Προϊόντα

Προσθήκη στους Όρους για ιδιώτες της Revolut Payments UAB

Προσθήκη στους Όρους για ιδιώτες της Revolut Payments UAB

1. Σε τι αφορά αυτή η προσθήκη

Το έγγραφο αυτό αποτελεί προσθήκη (η Προσθήκη) στους Όρους για ιδιώτες που συμφωνήσατε μαζί μας, σχετικά με τον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που διαθέτετε στη Revolut (ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματός σας).

Η Προσθήκη αυτή ισχύει εάν εγγραφείτε στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως της Revolut Bank UAB (Revolut Bank). Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλονται τα χρήματά σας ανάμεσα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που έχετε μαζί μας και στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που έχετε με τη Revolut Bank. Ο Λογαριασμός Καταθέσεων όψεώς σας στην ίδια την Revolut Bank διέπεται ξεχωριστά από τους Όρους Καταθέσεων όψεως της Revolut Bank.

Ο όρος «προσθήκη» σημαίνει ότι προσθέτει στους Όρους για ιδιώτες που συμφωνήσατε μαζί μας, χωρίς ωστόσο να τους αλλάζει. Η προσθήκη αυτή θα αρχίσει να ισχύει μόλις γίνει αποδεκτή από μέρους σας. Δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτήν εάν δεν την αποδεχτείτε.

Είμαστε η Revolut Payments UAB (εταιρεία εγγεγραμμένη και αδειοδοτημένη στη Δημοκρατία της Λιθουανίας με αριθμό 304940980 και καταστατική έδρα στη διεύθυνση οδό Konstitucijos ave. 21Β, 08130 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας (Revolut Payments). Έχουμε άδεια έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και αναλαμβάνουμε υπηρεσίες πληρωμών από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας. Η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας αποτελεί την κεντρική τράπεζα και την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, η διεύθυνση της οποίας είναι Gedimino ave. 6, 01103 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας, ιστότοπος www.lb.lt και αριθμός τηλεφώνου +370 800 50 500.

Εάν διαθέτετε πιστωτική κάρτα, η Προσθήκη αυτή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει καμία δραστηριότητα στον δευτερεύοντα λογαριασμό του λογαριασμού ηλεκτρονικού χρήματος που διαθέτετε στη Revolut, στον οποίο είναι συνδεδεμένη μια πιστωτική κάρτα που εκδόθηκε σύμφωνα με τους Όρους Πιστωτικών καρτών (εάν υπάρχουν). Σύμφωνα με τους Όρους Πιστωτικών καρτών, το υπόλοιπο σε αυτόν τον δευτερεύοντα λογαριασμό του λογαριασμού ηλεκτρονικού χρήματος Revolut διαχωρίζεται από το υπόλοιπο του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε.

2. Καταθέσεις και αναλήψεις, και προσθήκη χρημάτων

Η ενότητα αυτή ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρονται αυτόματα τα χρήματά σας ανάμεσα στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που έχετε στη Revolut Bank και τον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος, κάθε φορά που αποστέλλεται ή λαμβάνεται μια πληρωμή στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που διαθέτετε (πέραν κατάθεσης ή ανάληψης από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας στη Revolut Bank).

Τι θα συμβεί στα υπάρχοντα χρήματά μου;

Όταν αποδεχθείτε την Προσθήκη αυτή και εγγραφείτε στη Revolut Bank, θα μεταφέρουμε το υπάρχον υπόλοιπο του λογαριασμού ηλεκτρονικού χρήματος που έχετε στη Revolut Payments στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας στη Revolut Bank.

Αυτό σημαίνει ότι με την αποδοχή αυτής της Προσθήκης μας δίνετε την εντολή να μεταφέρουμε το υπάρχον υπόλοιπο του λογαριασμού ηλεκτρονικού χρήματός σας στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως με τη Revolut Bank, όπως περιγράφεται στην Προσθήκη αυτή.

Τι θα συμβεί αν λάβω μια πληρωμή;

Κάθε φορά που εσείς, ή κάποιος άλλος, στέλνετε χρήματα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας, θα τα μεταφέρουμε στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε στη Revolut Bank. Αυτό περιλαμβάνει κάθε φορά που προσθέτετε χρήματα (όπως περιγράφεται στην ενότητα 12 των Όρων για ιδιώτες).

Θα πραγματοποιούμε τις μεταφορές αυτές το συντομότερο δυνατό (και όσο πιο άμεσα μπορούμε). Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα θα διατηρούνται στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας προσωρινά.

Αυτό σημαίνει ότι αποδεχόμενοι την Προσθήκη αυτή μας δίνετε την εντολή να εκτελούμε πληρωμές από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας προς τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε στη Revolut Bank, όπως περιγράφεται στην Προσθήκη αυτή.

Τα χρήματα που αποστέλλονται στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας στη Revolut Bank θα τηρούνται από τη Revolut Bank σύμφωνα με τους Όρους Καταθέσεων όψεως που συμφωνήσατε με τη Revolut Bank. Τα χρήματα δεν θα κρατούνται από εμάς (εκτός από τη στιγμή που περνούν προσωρινά από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας).

Τι θα συμβεί αν στείλω χρήματα ή πραγματοποιήσω μια πληρωμή;

Κάθε φορά που στέλνετε χρήματα μέσω της εφαρμογής Revolut (για παράδειγμα, αποστολή σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου), πληρώνετε προμήθεια για μια υπηρεσία Revolut (όπως μηνιαία χρέωση για το πρόγραμμα Metal ή ασφάλιστρο) ή πραγματοποιείτε οποιοδήποτε είδος πληρωμής χρησιμοποιώντας τη Revolut (όπως για άμεση χρέωση, σύνδεσμο πληρωμών ή οτιδήποτε άλλο), μας δίνετε εντολή να στείλουμε άμεσα ένα αίτημα χρέωσης στη Revolut Bank ζητώντας κεφάλαια από τον λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας, ποσού ίσου με τα χρήματα που απαιτούνται για την πληρωμή. Μόλις αποσταλεί το ποσό που έχει ζητηθεί από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας, θα εκδώσουμε αμέσως τα ηλεκτρονικά χρήματά σας κι έπειτα θα τα πληρώσουμε αμέσως στον παραλήπτη σύμφωνα με τους Όρους για ιδιώτες.

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια πληρωμή χρησιμοποιώντας την κάρτα Revolut Card που διαθέτετε, μας δίνετε την εντολή να στείλουμε άμεσα ένα αίτημα χρέωσης στη Revolut Bank ζητώντας κεφάλαια από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας, ποσού ίσου με τα χρήματα που απαιτούνται για την πληρωμή. Μόλις αποσταλεί το ποσό που ζητήθηκε από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας, θα σας εκδώσουμε άμεσα ηλεκτρονικά χρήματα. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά θα παραμείνουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που διαθέτετε για μικρό χρονικό διάστημα, έως ότου καταβληθούν στο πρόγραμμα της κάρτας. Καθώς έχετε ξοδέψει ήδη τα χρήματα, δεν θα είναι στη διάθεσή σας για να τα ξοδέψετε ξανά.

Όπως μπορείτε να δείτε, όταν στέλνετε ή δαπανάτε τα χρήματά σας, θα βρίσκονται στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα φύγουν από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας με τη Revolut Bank, μέχρι να καταβληθούν.

Τι θα συμβεί εάν προσθέσω χρήματα;

Μπορείτε ακόμα να προσθέτετε χρήματα όπως περιγράφεται στην ενότητα 12 των Όρων για ιδιώτες. Κάθε φορά που το κάνετε, θα επεξεργαζόμαστε την ενέργεια αυτή όπως κάθε άλλο χρηματικό ποσό που αποστέλλεται στον λογαριασμό σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Τι θα συμβεί εάν λάβω μια πληρωμή;» πιο πάνω.

Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης προσθήκης που περιγράφεται και στην ενότητα 12 των Όρων για ιδιώτες. Κάθε φορά που το «καταχωρημένο» υπόλοιπο του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεώς σας στη Revolut Bank πέφτει κάτω από το ποσό που έχετε ορίσει, η αυτόματη προσθήκη σας θα προσθέτει χρήματα στον λογαριασμό σας, όπως συνήθως. (Το τι σημαίνει το «καταχωρημένο» υπόλοιπο περιγράφεται στην ενότητα 3 παρακάτω.)

Τι θα συμβεί αν κάνω μια μετατροπή νομίσματος;

Εάν μας ζητήσετε να πραγματοποιήσουμε μια μετατροπή νομίσματος χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Revolut, μας δίνετε την εντολή να στείλουμε άμεσα ένα αίτημα χρέωσης στη Revolut Bank ζητώντας κεφάλαια από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας, ποσού ίσου με τα χρήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή. Μόλις αποσταλεί το ποσό που ζητήθηκε από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που διαθέτετε, θα σας εκδώσουμε αμέσως ηλεκτρονικό χρήμα και θα εκτελέσουμε τη μετατροπή στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας, ενώ έπειτα θα στείλουμε το ποσό που μετατράπηκε πίσω στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που έχετε στη Revolut Bank.

Αυτό σημαίνει ότι αποδεχόμενοι την Προσθήκη αυτή μας δίνετε την εντολή να στείλουμε το ποσό που έχει μετατραπεί στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε στη Revolut Bank, όπως περιγράφεται στην Προσθήκη αυτή.

Εάν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή που ενεργοποιεί μια μετατροπή νομίσματος σύμφωνα με τους Όρους για ιδιώτες (για παράδειγμα, αγοράζετε κάτι από ένα κατάστημα σε £ χρησιμοποιώντας την κάρτα Revolut που διαθέτετε, ωστόσο έχετε μόνο € στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας), θα πραγματοποιήσουμε τη μετατροπή νομίσματος μόλις φτάσουν τα χρήματα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως και προτού πραγματοποιήσετε την πληρωμή στο κατάστημα.

3. Τι δείχνει το υπόλοιπο και το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού μου;

Παρακολουθούμε όλα τα χρήματα που αποστέλλονται ανάμεσα στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας και στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που έχετε με τη Revolut Bank. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, «καταχωρούμε» το υπόλοιπο του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεώς σας στη Revolut Bank.

Το υπόλοιπο που σας δείχνουμε στην εφαρμογή Revolut αποτελεί το σύνολο του «καταχωρημένου» υπολοίπου στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως στη Revolut Bank και οποιοδήποτε διαθέσιμο υπόλοιπο υπάρχει στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας. Χρησιμοποιούμε το υπόλοιπο αυτό επειδή τα δύο αυτά ποσά μαζί αποτελούν το συνολικό ποσό που έχετε διαθέσιμο προς δαπάνη.

Αυτό είναι επίσης το υπόλοιπο που αναφέρουμε μέσω του Open Banking API όταν χρησιμοποιείτε άδεια τρίτου παρόχου για πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που σας δείχνουμε είναι σωστές, συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας από τη Revolut Bank (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών σχετικά με πιθανούς αποκλεισμούς ή περιορισμούς στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε και τους σχετικούς λόγους). Συμφωνείτε επίσης ότι μπορούμε να στέλνουμε τις ίδιες πληροφορίες στη Revolut Bank σχετικά με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας.

Το ιστορικό συναλλαγών που εμφανίζεται στην εφαρμογή Revolut θα περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει και λάβει. Ωστόσο, για να διατηρήσουμε τα πράγματα απλά, δεν εμφανίζουμε στην οθόνη ιστορικού συναλλαγών σας τις αυτόματες συναλλαγές ανάμεσα στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας και τον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που περιγράφονται στην ενότητα 2. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις των συναλλαγών σας. Για παράδειγμα, εάν ξοδέψετε 5 € με την κάρτα Revolut που διαθέτετε σε ένα κατάστημα, θα δείτε την αγορά που πραγματοποιήσατε στο κατάστημα στην οθόνη του ιστορικού συναλλαγών σας, ωστόσο δεν θα δείτε την αυτόματη συναλλαγή που εκτελέστηκε από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας. Μπορείτε να αιτηθείτε αναλυτική κατάσταση των αυτόματων συναλλαγών από εμάς, ωστόσο με την υπογραφή της παρούσας Προσθήκης συμφωνείτε ότι οι συναλλαγές αυτές δεν θα παρέχονται μέσω της οθόνης ιστορικού συναλλαγών στην εφαρμογή Revolut ή μέσω ειδοποιήσεων push.

4. Πότε ενδέχεται να τερματιστεί η παρούσα Προσθήκη;

Τι θα συμβεί εάν δεν διαθέτω Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως με τη Revolut Bank;

Η Προσθήκη αυτή αποτελεί συμφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα ανάμεσα στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε και τον λογαριασμού ηλεκτρονικού χρήματός σας με τη Revolut Payments. Εάν δεν διαθέτετε Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως, δεν μπορούμε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Για τον λόγο αυτόν, εάν ο Λογαριασμός Καταθέσεων όψεώς σας στη Revolut Bank κλείσει, το ίδιο θα συμβεί και με την παρούσα Προσθήκη. Οι υπόλοιποι Όροι για ιδιώτες θα συνεχίσουν να ισχύουν και θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο πλαίσιο αυτών.

Τι θα συμβεί εάν θελήσω να τερματίσω την παρούσα Προσθήκη;

Εάν θελήσετε να τερματίσετε την Προσθήκη αυτή, ωστόσο επιθυμείτε να διατηρήσετε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματός σας, ενημερώστε μας μέσω της εφαρμογής Revolut. Θα χρειαστούμε ειδοποίηση 10 εργάσιμων ημερών για να προβούμε σε τερματισμό της. Μόλις τερματιστεί, οι υπόλοιποι Όροι για ιδιώτες θα συνεχίσουν να ισχύουν και θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο πλαίσιο αυτών.