Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση media@revolut.com.