21 %lei 245.86Mlei 11.59M
FIDABonfida TokenFIDAlei 1.6162.30 %1.09 %11.23 %94.72 %lei 230.58Mlei 39.68M
CLVClover FinanceCLVlei 0.2742.09 %0.01 %22.27 %95.09 %lei 222.58Mlei 13.56M
ALCXALCXALCXlei 96.211.64 %0.01 %18.71 %94.19 %lei 218.79Mlei 7.90M
IDEXIDEXIDEXlei 0.2431.20 %0.61 %12.01 %89.87 %lei 200.54Mlei 4.63M
FORTHAmpleforth Governance TokenFORTHlei 16.731.45 %0.42 %22.96 %87.89 %lei 190.64Mlei 14.60M
FARMFARMFARMlei 264.220.93 %1.82 %16.32 %71.83 %lei 177.06Mlei 5.86M
TVKTVKTVKlei 0.8312.75 %0.44 %17.57 %400.64 %lei 147.67Mlei 1.80M
MLNEnzymeMLNlei 90.531.29 %0.41 %12.86 %25.47 %lei 132.82Mlei 8.34M
GSTGreen Satoshi TokenGSTlei 0.0950.58 %3.73 %19.87 %99.64 %lei 107.35Mlei 2.06M
PLAPLAPLAlei 0.7000.06 %0.92 %1.46 %86.68 %lei 0.00lei 0.00

Past performance is not an indicator of future performance. For long-term past performance data, click on the relevant token above.

Looking to invest in crypto?

Thinking about buying crypto? Explore crypto and more in-app

Not regulated or protected. Value can go down. Tax may be payable on gains. Fees payable.

Rating as of Jun 14, 2024

4.9 / 5

192K Reviews

4.8 / 5

2.8M Reviews

175+ tokens at your fingertips

Buy Bitcoin, Ethereum, and 175+ other coins. With so many tokens, fees as low as 0.49% (depending on your plan), and top token information to do your research, you can become a crypto connoisseur with us. Minimum fees may apply.
Collections

Buy, sell, or send crypto

Just like any other currency, you can buy, sell, and send crypto on Revolut.

Use your crypto balance to cover a bill or send money to a friend, or easily withdraw your funds to your main account.

Buy, sell, or send crypto

Transfer your tokens

Moving BTC, ETH, USDT, and 175+ tokens between external wallets and Revolut is even easier done than said. Network and withdrawal fees apply.Get started
Transfer your tokens

Learn crypto, get rewarded in crypto

Brand new to crypto or want to brush up on your knowledge? Explore our Learn courses and get free crypto when you complete select courses.

Stay on top of market movements

Get notified when cryptocurrency prices hit your desired levels in real-time. Stay ahead of the pack with the latest market news, directly in-app.Check it out
Stay on top of market movements

Know your crypto's securely stored

Relax knowing most of your crypto is stored offline in cold wallets. All your crypto is safe and secure, with the coolest full-stack security.Get started
Know your crypto's securely stored

Live crypto prices and cryptocurrency price charts

Want to know more about crypto prices?

Crypto price FAQs

  • Crypto market cap is the total value of all the coins of a particular cryptocurrency that have been mined or are in circulation. The market cap of a cryptocurrency is determined by the current price multiplied by the circulating supply. In other words, we can use this formula: Market cap = crypto price (per coin) x circulating supply. The circulating supply is the number of crypto tokens publicly available and circulating in the market. The market cap is used to help rank cryptocurrencies. The higher the market cap of a particular crypto coin, the higher its ranking and share of the market.Learn more.
  • Crypto prices are always changing, but we stream prices from the exchanges we’ve partnered with and calculate a Volume Weighted Average Price (VWAP). Our resulting rate takes into account other factors, such as market depth and volatility.Learn more.
  • Revolut is a great place to check crypto prices. You can track 175+ cryptocurrencies on Revolut across more than 36 currencies. Stay on top of metrics such as 24-hour trading volume, market cap, max supply, historical performance, circulating supply, and more, directly in-app. Join Revolut to follow the performance of 175+ cryptocurrencies. You can also receive automated price volatility alerts and be notified whenever the price of cryptocurrencies moves more than 2%.Learn more.
  • A cryptocurrency's 24-hour trading volume is the total dollar value of coins that have exchanged hands, or been bought and sold worldwide during a defined 24-hour period. This includes exchanges outside of Revolut. For example, if the 24-hour volume for Bitcoin is $20 billion, it means that $20 billion worth of Bitcoin changed hands across all exchanges worldwide in the last 24 hours, including those outside of Revolut.Learn more.
  • A cryptocurrency's price definitely influences its market cap. Even if there are few coins in circulation for a given cryptocurrency, the market cap will increase if the price of each coin is high. For example, if crypto coin X has a 100,000 circulating supply and each coin's value is $10,000, then the overall market cap will be $1 billion. If we turn this into a quick formula, it would look like this: $10,000 (price) x 100,000 (circulating supply) = $1,000,000,000 (market cap) This means if a crypto coin has a high circulating supply, but a low price, the market cap will be lower. Here’s another example: $0.00005 (price) x 500,000 (circulating supply) = 25 (market cap)Learn more.

Capital at risk.

Make sure that this crypto offering is suitable for you according to your financial circumstances and attitude towards risk before starting. The price or value of cryptocurrencies can rapidly increase or decrease at any time (and may even fall to zero). The risk of loss when holding cryptocurrencies can be substantial. We do not make any claims regarding the advisability of transacting in cryptocurrency. We cannot guarantee the timeliness, accuracy, or completeness of any data or information used in connection with you holding any exposure to cryptocurrencies.