Προϊόντα

Όροι Revolut <18

Οι Όροι ενημερώθηκαν στις 14 Ιουνίου 2024. Εάν έχετε ανοίξει λογαριασμό στις ή μετά τις 14 Ιουνίου 2024, αυτή η έκδοση ισχύει για εσάς, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Εάν ανοίξατε τον λογαριασμό σας πριν από τις 14 Ιουνίου 2024, αυτοί οι όροι (κάντε κλικ εδώ) θα ισχύουν για εσάς έως τις 16 Αυγούστου 2024.1. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες

Το έγγραφο αυτό παραθέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Revolut <18 , καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε. Ονομάζουμε το έγγραφο αυτό Όροι Revolut <18.


Για να ρυθμίσετε το Revolut <18, θα πρέπει να διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό Revolut. Οι παρόντες Όροι Revolut <18 υπερισχύουν των Προσωπικών όρων όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε το Revolut <18, ωστόσο εξακολουθούν να ισχύουν και οι Προσωπικοί όροι. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Προσωπικών όρων και των παρόντων Όρων Revolut <18, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι Revolut <18.


Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιείτε το Revolut <18, οι παρόντες Όροι Revolut <18 θα αποτελούν μέρος της νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε σας (τον κάτοχο του λογαριασμού) και εμάς (Revolut Bank UAB). Δεν υπάρχει νομική συμφωνία ανάμεσα σε μας και σε οποιουσδήποτε χρήστες Revolut <18 στους οποίους επιτρέπετε να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας Revolut <18.


Στους παρόντος Όρους Revolut <18:

 • Όταν λέμε «Βασικός γονέας» εννοούμε τον κάτοχο του λογαριασμού Revolut για ιδιώτες που άνοιξε αρχικά τον Λογαριασμό Revolut <18.
 • Όταν λέμε «Κοινός γονέας» εννοούμε οποιονδήποτε κάτοχο του λογαριασμού Revolut για ιδιώτες που έχει επιλέξει ο Βασικός γονέας για να έχει συγκεκριμένη, περιορισμένη πρόσβαση στον λογαριασμό Revolut <18.
 • Όταν αναφέρουμε «Χρήστης Revolut <18», εννοούμε οποιοδήποτε άτομο στο οποίο έχει επιτρέψει ο Βασικός γονέας να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Revolut <18.


Εάν ο Βασικός γονέας δεν προσθέσει έναν Κοινό γονέα, δεν ισχύουν τυχόν όροι που ισχύουν μόνο για Κοινούς γονείς.


Όταν οι ίδιοι όροι ισχύουν για τους βασικούς γονείς και τους Κοινούς γονείς, θα χρησιμοποιούμε τον όρο «εσείς». Όταν οι όροι ισχύουν για Βασικούς γονείς και Κοινούς γονείς, ή το αντίθετο, θα εξηγούμε ποιον εννοούμε με το «εσείς» σε τέτοιες περιπτώσεις.


Όταν αναφέρουμε την «εφαρμογή Revolut» στους παρόντες Όρους Revolut <18, εννοούμε την εφαρμογή Revolut που χρησιμοποιεί ο Βασικός γονέας για πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό του. Όταν αναφέρουμε την «εφαρμογή Revolut <18», εννοούμε την εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι χρήστες του Revolut <18 για πρόσβαση στον λογαριασμό Revolut <18 του Βασικού γονέα. Αυτές είναι ξεχωριστές εφαρμογές. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή Revolut <18 και οι χρήστες Revolut <18 δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Revolut.


Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των παρόντων Όρων Revolut <18 μέσω της εφαρμογής Revolut, οποιαδήποτε στιγμή.


2. Τι είναι το Revolut <18;

Το Revolut <18 έχει σχεδιαστεί για γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να αποκτήσουν οικονομικές δεξιότητες και να μάθουν να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται χρήματα. Εάν χρησιμοποιείτε το Revolut <18 για κάτι άλλο, ενδέχεται να παραβιάζετε τους Όρους Revolut <18.


Ένας λογαριασμός Revolut <18 αποτελεί δευτερεύοντα λογαριασμό του προσωπικού λογαριασμού Revolut του Βασικού γονέα, τον οποίο επιτρέπει να χρησιμοποιεί ένας Χρήστης Revolut <18. Καθώς αποτελεί δευτερεύοντα λογαριασμό του προσωπικού λογαριασμού του Βασικού γονέα, ο Βασικός γονέας είναι υπεύθυνος σαν να τα είχε κάνει ο ίδιος για όλα όσα κάνει ένας Χρήστης Revolut <18 χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό.


Ο Χρήστης Revolut <18 μπορεί να δει τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον λογαριασμό Revolut <18 που διαθέτει, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Revolut <18.


Θα εκδοθεί επίσης στον Χρήστη Revolut <18 μια κάρτα συνδεδεμένη με τον λογαριασμό του, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί για να δαπανά χρήματα και να κάνει ανάληψη μετρητών. Ίσως να μπορούν να την προσθέσουν στο Apple Pay ή στο Google Pay (υπόκειται στους όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Apple Pay ή του Google Pay).


Οι Χρήστες Revolut <18 (οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ηλικίας και υπόκεινται στην έγκριση του Βασικού γονέα) μπορούν επίσης να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων σε άλλους Χρήστες Revolut <18 (που πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ηλικίας) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Revolut <18 («Πληρωμές Revolut <18»).


Οι Χρήστες Revolut <18 δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν άλλα είδη μεταφορών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Revolut <18.


Ο Βασικός γονέας μπορεί να στέλνει χρήματα στον (και από τον) λογαριασμό Revolut <18 και να παρακολουθεί πώς ξοδεύουν οι Χρήστες Revolut <18 τα χρήματα αυτά, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Revolut.


Ο Κοινός γονέας μπορεί να στέλνει χρήματα στον λογαριασμό Revolut <18 και να παρακολουθεί πώς ξοδεύουν οι Χρήστες Revolut <18 τα χρήματά τους. Ωστόσο, ο Κοινός γονέας δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει ανάληψη των χρημάτων αυτών μόλις σταλούν στον λογαριασμό Revolut <18. Ο Βασικός γονέας μπορεί να κάνει ανάληψη οποιωνδήποτε χρημάτων έχει στείλει ο Βασικός γονέας στον λογαριασμό Revolut <18.


Ο Βασικός γονέας ή ο Κοινός γονέας μπορούν επίσης να ελέγχουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν οι Χρήστες Revolut <18 την κάρτα τους.


Ένας λογαριασμός και μια κάρτα Revolut <18 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να δαπανηθούν τα χρήματα που έχετε στείλει, είτε ως Βασικός γονέας είτε (όπου ισχύει) ως Κοινός γονέας ή άλλος Χρήστης Revolut <18 (εάν ο Χρήστης σας Revolut <18 δικαιούται Πληρωμές Revolut <18), στον λογαριασμό Revolut <18. Εάν ο Χρήστης Revolut <18 επιχειρήσει μια συναλλαγή χρησιμοποιώντας την κάρτα σας Revolut <18 και δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στον λογαριασμό Revolut <18, τότε η συναλλαγή θα απορριφθεί, ακόμη και αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στον προσωπικό λογαριασμό σας Revolut (είτε είστε ο Βασικός είτε ο Κοινός γονέας).


Πληρωμές Revolut <18

Σε ορισμένες χώρες, υπάρχει ελάχιστο όριο ηλικίας για τις Πληρωμές Revolut <18. Αυτό σημαίνει ότι ένας Χρήστης Revolut <18 μπορεί να πληροί το ελάχιστο όριο ηλικίας για την εφαρμογή Revolut <18, ωστόσο ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Πληρωμές Revolut <18. Η ελάχιστη ηλικία για τις Πληρωμές Revolut <18 διαφέρει ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας. Ελέγξτε τις Συχνές ερωτήσειςμας για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ελάχιστο όριο ηλικίας των Πληρωμών Revolut <18 στη χώρα σας.


Για την πραγματοποίηση και λήψη πληρωμών Revolut <18 και οι δύο Χρήστες Revolut <18 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ηλικίας στις αντίστοιχες χώρες τους. Εάν ο Χρήστης Revolut <18 επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια Πληρωμή Revolut <18, η πρώτη πληρωμή θα απαιτεί την έγκριση του Βασικού γονέα. Εγκρίνοντας την πρώτη πληρωμή στον άλλον Χρήστη Revolut <18, ο Βασικός γονέας θα εγκρίνει επίσης όλες τις επόμενες πληρωμές που αποστέλλονται από τον Χρήστη Revolut <18 στον ίδιο Χρήστη Revolut < 18. Αυτό σημαίνει ότι, εάν ο Βασικός γονέας απορρίψει την πρώτη Πληρωμή Revolut <18 σε έναν άλλον Χρήστη Revolut <18, οι επόμενες Πληρωμές Revolut <18 στον ίδιο Χρήστη Revolut <18 δεν θα επιτρέπονται (μέχρι να συμφωνήσει ο Βασικός γονέας).


Οι Χρήστες Revolut <18 μπορούν να πραγματοποιούν ή να λαμβάνουν Πληρωμές Revolut <18 μόνο εάν το νόμισμα του προσωπικού λογαριασμού του Βασικού γονέα και των δύο Χρηστών Revolut <18 είναι το ίδιο.


3. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί έναν λογαριασμό Revolut <18;

Ο Βασικός γονέας μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό Revolut <18 οποιαδήποτε στιγμή στην εφαρμογή Revolut. Όταν το κάνετε αυτό, πρέπει να ορίσετε τον Χρήστη Revolut <18 στον οποίο παρέχετε πρόσβαση στον λογαριασμό. Εάν σας το ζητήσουμε, πρέπει επίσης να μας παράσχετε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του Χρήστη Revolut <18. Μπορείτε να δώσετε σε ένα άτομο πρόσβαση ως Χρήστη Revolut <18 μόνο όταν είναι ηλικίας μεταξύ 6 και 17 ετών και είστε ο κηδεμόνας του ή άλλως έχετε νομική ευθύνη γι' αυτό το άτομο.


Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και πέντε λογαριασμούς Revolut <18, ανάλογα με το πρόγραμμά σας. Ωστόσο, κάθε λογαριασμός Revolut <18 μπορεί να έχει μόνο έναν Χρήστη Revolut <18 συνδεδεμένο σε αυτόν και ο Χρήστης Revolut <18 που ορίζετε να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό δεν μπορεί να αλλάξει.


Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο Βασικός γονέας μπορεί επίσης να ορίσει έναν Κοινό γονέα που θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό Revolut <18. Κάθε λογαριασμός Revolut <18 μπορεί να έχει το πολύ έναν Κοινό γονέα. Ο Βασικός γονέας μπορεί να αφαιρέσει ανά πάσα στιγμή τον Κοινό γονέα και μπορεί να αντικαταστήσει τον Κοινό γονέα που έχει ανατεθεί σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό Revolut <18 έως και τρεις φορές σε ένα έτος.


Εάν ως Βασικός γονέας έχετε πολλούς λογαριασμούς Revolut <18, μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικούς Κοινούς γονείς σε αυτούς τους λογαριασμούς. Ένας Κοινός γονέας μπορεί να ανατεθεί σε έως και πέντε λογαριασμούς Revolut <18 (είτε με την ιδιότητα του Βασικού γονέα είτε ως Κοινός γονέας).


4. Ποιος είναι ο νόμιμος κάτοχος του λογαριασμού και της κάρτας Revolut <18;

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για τους Βασικούς γονείς.

Καθώς ο λογαριασμός Revolut <18 αποτελεί δευτερεύοντα λογαριασμό του προσωπικού λογαριασμού Revolut του Βασικού γονέα, ο νόμιμος κάτοχός του είναι ο Βασικός γονέας. Εσείς, ως ο Βασικός γονέας, είστε υπεύθυνοι για όλα όσα κάνει ένας Χρήστης Revolut <18 χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Revolut <18, σαν να το είχατε κάνει εσείς.


Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε κάρτα Revolut <18. Κάθε κάρτα που εκδίδεται για τον λογαριασμό σας Revolut <18 εκδίδεται σε εσάς, ως Βασικό γονέα, κι εσείς εξουσιοδοτείτε τον Χρήστη Revolut <18 να τον χρησιμοποιεί εκ μέρους σας. Εσείς, ως ο Βασικός γονέας, είστε υπεύθυνοι για αυτόν και για όλα όσα κάνει ένας Χρήστης Revolut <18 χρησιμοποιώντας τον, σαν να το είχατε κάνει εσείς.


Αυτό περιλαμβάνει οποιεσδήποτε Πληρωμές Revolut <18. Κάθε πληρωμή Revolut <18 που αρχίζει από τον Χρήστη Revolut <18 θεωρείται ως οδηγία πληρωμής από εσάς.


Μολονότι σας παρέχουμε εργαλεία για να σας βοηθήσουμε, ως Βασικό γονέα, να ελέγχετε το πως ο Χρήστης Revolut <18 χρησιμοποιεί τον λογαριασμό και την κάρτα Revolut <18 (με την αποτροπή αναλήψεων από ATM ή διαδικτυακών αγορών, ή την προσθήκη ή την ανάληψη χρημάτων), παραμένετε υπεύθυνοι για τη χρήση αυτή.


Μόνο εσείς, ως ο Βασικός γονέας, κι εμείς (η Revolut Bank UAB) έχουμε δικαιώματα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Revolut <18. Τι δεν επιτρέπεται στους Χρήστες Revolut <18. Η παρούσα συμφωνία είναι προσωπική και συνάπτεται με εσάς. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε σε κανένα άλλο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση βάσει αυτής.


5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για τους Βασικούς γονείς.

Ως νόμιμος κάτοχος λογαριασμών Revolut <18, είστε υπεύθυνος, ως Βασικός γονέας, για αυτούς και για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο Χρήστης Revolut <18 με αυτούς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το πώς ή το πού χρησιμοποιείται η κάρτα Revolut <18 από τον Χρήστη Revolut <18 ή για Πληρωμές Revolut <18. Έχετε επίσης την ευθύνη να:

 • ξηγήσετε στον Χρήστη Revolut <18 πώς να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό και την κάρτα Revolut <18 σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Revolut <18 (και πρέπει να το κάνετε προτού αρχίσει να τα χρησιμοποιεί).
 • διασφαλίσετε ότι η χρήση του λογαριασμού σας Revolut <18 από τον Χρήστη Revolut <18 (για παράδειγμα, τα πράγματα που αγοράζει με αυτόν) είναι αποδεκτή από εσάς.
 • διασφαλίσετε ότι έχετε συμφωνήσει με τη χρήση της λειτουργίας Πληρωμών Revolut <18 (εάν υφίσταται) από τον Χρήστη Revolut <18 εγκρίνοντας την πρώτη και όλες τις επόμενες μεταφορές χρημάτων στον άλλον Χρήστη Revolut <18.
 • βεβαιωθείτε ότι τα χρήματα στον λογαριασμό Revolut <18 είναι επαρκή (αλλά όχι υπερβολικά) για τον Χρήστη Revolut <18 και σύμφωνα με τα όρια του λογαριασμού στον λογαριασμό σας Revolut <18.
 • διατηρείτε τις κάρτες Revolut <18 που διαθέτετε, τα PIN και τα στοιχεία τους ασφαλή, καθώς επίσης να τις μπλοκάρετε και να το αναφέρετε σε μας σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
 • επικοινωνείτε μαζί μας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων ή υποβολή ερωτήσεων σχετικά με τον λογαριασμό (δεν παρέχεται υποστήριξη πελατών στην εφαρμογή Revolut <18).

 • Ως Βασικός γονέας, να θυμάστε ότι οι κανόνες σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού και της κάρτας, την αποστολή και τη λήψη χρημάτων οι οποίοι ορίζονται στους Προσωπικούς όρους ισχύουν και για τον λογαριασμό Revolut <18 που διαθέτετε, καθώς αποτελεί δευτερεύοντα λογαριασμό του προσωπικού λογαριασμού σας Revolut. Αυτό σημαίνει ότι είστε επίσης υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι η χρήση του λογαριασμού Revolut <18 που διαθέτετε από εσάς και τον Χρήστη Revolut <18 συμμορφώνεται με τους συγκεκριμένους Προσωπικούς όρους. Αν έχετε ορίσει έναν Κοινό γονέα, είστε επίσης υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι η χρήση του λογαριασμού Revolut <18 από μέρους του συμμορφώνεται με τους συγκεκριμένους Προσωπικούς όρους.


  Οι αλλαγές σε αυτήν την Ενότητα θα ισχύουν από τις 16 Αυγούστου 2024:

  6. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί μια κάρτα Revolut <18 και για ποιον λόγο;

  Ο Βασικός γονέας μπορεί να παραγγείλει μία κάρτα Revolut <18 για κάθε λογαριασμό Revolut <18. Η κάρτα αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται από, και μόνο από, τον Χρήστη Revolut <18 που έχετε ορίσει για να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό. Αν είστε Κοινός γονέας, δεν μπορείτε να παραγγείλετε κάρτες Revolut <18.


  Η κάρτα Revolut <18 μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως οποιαδήποτε άλλη κάρτα στον προσωπικό λογαριασμό Revolut που διαθέτετε, για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών ή αγορών με φυσική παρουσία, καθώς επίσης για πραγματοποίηση αναλήψεων από ATM. Εσείς, είτε είστε ο Βασικός γονέας είτε ο Κοινός γονέας, μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε αυτές τις λειτουργίες από την εφαρμογή Revolut.


  Η κάρτα Revolut <18 ίσως μπορεί να προστεθεί στο Apple Pay ή στο Google Pay (υπόκειται στους όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Apple Pay ή του Google Pay). Αυτό σημαίνει ότι ο Χρήστης Revolut <18 ίσως μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την κάρτα σε συσκευή Apple ή Android όπως όταν χρησιμοποιεί μια φυσική κάρτα. Να το θυμάστε σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε την κάρτα από τον Χρήστη Revolut <18 για οποιονδήποτε λόγο. Προτείνουμε να μπλοκάρετε την κάρτα στην εφαρμογή Revolut αν θέλετε να μην τη χρησιμοποιεί ο Χρήστης Revolut <18.


  Για να κάνουμε την κάρτα Revolut <18 όσο το δυνατόν πιο ασφαλή, ενδέχεται να αποκλείουμε τύπους εμπόρων οι οποίοι πιστεύουμε ότι δεν είναι κατάλληλοι για Χρήστες Revolut <18. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπλοκάρουμε εμπόρους που πωλούν μόνο τσιγάρα ή τυχερά παιχνίδια. Για να το καταφέρουμε αυτό, βασιζόμαστε στον καταχωρισμένο τύπο επιχείρησης του εμπόρου (γνωστός ως «κωδικός MCC»). Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τη λίστα μπλοκαρισμένων κωδικών MCC αν ανακαλύψουμε ότι μπλοκάρονται συστηματικά σύννομες, ηλικιακά κατάλληλες διαφημίσεις. Δεν είναι δυνατό να διασφαλίσουμε ότι θα μπλοκάρονται όλες οι ακατάλληλες διαφημίσεις, για παράδειγμα σε περίπτωση που ένας έμπορος πουλάει μια μεγάλη σειρά αγαθών ή έχει καταχωρίσει έναν ανακριβή τύπο επιχείρησης. Εάν μπλοκάρουμε έναν έμπορο, δεν μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ξανά.


  7. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Revolut <18 σε περισσότερα από ένα νομίσματα;

  Ο Βασικός γονέας μπορεί να ανοίξει λογαριασμούς Revolut <18 μόνο στο βασικό νόμισμα του προσωπικού λογαριασμού Revolut του Βασικού γονέα. Αυτό είναι κανονικά το νόμισμα της χώρας της διεύθυνσης του προσωπικού λογαριασμού Revolut του Βασικού γονέα. Ο Βασικός γονέας μπορεί να στείλει χρήματα σε λογαριασμούς Revolut <18 μόνο σε αυτό το νόμισμα. Ο Κοινός γονέας, μπορεί να στέλνει χρήματα σε λογαριασμό Revolut <18 μόνο στο νόμισμα του προσωπικού λογαριασμού του Βασικού γονέα.


  Οι Πληρωμές Revolut <18 μπορούν να πραγματοποιηθούν ή να ληφθούν μόνο από τον Χρήστη σας Revolut <18 στο νόμισμα του προσωπικού λογαριασμού του Βασικού γονέα και μόνο εάν το νόμισμα του προσωπικού λογαριασμού του Βασικού γονέα και των δύο χρηστών Revolut <18 είναι το ίδιο.


  Εάν εσείς ή ο Χρήστης Revolut <18 χρησιμοποιήσετε μια Κάρτα Revolut <18 για να πραγματοποιήσετε αγορά σε άλλο νόμισμα από το βασικό νόμισμά σας (ως ο Βασικός γονέας), θα πραγματοποιήσουμε μετατροπή νομίσματος με τον ίδιο τρόπο που θα κάναμε για μια συναλλαγή στον προσωπικό λογαριασμό σας Revolut.


  Οι αλλαγές σε αυτήν την Ενότητα θα ισχύουν από τις 2 Ιουλίου 2024:

  8. Υπάρχουν προμήθειες ή όρια σε έναν λογαριασμό Revolut <18;

  Η δημιουργία λογαριασμού Revolut <18 είναι δωρεάν.


  Η χρήση του λογαριασμού σας Revolut <18 υπόκειται στα ίδια τέλη με τον προσωπικό λογαριασμό Revolut, εκτός από τις ακόλουθες εξαιρέσεις:


  Κάρτα Revolut <18

  • Αν ο Βασικός γονέας δώσει εντολή για μια τυπική κάρτα Revolut <18, δεν θα υπάρξει προμήθεια κάρτας (για την πρώτη κάρτα και για κάρτες αντικατάστασης), αλλά ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις παράδοσης*.
  • Εάν ο Βασικός γονέας επιθυμεί να σχεδιάσει και να παραγγείλει μια εξατομικευμένη κάρτα («Προσωποποιημένη κάρτα Revolut <18»), θα σας ενημερώσουμε για τη χρέωση προτού παραγγείλετε την κάρτα σας στην εφαρμογή Revolut). Ισχύει προμήθεια προσωποποίησης για μια Προσωποποιημένη κάρτα Revolut <18 μόνο αν ο Βασικός γονέας διαθέτει πρόγραμμα Standard. Δεν υπάρχει προμήθεια προσωποποίησης για μια Προσωποποιημένη κάρτα Revolut <18 (για την πρώτη κάρτα και για κάρτες αντικατάστασης) αν ο Βασικός γονέας διαθέτει πρόγραμμα Plus, Premium, Metal ή Ultra. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις παράδοσης κάρτας*. Η διαθεσιμότητα της κάρτας πελάτη Revolut <18 υπόκειται στη διαθεσιμότητα αποθεμάτων.


  * Οι προμήθειες για την παράδοση καρτών είναι οι προμήθειες που ισχύουν για τον προσωπικό λογαριασμό του Βασικού γονέα ανάλογα με το πρόγραμμα που διαθέτει (ανατρέξτε στην ενότητα Προμήθειες για ιδιώτες). Ωστόσο, αν η παραγγελία για την πρώτη κάρτα Revolut <18 (τυπική ή προσωποποιημένη) γίνει μέσα σε 7 ημέρες από το άνοιγμα του λογαριασμού του Βασικού γονέα, η τυπική παράδοση της κάρτας Revolut <18 είναι δωρεάν. Η επείγουσα αποστολή ενδέχεται να υπόκειται σε προμήθεια (θα πληροφορηθείτε για την προμήθεια στην εφαρμογή Revolut).


  Χρεώσεις αναλήψεων ATM

  • Η αξία των δωρεάν αναλήψεων από ΑΤΜ που επιτρέπονται πριν από την εφαρμογή μιας προμήθειας είναι μικρότερη. Οι αναλήψεις από ATM είναι δωρεάν για κάθε μία κάρτα Revolut <18 έως το ποσό των 40 EUR ανά ημερολογιακό μήνα. Μετά από αυτό, ισχύει χρέωση 2%.


  Προμήθειες ξένου συναλλάγματος

  • Η αξία ανταλλαγής συναλλάγματος που επιτρέπεται προτού εφαρμοστεί τέλος υψηλής συχνότητας είναι μικρότερη. Θα εφαρμοστεί τέλος υψηλής συχνότητας για οποιαδήποτε ανταλλαγή συναλλάγματος άνω των 300 EUR σε κάθε μεμονωμένο λογαριασμό Revolut <18 ανά ημερολογιακό μήνα.


  Όρια χρήσης

  Η χρήση του λογαριασμού σας Revolut <18 έχει επίσης τα ακόλουθα όρια, τα οποία δεν ισχύουν για τον προσωπικό λογαριασμό σας Revolut. Τα όρια αυτά ισχύουν για κάθε έναν λογαριασμό Revolut <18 ξεχωριστά, όχι σε όλους τους λογαριασμούς σας Revolut <18 εάν έχετε περισσότερους από έναν:

  • Μόνο 7200 EUR μπορούν να αποσταλούν σε έναν λογαριασμό Revolut <18 σε οποιοδήποτε ένα έτος, ενώ μόνο 6000 EUR μπορούν να διακρατούνται σε αυτόν κάθε φορά.
  • Μπορεί να γίνεται ανάληψη από ΑΤΜ μόνο 120 EUR την ημέρα. Επίσης, μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο 3 αναλήψεις από ΑΤΜ ανά ημέρα και 6 ανά βδομάδα, συνολικά.
  • Μόνο 1200 EUR μπορούν να δαπανηθούν σε μια κάρτα Revolut <18 ανά ημέρα, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο 15 συναλλαγές ανά ημέρα.


  Άλλα όρια που ισχύουν θα εμφανίζονται στην εφαρμογή Revolut.


  9. Τι θα συμβεί εάν το υπόλοιπο ενός λογαριασμού Revolut <18 είναι αρνητικό;

  Όπως και με τον προσωπικό λογαριασμό Revolut που διαθέτετε, οι λογαριασμοί Revolut <18 δεν έχουν σχεδιαστεί για να έχουν αρνητικό υπόλοιπο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να συμβεί (για παράδειγμα, επειδή δεν έχετε επαρκή χρήματα για να καλύψετε προμήθειες που οφείλονται σε εμάς ή επειδή έχετε πραγματοποιήσει εκτός σύνδεσης συναλλαγή).


  Όταν συμβεί αυτό, θα επικοινωνούμε μαζί σας (αν είστε ο Βασικός γονέας) προς τακτοποίηση του αρνητικού υπολοίπου. Εάν δεν το κάνετε εσείς, ως Βασικός γονέας, θα μεταφέρουμε το ποσό του αρνητικού υπολοίπου από τον προσωπικό λογαριασμό Revolut που διαθέτετε στον λογαριασμό Revolut <18. Εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο στον προσωπικό λογαριασμό σας Revolut, θα εφαρμοστούν οι Προσωπικοί όροι όπως προβλέπεται.


  10. Πώς μπορεί να κλείσει ή να ακυρωθεί ένας λογαριασμός ή μια κάρτα Revolut <18;

  Αν επιθυμείτε να διακόψετε τη χρήση ενός λογαριασμού Revolut <18 οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε:

  • Να μπλοκάρετε ή να ακυρώσετε την κάρτα Revolut <18 στην εφαρμογή Revolut.
  • Να κάνετε ανάληψη μέρους ή όλων των χρημάτων από αυτόν τον λογαριασμό και να τα μεταφέρετε πάλι στον προσωπικό λογαριασμό Revolut του Βασικού γονέα.


  Ο Βασικός γονέας μπορεί επίσης να κλείσει μόνιμα έναν λογαριασμό Revolut <18. Αυτό μπορεί να ακυρωθεί μέσω των ρυθμίσεων Revolut <18 στην εφαρμογή Revolut ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη πελατών. Με το κλείσιμο, τυχόν χρήματα που απομένουν στον λογαριασμό Revolut <18 θα επιστραφούν στον προσωπικό λογαριασμό του Βασικού γονέα και η σχετική κάρτα Revolut <18 θα ακυρωθεί. Να θυμάστε ότι οι κανόνες για το κλείσιμο ενός λογαριασμού στους Προσωπικούς όρους μας ισχύουν επίσης για τον λογαριασμό σας Revolut <18.


  Τι ισχύει για όταν ένας Χρήστης Revolut <18 γίνει 18 ετών;

  Όταν ένας Χρήστης Revolut <18 γίνει 18 ετών, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Revolut <18 μέχρι προτού κλείσει τα 19α γενέθλιά του ή μέχρι τη λήξη της κάρτας. Δεν θα εκδώσουμε οποιαδήποτε νέα κάρτα σε Χρήστη Revolut <18 άνω των 18 ετών.


  Όταν ένας χρήστης Revolut <18 γίνει 18 ετών, θα δικαιούται να εγγραφεί για να αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό Revolut. Μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί στη Revolut κάνοντας λήψη της εφαρμογής Revolut ή ακολουθώντας τα βήματα μετάβασης λογαριασμού που ορίζονται στην εφαρμογή Revolut <18. Εάν επιλέξει τη διαδικασία μετάβασης λογαριασμού, θα μπορεί να μεταφέρει τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο και πορτοφόλια από τον λογαριασμό Revolut <18 που διαθέτει στον νέο λογαριασμό του στη Revolut.


  Εάν, για κάποιον λόγο προτιμάτε ο χρήστης Revolut <18 να μην πραγματοποιήσει μετάβαση από τον λογαριασμό Revolut <18 σε λογαριασμό Revolut, ο βασικός γονέας μπορεί να κλείσει τον λογαριασμό Revolut <18 προτού αρχίσει η διαδικασία μετάβασης. Με το κλείσιμο, τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο στον λογαριασμό Revolut <18 θα επιστραφεί στον προσωπικό λογαριασμό σας (αν είστε ο βασικός γονέας).


  Μόλις αρχίσει η διαδικασία μετάβασης, ο χρήστης Revolut <18 θα μπορεί να μεταφέρει το υπόλοιπο των κεφαλαίων του από τον λογαριασμό Revolut <18 στον νέο λογαριασμό του στη Revolut. Εάν προτιμάτε ο χρήστης Revolut <18 να μη μεταφέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού Revolut <18 στον νέο λογαριασμό του στη Revolut, ο βασικός γονέας μπορεί να κάνει ανάληψη των υπολοίπων κεφαλαίων από τον λογαριασμό Revolut <18 στον προσωπικό λογαριασμό του στη Revolut, προτού αρχίσει ο χρήστης Revolut <18 τη διαδικασία μετάβασης του λογαριασμού.


  Εάν, ως βασικός γονέας, δεν κλείσετε τον λογαριασμό Revolut <18 ή δεν κάνετε ανάληψη των υπολοίπων κεφαλαίων από τον λογαριασμό Revolut <18 μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει ο χρήστης Revolut <18 τη μετάβαση, θα θεωρηθεί ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τη μετάβαση του λογαριασμού ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορά που ο χρήστης Revolut <18 επέλεξε να πραγματοποιήσει.


  Μόλις ολοκληρωθεί η μετάβαση του λογαριασμού, θα κλείσουμε αυτόματα τον λογαριασμό Revolut <18 και θα ακυρώσουμε τη σχετική κάρτα Revolut <18.


  Εάν ο χρήστης Revolut <18 αποφασίσει να μην πραγματοποιήσει μετάβαση του λογαριασμού Revolut <18 σε λογαριασμό Revolut, ο λογαριασμός Revolut <18 θα τερματιστεί αυτόματα στα 19α γενέθλια του χρήστη Revolut <18.


  Τι θα συμβεί εάν ένας Γονέας κλείσει τον προσωπικό λογαριασμό Revolut που διαθέτει;

  Καθώς ο λογαριασμός Revolut <18 αποτελεί δευτερεύοντα λογαριασμό του προσωπικού λογαριασμού Revolut ενός Βασικού γονέα, το κλείσιμο του προσωπικού λογαριασμού Revolut του Βασικού γονέα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει και ο λογαριασμός Revolut <18. Αν ένας Κοινός γονέας κλείσει τον προσωπικό του λογαριασμό Revolut, ο λογαριασμός Revolut <18 θα συνεχίσει να υπάρχει.


  11. Τι θα συμβεί εάν μετακομίσω σε άλλη χώρα;

  Εάν έως Βασικός γονέας σκοπεύετε να μετακομίσετε μόνιμα σε άλλη χώρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ίσως χρειαστεί να μας παρέχετε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να κρίνουμε εάν μπορούμε να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε την υπηρεσία Revolut <18 σε αυτήν τη χώρα. Στην περίπτωση που δεν μπορούμε, ο λογαριασμός Revolut <18 που διαθέτετε ίσως χρειαστεί να κλείσει. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές χρεώσεις στον λογαριασμό Revolut <18 της νέας χώρας.


  12. Προσωπικά δεδομένα


  Για να παρέχουμε υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, πρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες Revolut <18. Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας είναι αυτό που ορίζεται ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα χρηστών Revolut <18. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για την εφαρμογή Revolut, ανατρέξτε στηνΔήλωση απορρήτου της εταιρείας μας.


  Έχουμε επίσης μια συγκεκριμένη Δήλωση απορρήτου για χρήστες Revolut <18 την οποία, ως βασικός γονέας, πρέπει να ζητήσετε να διαβάσει ο χρήστης Revolut <18, καθώς επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, να βοηθήσετε ώστε να την κατανοήσει. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου διατίθεται στους βασικούς γονείς και στους χρήστες Revolut <18 κατά τη δημιουργία οποιουδήποτε λογαριασμού Revolut <18. Είναι επίσης διαθέσιμη στους χρήστες Revolut <18 μέσω της εφαρμογής Revolut <18 και του ιστότοπου Revolut (www.revolut.com).


  Όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, θα ζητάμε από παλαιότερους χρήστες Revolut <18 να παρέχουν ορισμένα περιορισμένα προσωπικά δεδομένα στη Revolut. Ωστόσο, οι βασικοί γονείς θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Για όλους τους άλλους χρήστες Revolut <18, οι βασικοί γονείς θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για να διευκολύνουν τη ρύθμιση και λειτουργία ενός λογαριασμού Revolut <18.  Συναινώντας με τους παρόντες Όρους Revolut <18 ως βασικός γονέας, κατανοείτε ότι η Revolut θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη Revolut <18 για να παρέχει σε εσάς και σε εκείνον τις υπηρεσίες που αιτηθήκατε. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε εσείς, ο χρήστης Revolut <18 ή εμείς στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας δεδομένων.


  Μπορείτε να δώσετε εντολή στη Revolut να κλείσει έναν λογαριασμό Revolut <18 στον οποίον είστε βασικός γονέας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τους Προσωπικούς όρους για τον προσωπικό λογαριασμό Revolut που διαθέτετε, οι οποίοι θα παραμείνουν σε ισχύ. Όταν κλείνετε έναν λογαριασμό Revolut <18, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη Revolut <18 για να παρέχουμε έναν λογαριασμό Revolut <18. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του μετά το κλείσιμο του λογαριασμού Revolut <18, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Ανατρέξτε στην Ενότητα 10 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να κλείσετε έναν λογαριασμό Revolut <18.


  13. Οτιδήποτε άλλο

  Να θυμάστε ότι, εκτός από όσα τροποποιούνται ρητά στους παρόντες Όρους Revolut <18, οι Προσωπικοί όροι μας ισχύουν για τη χρήση του λογαριασμού και της κάρτας Revolut <18. Αυτό σημαίνει πως όλα τα δικαιώματα που έχετε εσείς κι εμείς με βάση τους Προσωπικούς όρους ισχύουν και για τη χρήση του λογαριασμού και της κάρτας Revolut <18 από μέρους σας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διαβάσετε τόσο τους Όρους του Revolut <18 όσο και τους Προσωπικούς όρους.