Όροι προωθητικής ενέργειας

Απαλλαγή προμήθειας διεθνούς μεταφοράς Revolut

Σε τι αφορά αυτή η Προωθητική ενέργεια;

Η Revolut προσφέρει στους δυνητικούς πελάτες του Revolut για ιδιώτες σε έναν επιλεγμένο αριθμό χωρών (οι «Αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις») την ευκαιρία, όταν πραγματοποιούν εγγραφή στη Revolut για πρώτη φορά, να πραγματοποιήσουν είτε έως 3 διεθνείς μεταφορές ή διεθνείς μεταφορές μέχρι ένα ορισμένο ποσό, ανάλογα με την Αγορά που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα (το «Ποσο που πληροί τις προϋποθέσεις») —οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα— χωρίς προμήθεια διεθνούς μεταφοράς (η «Προωθητική ενέργεια»). Θα υπάρξει απαλλαγή μόνο της προμήθειας διεθνούς μεταφοράς και τυχόν άλλες προμήθειες που σχετίζονται με τη συναλλαγή της μεταφοράς, όπως η χρέωση εύλογης χρήσης για το συνάλλαγμα ή/και η χρέωση συναλλαγής, θα εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις

Το ποσό που πληροί τις προϋποθέσεις

Αυστρία

3 500 EUR

Βέλγιο

3 500 EUR

Εξαρτήσεις του Βρετανικού Στέμματος (δηλ. το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ και η Νήσος του Μαν)

3 000 GBP

Βουλγαρία

7 000 BGN

Κροατία

3 500 EUR

Κύπρος

3 500 EUR

Τσεχική Δημοκρατία

90 000 CZK

Δανία

25 000 DKK

Εσθονία

3 500 EUR

Φινλανδία

3 500 EUR

Γαλλία

3 500 EUR

Γερμανία

3 500 EUR

Ελλάδα

3 500 EUR

Ουγγαρία

140 000 HUF

Ισλανδία

520 000 ISK

Ιρλανδία

3 500 EUR

Ιταλία

3 500 EUR

Λετονία

3 500 EUR

Λιχτενστάιν

3 500 EUR

Λιθουανία

3 500 EUR

Λουξεμβούργο

3 500 EUR

Μάλτα

3 500 EUR

Κάτω Χώρες

3 500 EUR

Νορβηγία

40 000 NOK

Πολωνία

15 000 PLN

Πορτογαλία

3 500 EUR

Ρουμανία

17 500 RON

Σλοβακία

3 500 EUR

Σλοβενία

3 500 EUR

Ισπανία

3 500 EUR

Σουηδία

40 000 SEK

Ηνωμένο Βασίλειο

3 000 GBP

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι προωθητικής ενέργειας») καθορίζουν τους κανόνες που ισχύουν για την εν λόγω Προωθητική ενέργεια. Κατά τη συμμετοχή σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους εξής Όρους της προωθητικής ενέργειας, καθώς και με τα εξής:

Για να λάβετε μέρος σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια, πρέπει να ολοκληρώσετε τα βήματα που καθορίζονται στο άρθρο «Ποιοι είναι επιλέξιμοι γι' αυτήν την Προωθητική ενέργεια;» από τις 20 Μαΐου 2024 00:00 CET έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 (η «Περίοδος της Προωθητικής ενέργειας»).


Ποιοι είναι επιλέξιμοι γι' αυτήν την Προωθητική ενέργεια;

Για να θεωρηθείτε «Επιλέξιμος συμμετέχων» γι' αυτήν την Προωθητική ενέργεια, πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα «Κριτήρια επιλεξιμότητας»:

  • Να διαμένετε σε διεύθυνση κατοικίας σε μία από τις Αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις.
  • Να μην έχετε έναν λογαριασμό Revolut ή να μην είχατε έναν στο παρελθόν.
  • Να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Revolut και να ανοίξετε πλήρως έναν λογαριασμό Revolut χωρίς περιορισμούς πριν τη λήξη της Περιόδου της Προωθητικής ενέργειας.

Πρέπει να πληροίτε όλα τα Κριτήρια επιλεξιμότητας μέχρι τη λήξη της Περιόδου της Προωθητικής ενέργειας.


Πώς μπορώ να αποκτήσω την απαλλαγή προμήθειας;

Εάν πληροίτε τις παραπάνω απαιτήσεις, θα μπορείτε αυτόματα να πραγματοποιήσετε είτε έως 3 διεθνείς μεταφορές ή διεθνείς μεταφορές μέχρι ένα Ποσό που πληροί τις προϋποθέσεις —οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο— χωρίς προμήθεια διεθνούς μεταφοράς. Θα πραγματοποιήσετε τις μεταφορές εντός των πρώτων 3 εβδομάδων μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας Revolut για ιδιώτες. Εάν οι μεταφορές πραγματοποιηθούν μετά από αυτήν την περίοδο, θα ισχύει η προμήθεια διεθνούς μεταφοράς.

Η απαλλαγή ισχύει μόνο για την προμήθεια μεταφοράς και η προμήθεια εύλογης χρήσης για το συνάλλαγμα και η χρέωση συναλλαγής θα ισχύουν κανονικά (όπου ισχύουν). Ανατρέξτε στη σελίδα προμηθειών / χρεώσεων για να δείτε τις προμήθειες που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας.


Τι άλλες νομικές πληροφορίες πρέπει να γνωρίζω;

  1. Ενδέχεται να αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης που αναφέραμε παραπάνω στην Περίοδο της Προωθητικής ενέργειας, εάν, κατά την εύλογη άποψή μας, γίνεται κατάχρηση της Προωθητικής ενέργειας ή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υπεραξία ή τη φήμη της Revolut. Ενδέχεται να πράξουμε κατ' αυτόν τον τρόπο είτε σε ατομικό είτε σε καθολικό επίπεδο.
  2. Αν χρειαστεί να αλλάξουμε, να αναστείλουμε, να παρατείνουμε ή να τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια πριν από τη λήξη της Περιόδου της Προωθητικής ενέργειας, θα το ανακοινώσουμε με τον ίδιο τρόπο που ανακοινώσαμε την Προωθητική ενέργεια και θα σας προειδοποιήσουμε μέσω email, ειδοποίησης push ή/και μηνύματος στα εισερχόμενά σας εντός της εφαρμογής. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους της προωθητικής ενέργειας δεν θα επηρεάζουν τα δικαιώματά σας εάν έχετε ήδη συμμετάσχει στην Προωθητική ενέργεια.
  3. Διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε προμήθεια διεθνούς μεταφοράς που θα πληρώνατε κατά τη διάρκεια της Περιόδου της Προωθητικής ενέργειας, εάν συμμετείχατε στην Προωθητική ενέργεια με δόλο, εάν παραβιάσατε τους όρους που ισχύουν για τον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες που διαθέτετε, ώστε να λάβετε την Προωθητική ενέργεια ή εάν αντιληφθούμε ότι δεν συμμορφωθήκατε με τους εν λόγω Όρους της Προωθητικής ενέργειας. Θα θεωρήσουμε ότι η χρέωση έχει γίνει με τη συναίνεσή σας και πως η μεταφορά έχει εγκριθεί από μέρους σας.
  4. Εάν κλείσετε τον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες ή ο λογαριασμός ανασταλεί ή περιοριστεί προτού σας δώσουμε την προσφορά της Προωθητικής ενέργειας, θα χάσετε το δικαίωμα απαλλαγής προμήθειας διεθνούς μεταφοράς.
  5. Μπορεί επίσης να προκύψουν καταστάσεις εκτός του ελέγχου της Revolut που να καθιστούν αδύνατη την καταβολή της μεταφοράς χωρίς προμήθεια ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας. Η Revolut δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε από μέρους μας σφάλμα ή βαριά αμέλεια, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε γεγονότος εκτός του ελέγχου της.
  6. Η Revolut πρέπει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκτελούμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με του Όρους της Προωθητικής ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου πελατών.
  7. Οι εν λόγω Όροι της Προωθητικής ενέργειας δημοσιεύονται στην αγγλική γλώσσα και οποιαδήποτε μετάφραση παρέχεται στα πλαίσια της εξυπηρέτησής σας δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση. Οι συμμετέχοντες της Προωθητικής ενέργειας δεν μπορούν να αποκομίσουν κανένα δικαίωμα από την έκδοση της μετάφρασης. Η αγγλική έκδοση των παρόντων όρων εφαρμόζεται και υπερισχύει, ενώ παράλληλα είναι οριστική και δεσμευτική. Η αγγλική έκδοση θα χρησιμοποιείται σε κάθε νομική διαδικασία. Εάν, ωστόσο, βάσει νόμου πρέπει να χρησιμοποιείται η τοπική γλώσσα, θα υπερισχύει η τοπική γλώσσα.


Η συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια οργανώνεται και σας προσφέρεται από τις οντότητες ή το υποκατάστημα του ομίλου Revolut, οι οποίες σας παρέχουν τον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες που κατέχετε. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με αυτήν την Προωθητική ενέργεια, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Ανατρέξτε παρακάτω για τις καταστατικές διευθύνσεις κάθε οντότητας του ομίλου Revolut και τους σχετικούς νόμους και τα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά έχετε σε σχέση με αυτήν την Προωθητική ενέργεια. Ανεξαρτήτως αυτού, μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας στην οποία διαμένετε.


Οντότητα/υποκατάστημα του ομίλου Revolut

Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Ο νόμος που ισχύει για αυτούς τους Όρους προωθητικής ενέργειας

Ποια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας

Δίκαιο της Λιθουανίας

Τα δικαστήρια της Λιθουανίας (ή τα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ).

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Αγγλικό δίκαιο

Τα δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας.

Η Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Ιρλανδία

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ιρλανδία

Ιρλανδικό δίκαιο

Τα αρμόδια δικαστήρια της Ιρλανδίας.

Η Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στη Γαλλία

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Γαλλία - (SIREN 894 031 244)

Γαλλικό δίκαιο

Τα αρμόδια δικαστήρια της Γαλλίας.

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την καταγγελία σας, μπορείτε να προσφύγετε δωρεάν στο Médiateur de l'Association française des Sociétés Financières (ASF).

Μπορείτε να αποσύρετε τη συμμετοχή σας από αυτήν την προωθητική ενέργεια χωρίς χρέωση και χωρίς να χρειάζεται να υποδείξετε τον λόγο μέσα στις πρώτες 14 ημέρες της συμμετοχής, ενημερώνοντάς μας μέσω της εφαρμογής Revolut ή στέλνοντας email στη διεύθυνση [email protected] (φόρμα απόσυρσης συμμετοχής), με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως ακόμα ή δεν έχει λήξει.

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

Με ΑΦΜ W0250845E, δεόντως καταχωρισμένο στο Εμπορικό Μητρώο στη Μαδρίτη, Τόμος 44863, Φύλλο 1, Ενότητα 8, Σελίδα M-789831 και στην Τράπεζα της Ισπανίας με αριθμό 1583. Η διεύθυνσή του είναι στη Príncipe de Vergara 132, 4ος όροφος, 28002, Μαδρίτη (Ισπανία)

Ισπανικό δίκαιο

Τα αρμόδια δικαστήρια της Ισπανίας

Η Revolut Bank UAB δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Ολλανδία

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Άμστερνταμ, Ολλανδία

Ολλανδικό δίκαιο

Το αρμόδιο δικαστήριο της Ολλανδίας.

Η Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται μέσω του παραρτήματός της στο Βέλγιο

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Βελγικό δίκαιο

Τα αρμόδια δικαστήρια του Βελγίου.