Προωθητική ενέργεια συστάσεων Revolut <18


Τι αφορά η Προωθητική ενέργεια;

Ως μέρος της Προωθητικής ενέργειας συστάσεων Revolut <18 (η «Προωθητική ενέργεια»), η Revolut προσφέρει σε ορισμένους έφηβους χρήστες του Revolut <18 την ευκαιρία να προσκαλέσουν άλλους έφηβους χρήστες στο Revolut <18 και να λάβουν και οι δύο ανταμοιβή σε μετρητά (η «Ανταμοιβή») . Ισχύουν περιορισμοί ηλικίας. Δείτε την ενότητα «Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια;».

Η Προωθητική ενέργεια θα διενεργηθεί σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΒ») (οι «Επιλέξιμες αγορές»). Διαβάστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι») προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας που ορίζονται παρακάτω.

Όταν λέμε «εσείς», «εσάς» ή «σας» στους παρόντες Όρους, εννοούμε τον γονέα ή τον κηδεμόνα του Συστήνοντος που επιθυμεί να προτείνει έναν φίλο στο πλαίσιο της Προωθητικής ενέργειας. Όταν λέμε «Συστήνων», εννοούμε τον ήδη χρήστη του Revolut <18 που μπορεί να προσκαλέσει έναν φίλο για να γίνει χρήστης Revolut <18. Όταν λέμε «Συστηνόμενος», εννοούμε το άτομο που προσκαλεί ο Συστήνων.

Η περίοδος της Προωθητικής ενέργειας και τα βασικά χρονοδιαγράμματα:

 • Η Προωθητική ενέργεια θα διενεργηθεί για όσο χρονικό διάστημα είναι διαθέσιμη σε εσάς στην εφαρμογή Revolut <18 (η «Περίοδος της Προωθητικής ενέργειας»).
 • Τόσο ο Συστήνων όσο και ο Συστηνόμενος (καθώς και οι γονείς/κηδεμόνες του Συστήνοντος και του Συστηνόμενου) πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που ισχύουν για αυτούς (όπως ορίζονται στους παρόντες Όρους) κατά τη διάρκεια της Περιόδου της Προωθητικής ενέργειας ώστε να λάβουν την Ανταμοιβή και ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος.
 • Ο Συστηνόμενος έχει στη διάθεσή του 60 ημέρες από τη στιγμή που θα εισαγάγει τον κωδικό σύστασης για να ολοκληρώσει τα απαιτούμενα βήματα που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους Όρους (η «Ημερομηνία λήξης»).
 • Εάν προσφέρουμε ένα υψηλότερο ποσό Ανταμοιβής («Υψηλότερη ανταμοιβή») ως μέρος της παρούσας Προωθητικής ενέργειας (δείτε την ενότητα «Τι είναι η Ανταμοιβή;»), ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα απαιτούμενα βήματα που ορίζονται στους παρόντες Όρους μέχρι το νωρίτερο 1) τη συγκεκριμένη ημερομηνία για απόκτηση της υψηλότερης Ανταμοιβής (η «Διακοπή της Υψηλότερης ανταμοιβής») και 2) την Ημερομηνία λήξης, για να κερδίσουν την υψηλότερη Ανταμοιβή, διαφορετικά θα τους απονεμηθεί ένα βασικό ποσό Ανταμοιβής εάν ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα βήματα έως το 2) ωστόσο όχι έως το 1).

Αυτοί οι Όροι ορίζουν τους κανόνες που ισχύουν για την Προωθητική ενέργεια και πρέπει να συμμορφώνεστε πάντα με αυτούς τους Όρους, καθώς και με τους όρους που ισχύουν για τον Προσωπικό λογαριασμό σας και τον λογαριασμό Revolut <18, όταν συμμετέχετε στην Προωθητική ενέργεια.


Τι είναι η Ανταμοιβή;

Η Ανταμοιβή που θα λάβουν ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος, εάν είναι επιλέξιμοι, εξαρτάται από το βασικό νόμισμα του λογαριασμού Revolut για ιδιώτες του γονέα ή του κηδεμόνα, όπως ορίζεται παρακάτω. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας Συστήνων δικαιούται Ανταμοιβή και ο Προσωπικός λογαριασμός του γονέα ή του κηδεμόνα του είναι σε GBP, ωστόσο ο Προσωπικός λογαριασμός του γονέα ή κηδεμόνα του Συστηνόμενου είναι σε άλλο νόμισμα, η ανταμοιβή του Συστήνοντος θα είναι σε GBP, ωστόσο η Ανταμοιβή του Συστηνόμενου θα είναι στο άλλο νόμισμα.

Δείτε πιο κάτω για τα ποσά Ανταμοιβής σε κάθε νόμισμα.

GBP

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

Μερικές φορές ενδέχεται να σας προσφέρουμε μια Υψηλότερη ανταμοιβή. Εάν ισχύει αυτό, θα σας δείξουμε το ποσό και την Διακοπή της Υψηλότερης ανταμοιβής στην εφαρμογή Revolut <18.

Κάθε φορά που διενεργούμε αυτήν την Προωθητική ενέργεια και προσφέρουμε Υψηλότερη ανταμοιβή, αυτή μπορεί να διεκδικηθεί μόνο πριν από τη Διακοπή της Υψηλότερης ανταμοιβής. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η ικανότητα τόσο του Συστήνοντος όσο και του Συστηνόμενου να λαμβάνουν τις αντίστοιχες Ανταμοιβές τους εξαρτάται από τα ακόλουθα:

 • Εάν ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου εγκρίνει τον λογαριασμό Revolut <18 και παραγγείλει μια φυσική κάρτα Revolut <18 πριν από τη Διακοπή της Υψηλότερης ανταμοιβής και πριν από την Ημερομηνία λήξης, τόσο ο Συστηνόμενος όσο και ο Συστήνων θα μπορούν να λάβουν την Υψηλότερη ανταμοιβή.
 • Εάν ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου εγκρίνει τον λογαριασμό Revolut <18 και παραγγείλει μια φυσική κάρτα Revolut <18 μετά από τη Διακοπή της Υψηλότερης ανταμοιβής αλλά πριν από την Ημερομηνία λήξης, τόσο ο Συστηνόμενος όσο και ο Συστήνων θα μπορούν να λάβουν την Ανταμοιβή που αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα (δεν θα λάβουν την Υψηλότερη ανταμοιβή).
 • Εάν ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου εγκρίνει τον λογαριασμό Revolut <18 και παραγγείλει μια φυσική κάρτα Revolut <18 μετά την Ημερομηνία λήξης, ούτε ο Συστηνόμενος ούτε και ο Συστήνων θα μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε Ανταμοιβή.

Αναφερόμαστε στα παραπάνω ως «Χρονοδιαγράμματα επιλεξιμότητας Ανταμοιβών». Η Ανταμοιβή θα πιστωθεί στους λογαριασμούς Revolut <18 του Συστήνοντος και του Συστηνόμενου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία της φυσικής κάρτας Revolut <18 του Συστηνόμενου.


Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια;

Για να είναι επιλέξιμοι για τη συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια, τόσο ο Συστήνων όσο και ο Συστηνόμενος πρέπει να έχουν τουλάχιστον το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ηλικίας στην αγορά τους:

 • Για κατοίκους Βελγίου, Δανίας, Εσθονίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Λετονίας, Νορβηγίας, Σουηδίας και Φινλανδίας, η ελάχιστη ηλικία είναι 13 ετών.
 • Για κατοίκους Αυστρίας, Βουλγαρίας, Ισπανίας και Λιθουανίας, η ελάχιστη ηλικία είναι 14 ετών.
 • Για κατοίκους Γαλλίας, Ελλάδας, Σλοβενίας και Τσεχικής Δημοκρατίας, η ελάχιστη ηλικία είναι 15 ετών.
 • Για κατοίκους Γερμανίας, Ιρλανδίας, Κάτω Χωρών, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Ρουμανίας, η ελάχιστη ηλικία είναι 16 ετών.

Πρέπει επίσης να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος (καθώς και οι γονείς/κηδεμόνες τους) πρέπει να είναι κάτοικοι μιας Επιλέξιμης αγοράς, ωστόσο ο Συστήνων (και ο γονέας/κηδεμόνας του) και ο Συστηνόμενος (και ο γονέας/κηδεμόνας του) δεν χρειάζεται να διαμένουν στην ίδια Επιλέξιμη αγορά.
 • Ο Συστήνων πρέπει να λάβει μια πρόσκληση για την Προωθητική ενέργεια απευθείας από εμάς μέσω ενός εικονιδίου στην εφαρμογή Revolut <18. Ο Συστήνων μπορεί να επισκεφτεί την εφαρμογή Revolut <18 για να ελέγξει εάν πληροί τις προϋποθέσεις. Εάν το εικονίδιο στην εφαρμογή που σχετίζεται με την Προωθητική ενέργεια δεν είναι διαθέσιμο για τον Συστήνοντα, τότε ο Συστήνων δεν πληροί τις προϋποθέσεις.
 • Ο Συστηνόμενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για χρήση του Revolut <18 και να αποτελεί νέο χρήστη του Revolut <18. Εάν ο Συστηνόμενος είναι ήδη χρήστης του Revolut <18 ή έχει χρησιμοποιήσει λογαριασμό Revolut <18 ή είχε ξεκινήσει τη διαδικασία εγγραφής κατά το παρελθόν, και με οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Revolut που προσφέρει λογαριασμούς Revolut <18, ο Συστηνόμενος δεν θεωρείται νέος χρήστης και επομένως δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα του χρήστη Revolut <18 (ή του Συστήνοντος) να προσκαλεί άλλους έφηβους χρήστες στο Revolut <18. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις στη σελίδα λογαριασμού του χρήστη Revolut <18 στην εφαρμογή Revolut και απενεργοποιώντας την εναλλαγή με την επισήμανση «Συστάσεις».


Πώς κερδίζει ο Συστήνων την Ανταμοιβή;

Για να λάβουν και ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος την Ανταμοιβή, ο Συστήνων πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στην ενότητα «Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια;» στους παρόντες Όρους, καθώς επίσης τα βήματα που απαιτούνται από μέρους τους τόσο στη συγκεκριμένη ενότητα όσο και στην πιο κάτω.

Ο Συστήνων πρέπει να μπορεί να δει το εικονίδιο της πρόσκλησης στην εφαρμογή για την Προωθητική ενέργεια στην εφαρμογή Revolut <18.

 • Βήμα ένα: Ο Συστήνων θα χρειαστεί να πατήσει το κουμπί «Προσκαλέστε φίλους» στο εικονίδιο στην εφαρμογή για να προσκαλέσει έναν φίλο (τον Συστηνόμενο), ώστε να εγγραφεί στο Revolut <18 χρησιμοποιώντας τον κωδικό σύστασής του.
 • Μόλις ο Συστήνων πατήσει το κουμπί «Προσκαλέστε φίλους» στο εικονίδιο στην εφαρμογή Revolut <18, θα εμφανιστεί ένα προσχέδιο μηνύματος με τον μοναδικό κωδικό σύστασης του Συστήνοντος. Ο Συστήνων μπορεί να εξατομικεύσει το μήνυμα και να το στείλει στον Συστηνόμενο.
 • Ο Συστηνόμενος θα πρέπει να αρχίσει τη διαδικασία εγγραφής στο Revolut <18 μέσω της εφαρμογής Revolut <18 και να εισαγάγει τον μοναδικό κωδικό σύστασης.
 • Στη συνέχεια, ο Συστηνόμενος θα πρέπει να προσκαλέσει τον γονέα/κηδεμόνα του ώστε να ενεργοποιήσει και να εγκρίνει τον λογαριασμό Revolut <18, στον οποίο έχει αιτηθεί να εγγραφεί ο Συστηνόμενος μέσω της εφαρμογής Revolut <18. Εάν ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου δεν έχει λογαριασμό Revolut για ιδιώτες, θα πρέπει να ανοίξει έναν λογαριασμό Revolut για ιδιώτες και να συνδεθεί πρώτα με επιτυχία για να μπορέσει να εγκρίνει το αίτημα του Συστηνόμενου για να ανοίξει λογαριασμό Revolut <18.
 • Στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής ενέργειας, ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου θα πρέπει επίσης να παραγγείλει μια φυσική κάρτα Revolut <18 πριν από την Ημερομηνία λήξης.

Τα παραπάνω βήματα πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα Χρονοδιαγράμματα επιλεξιμότητας Ανταμοιβών, τα οποία ορίζονται στην ενότητα «Τι είναι η Ανταμοιβή;» των παρόντων Όρων.

Ενδέχεται να εκτελέσουμε την εν λόγω Προωθητική ενέργεια περισσότερες από μία φορές στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, ωστόσο ανεξάρτητα από το πόσες φορές εκτελούμε αυτήν την Προωθητική ενέργεια, ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να συστήσει ο Συστήνων ανά ημερολογιακό έτος ανέρχεται σε δέκα. Εάν ο Συστήνων συστήσει περισσότερα από δέκα άτομα μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος δεν θα δικαιούνται περισσότερες από δέκα Ανταμοιβές (ή Υψηλότερες ανταμοιβές, εάν ισχύουν) ο καθένας.

Υπάρχει επίσης ένα όριο στο ποσό χρημάτων που μπορεί να κερδίσει ένας Συστήνων ανά ημερολογιακό έτος σε σχέση με τη συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να κερδίσει ένας Συστήνων ανά ημερολογιακό έτος μέσω αυτής της Προωθητικής ενέργειας είναι 20 φορές το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα στην ενότητα «Τι είναι η Ανταμοιβή;». Για παράδειγμα:

 • ένας πελάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να κερδίσει έως και 100 £ (5 x 20 £) ανά ημερολογιακό έτος
 • ένας πελάτης στην Ιρλανδία (ή ένας πελάτης με έδρα σε άλλη χώρα της ευρωζώνης που είναι επιλέξιμος για αυτήν την Προωθητική ενέργεια) μπορεί να κερδίσει έως και 100 € (5 x 20 €) ανά έτος.

Λάβετε υπόψη ότι τα όρια αυτά είναι αθροιστικά. Αυτό σημαίνει ότι, εάν επιτευχθεί το μέγιστο ποσό όπως ορίζεται παραπάνω, ο Συστήνων δεν θα είναι επιλέξιμος να κερδίσει Ανταμοιβές σε σχέση με επιπλέον Συστηνόμενους.


Πώς κερδίζει ο Συστηνόμενος την Ανταμοιβή;

Για να λάβουν και ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος την Ανταμοιβή, ο Συστηνόμενος πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στην ενότητα «Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια;» στους παρόντες Όρους, καθώς επίσης τα βήματα που απαιτούνται από μέρους τους τόσο στη συγκεκριμένη ενότητα όσο και στην πιο πάνω.

 • Όταν λάβει ο Συστηνόμενος την πρόσκληση από τον Συστήνοντα για εγγραφή στο Revolut <18, ο Συστηνόμενος θα πρέπει πρώτα να κάνει λήψη της εφαρμογής «Revolut <18» από το App Store.
 • Μόλις ο Συστηνόμενος κάνει λήψη και ανοίξει την εφαρμογή Revolut <18, θα κατευθυνθεί στη ροή δημιουργίας λογαριασμού Revolut <18. Ο Συστηνόμενος θα πρέπει να καταχωρίσει κάποιες βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης και να εισαγάγει τον μοναδικό κωδικό σύστασης που έλαβε από τον Συστήνοντα. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί μια οθόνη που θα ζητά από τον Συστηνόμενο να προσκαλέσει τον γονέα/κηδεμόνα του Συστηνόμενου ώστε να ενεργοποιήσει και να εγκρίνει τον λογαριασμό Revolut <18 για τον Συστηνόμενο.
 • Εάν ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου δεν έχει λογαριασμό Revolut για ιδιώτες, θα πρέπει να ανοίξει έναν λογαριασμό Revolut για ιδιώτες και να συνδεθεί πρώτα με επιτυχία για να μπορέσει να εγκρίνει το αίτημα του Συστηνόμενου για να ανοίξει λογαριασμό Revolut <18.
 • Στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής ενέργειας, ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου θα χρειαστεί επίσης να πλοηγηθεί στην ενότητα <18 της εφαρμογής Revolut και να παραγγείλει μια φυσική κάρτα Revolut <18 για τον Συστηνόμενο πριν την Ημερομηνία λήξης.

Τα παραπάνω βήματα πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα Χρονοδιαγράμματα επιλεξιμότητας Ανταμοιβών, τα οποία ορίζονται στην ενότητα «Τι είναι η Ανταμοιβή;» των παρόντων Όρων.


Ποιες άλλες νομικές πληροφορίες πρέπει να γνωρίζω;

 1. Μπορούμε να αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε αυτήν την Προωθητική ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή, εάν, κατά την εύλογη γνώμη μας, γίνεται κατάχρηση της Προωθητικής ενέργειας ή εάν αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υπεραξία ή τη φήμη της Revolut. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε ατομική βάση ή σε επίπεδο προωθητικής ενέργειας. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη εάν πιστεύετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για μια Ανταμοιβή σε σχέση με την Προωθητική ενέργεια, η οποία δεν σας έχει απονεμηθεί ως αποτέλεσμα αυτής της πρόωρης αναστολής ή τερματισμού.
 2. Εάν χρειαστεί να αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια πριν από τη λήξη της Περιόδου της Προωθητικής ενέργειας, θα σας ενημερώσουμε μέσω της εφαρμογής Revolut ή/και μέσω email. Οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή στους Όρους δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας εάν έχετε ήδη συμμετάσχει στην Προωθητική ενέργεια.
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την Ανταμοιβή εάν η Ανταμοιβή κερδήθηκε με δόλο, εάν παραβιάσετε τους όρους που ισχύουν για τον λογαριασμό σας στη Revolut για να λάβετε την Ανταμοιβή ή εάν αντιληφθούμε ότι δεν συμμορφωθήκατε με τους παρόντες Όρους. Θα θεωρήσουμε ότι η ανάκληση οποιασδήποτε Ανταμοιβής έχει γίνει με τη συγκατάθεσή σας και ότι η πληρωμή έχει εγκριθεί από μέρους σας.
 4. Εάν πιστεύουμε ότι έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε απάτη ή υλική κατάχρηση αυτής της Προωθητικής ενέργειας, μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά μας, να προβούμε σε οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρούμε κατάλληλες για τις περιστάσεις. Για παράδειγμα, θα αποτελούσε υλική κατάχρηση αυτής της Προωθητικής ενέργειας η ενορχήστρωση μιας καμπάνιας για κερδοσκοπία από αυτήν την Προωθητική ενέργεια με τρόπο που δεν οδηγεί σε πραγματικές και μοναδικές νέες εγγραφές στη Revolut και σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να κλείσουμε τον Προσωπικό λογαριασμό σας και να ανακαλέσουμε τυχόν Ανταμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των Υψηλότερων ανταμοιβών.
 5. Ο Συνιστών και ο Συνιστώμενος δεν θα είναι επιλέξιμοι για την Ανταμοιβή εάν προκύψει κάποιο από τα παρακάτω μεταξύ της στιγμής που κρίνονται επιλέξιμοι για την Ανταμοιβή και της λήψης της Ανταμοιβής ή πριν από την καταβολή της Ανταμοιβής: (i) εάν ο Συνιστών ή ο γονέας/κηδεμόνας του Συνιστώμενου αντιστρέψει οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα βήματα αφού πρώτα προβεί σε αυτά, (ii) εάν ο Συνιστών ή ο γονέας/κηδεμόνας του Συνιστώμενου κλείσει τον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες που διαθέτει ή τον δευτερεύοντα λογαριασμό Revolut <18, ή, (iii) εάν αναστείλουμε ή περιορίσουμε έναν ή και τους δύο Προσωπικούς λογαριασμούς του γονέα ή κηδεμόνα του Συνιστώντα ή του Συνιστώμενου.
 6. Μπορεί επίσης να προκύψουν καταστάσεις εκτός του ελέγχου της Revolut που να καθιστούν αδύνατη την καταβολή της Ανταμοιβής ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας. Η Revolut δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε γεγονότος εκτός του ελέγχου της.
 7. Οι παρόντες Όροι δημοσιεύονται στα Αγγλικά και οποιαδήποτε μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αντλήσετε δικαιώματα από οποιαδήποτε μεταφρασμένη έκδοση και μόνο η αγγλική έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νομικές διαδικασίες. Εάν, ωστόσο, βάσει νόμου πρέπει να χρησιμοποιείται η τοπική γλώσσα, η έκδοση των εν λόγω όρων στην τοπική γλώσσα θα είναι δεσμευτική.
 8. Η Revolut ίσως χρειαστεί να διαχειριστεί ή να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με αυτούς τους Όρους. Ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Revolut <18 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας.
 9. Η συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια οργανώνεται και σας προσφέρεται από τις οντότητες του ομίλου Revolut, οι οποίοι σας παρέχουν τον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες που κατέχετε. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με αυτήν την Προωθητική ενέργεια, μπορείτε να το αναφέρετε απευθείας μέσω της εφαρμογής Revolut. Ανατρέξτε παρακάτω για τις καταστατικές διευθύνσεις κάθε οντότητας του ομίλου Revolut και τους σχετικούς νόμους και τα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά έχετε σε σχέση με αυτήν την Προωθητική ενέργεια. Μπορείτε να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς νόμους περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας στην οποία διαμένετε.


Οντότητα/υποκατάστημα του ομίλου Revolut

Καταστατική διεύθυνση

Στους παρόντες Όρους προωθητικής ενέργειας ισχύει το

Ποια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Αγγλικό δίκαιο

Τα δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21Β, 08130, Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας

Δίκαιο της Λιθουανίας

Τα δικαστήρια της Λιθουανίας ή τα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ, όπου διαμένετε.

Η Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιρλανδία μέσω του υποκαταστήματός της στην Ιρλανδία

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ιρλανδία

Ιρλανδικό δίκαιο

Τα αρμόδια δικαστήρια της Ιρλανδίας.

Η Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στη Γαλλία

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Γαλλία (SIREN 894 031 244)

Γαλλικό δίκαιο

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε το παράπονό σας, μπορείτε να το προσφύγετε χωρίς χρέωση στο Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) και για οποιαδήποτε διαφωνία μπορείτε να προσφύγετε στο αρμόδιο δικαστήριο στη Γαλλία.

Η Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Ισπανία

Με ΑΦΜ W0250845E, δεόντως καταχωρισμένο στο Εμπορικό Μητρώο στη Μαδρίτη, Τόμος 44863, Φύλλο 1, Ενότητα 8, Σελίδα M-789831 και στην Τράπεζα της Ισπανίας με αριθμό 1583. Η διεύθυνσή της είναι Príncipe de Vergara, 132, 4th floor, 28002, Madrid, Ισπανία

Ισπανικό δίκαιο

Το αρμόδιο δικαστήριο στην Ισπανία.

Η Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στις Κάτω Χώρες

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Κάτω Χώρες

Ολλανδικό δίκαιο

Το αρμόδιο δικαστήριο στις Κάτω Χώρες.