Όροι προωθητικής ενέργειας

Προώθηση Revolut Pro FreeNow

Τι αφορά αυτή η Προωθητική ενέργεια;

Ως μέρος της Προωθητικής ενέργειας Revolut Pro x FREENOW (η «Προωθητική ενέργεια»), η Revolut προσφέρει στους οδηγούς του FREENOW με λογαριασμό Revolut Pro σε Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο (οι «Επιλέξιμες χώρες»):

● μια κάρτα ειδικής έκδοσης Revolut x FREENOW (η «κάρτα ειδικής έκδοσης») και

● μια «Προσφορά επιστροφής χρημάτων» για όλες τις επιλέξιμες συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό σας Revolut Pro για έως και ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Η Προσφορά επιστροφής χρημάτων θα διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα συνδρομής Revolut που διαθέτετε και το συνολικό ποσό που δαπανάται σε όλες τις επιλέξιμες συναλλαγές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς μπορώ να λάβω την επιστροφή μετρητών μου;» για περισσότερες λεπτομέρειες.


Η Προωθητική ενέργεια θα εκτελεστεί από 00:01 UTC στις 15 Ιουνίου 2023 έως 23:59 UTC στις 15 Ιουνίου 2024 (η «Περίοδος προωθητικής ενέργειας»).


Αυτοί οι όροι (οι «Όροι προωθητικής ενέργειας») ορίζουν τους κανόνες που ισχύουν για τη συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια και πρέπει να συμμορφώνεστε πάντα με αυτούς τους Όρους προωθητικής ενέργειας, καθώς επίσης και με τους όρους που ισχύουν για τους λογαριασμούς σας Revolut για ιδιώτες και Revolut Pro, όταν συμμετέχετε σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια.


Τι πρέπει να κάνω για να λάβω μέρος στην Προωθητική ενέργεια;

Αυτή η Προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη για νέους και υφιστάμενους χρήστες της Revolut.


Για να ικανοποιείτε τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια, πρέπει:

● Να διαμένετε σε διεύθυνση κατοικίας σε μία από τις Επιλέξιμες χώρες και

● Είτε να λάβετε διαφημιστικό υλικό απευθείας από τη FREENOW σχετικά με αυτήν την Προωθητική ενέργεια είτε να δείτε την Προωθητική ενέργεια που διατίθεται στην εφαρμογή ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της FREENOW ή/και μέσω email/ειδοποίησης push, ώστε να μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να επωφεληθείτε από την Προωθητική ενέργεια. Θα λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από τη FREENOW μόνο εάν έχετε ήδη παράσχει τα προσωπικά δεδομένα σας στη FREENOW και επιθυμείτε να σας στέλνει διαφημιστικό υλικό η FREENOW.


Θα χρειαστεί επίσης να ολοκληρώσετε τα ακόλουθα βήματα:

● Να κάνετε κλικ στον μοναδικό σύνδεσμο στο διαφημιστικό πλαίσιο εντός της εφαρμογής ή στο email/SMS/ειδοποίηση push/ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο σύνδεσμος αυτός θα σας ανακατευθύνει στον ιστότοπο της Revolut όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Εάν είστε νέος χρήστης, αφού συμπληρώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, θα κατευθυνθείτε στη ροή εγγραφής για να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό Revolut.

● Να ακολουθήσετε τα βήματα για το άνοιγμα ενός λογαριασμού Revolut για ιδιώτες και ολοκληρώστε τους ελέγχους μας «Γνωρίστε τον πελάτη σας» / Know Your Customer («KYC») πριν από το τέλος της Περιόδου προωθητικής ενέργειας.

● Να έχετε εγγραφεί επιτυχώς στη Revolut (αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσετε τη διαδικασία KYC) με καταχωρημένη διεύθυνση σε μία από τις Επιλέξιμες χώρες και χωρίς περιορισμούς στον λογαριασμό σας πριν από το τέλος της Περιόδου προωθητικής ενέργειας.

● Να ακολουθήσετε τα βήματα για άνοιγμα λογαριασμού Revolut Pro ως οδηγός FREENOW. Εάν είστε ήδη χρήστης Revolut Pro, ίσως σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε ότι αποτελείτε οδηγό FREENOW.


Πρέπει να ολοκληρώσετε τα πιο πάνω βήματα πριν από τη λήξη της Περιόδου προωθητικής ενέργειας για να λάβετε την Προσφορά επιστροφής χρημάτων FREENOW και την κάρτα ειδικής έκδοσης.


Πώς μπορώ να λάβω την επιστροφή μετρητών μου;

Εάν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ολοκληρώσετε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Τι πρέπει να κάνω για να λάβω μέρος σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια;» πριν από το τέλος της Περιόδου προωθητικής ενέργειας, θα μπορείτε να λάβετε την Προσφορά επιστροφής μετρητών, η οποία αποτελεί επιστροφή μετρητών σε όλες τις επιλέξιμες επιχειρηματικές συναλλαγές σας ως οδηγός FREENOW όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα ειδικής έκδοσης που διαθέτετε στον λογαριασμό σας Revolut Pro. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να έχετε φυσική κάρτα ειδικής έκδοσης για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για επιστροφή μετρητών. Μπορείτε να κερδίσετε επιστροφή μετρητών για κάθε πληρωμή με φυσική ή εικονική κάρτα ειδικής έκδοσης που πραγματοποιείτε κατά τη διάρκεια της Περιόδου προωθητικής ενέργειας.


Για τα πρώτα 11.500 € (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) που ξοδεύετε σε όλες τις επιλέξιμες συναλλαγές σας θα δικαιούστε να λάβετε:

- 0,4% επιστροφή μετρητών ως πελάτης των προγραμμάτων Standard και Plus,

- 0,6% επιστροφή μετρητών ως πελάτης του προγράμματος Premium ή

- 0,8% επιστροφή μετρητών ως πελάτης του προγράμματος Metal.


Για οποιαδήποτε αθροιστική δαπάνη μεταξύ 11.501 € - 17.000 € (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) σε όλες τις επιλέξιμες συναλλαγές, θα δικαιούστε να λάβετε επιστροφή μετρητών 1,5%. Το ίδιο ποσοστό επιστροφής μετρητών ισχύει για όλα τα προγράμματα με συνδρομή. Εάν υπερβείτε τη συνολική δαπάνη των 17.000 € σε επιλέξιμες συναλλαγές κατά τη διάρκεια της Περιόδου προωθητικής ενέργειας, θα λάβετε επιστροφή μετρητών 1%. Το ίδιο ποσοστό επιστροφής μετρητών ισχύει για όλα τα προγράμματα με συνδρομή.


Για πελάτες στην Ιρλανδία, η συνολική αξία της επιστροφής μετρητών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 € κατά τη διάρκεια της Περιόδου προωθητικής ενέργειας.


Θα πιστώνουμε την επιστροφή μετρητών στον λογαριασμό σας Revolut Pro στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους προωθητικής ενέργειας. Εάν πραγματοποιήσετε πληρωμή με εικονική ή φυσική κάρτα Revolut ειδικής έκδοσης εντός της Περιόδου προωθητικής ενέργειας, ωστόσο γίνει αναστροφή της πληρωμής ή ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, δεν θα δικαιούστε επιστροφή μετρητών, ενώ αν έχουμε ήδη πιστώσει τον λογαριασμό σας Revolut Pro με επιστροφή μετρητών, διατηρούμε το δικαίωμα αναστροφής της εν λόγω επιστροφής μετρητών. Στην τελευταία περίπτωση, θα θεωρήσουμε ότι η αναστροφή οποιασδήποτε συναλλαγής επιστροφής μετρητών έχει γίνει με τη συναίνεσή σας και πως η πληρωμή έχει εγκριθεί από εσάς.


Ποιες συναλλαγές είναι επιλέξιμες για επιστροφή μετρητών;

Δεν μπορείτε να λάβετε από εμάς επιστροφή μετρητών, σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η επιστροφή μετρητών θα σας παρέχεται όταν πληρώνετε για συγκεκριμένα είδη με την κάρτα ειδικής έκδοσης, επομένως, εάν η πληρωμή που πραγματοποιείτε με την κάρτα ειδικής έκδοσης Revolut είναι απλώς σε άλλον λογαριασμό ή κάρτα πληρωμής (όπως για παράδειγμα σε άλλο πορτοφόλι, τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό κάρτας), η επιστροφή μετρητών δεν θα πιστωθεί.


Ορισμένες φορές μπορούμε να ανακτήσουμε την επιστροφή μετρητών από εσάς σε περίπτωση που:

● η πληρωμή για την οποία αποκτήσατε την επιστροφή μετρητών, σας επιστράφηκε,

● κερδίσατε την επιστροφή μετρητών με αθέμιτο τρόπο,

● χρησιμοποιήσατε την κάρτα ειδικής έκδοσης για προσωπικές συναλλαγές και όχι συναλλαγές που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητά σας ή

● παραβιάσατε τους συγκεκριμένους Όρους προωθητικής ενέργειας ή τους Όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες ή τον λογαριασμό Revolut Pro που διαθέτετε για να λάβετε την επιστροφή μετρητών.


Ενδέχεται να ανακτήσουμε το ποσό της επιστροφής μετρητών αφαιρώντας το από τον λογαριασμό σας Revolut Pro ή τον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες. Θα θεωρήσουμε ότι η ανάκτηση οποιασδήποτε επιστροφής μετρητών έχει γίνει με τη συναίνεσή σας και πως η πληρωμή έχει εγκριθεί από εσάς.

Πώς μπορώ να παραγγείλω την κάρτα ειδικής έκδοσης;

Η παραγγελία της κάρτας ειδικής έκδοσης στο πλαίσιο αυτής της Προωθητικής ενέργειας αποτελεί εύκολη διαδικασία. Εφόσον μπορείτε να δείτε τον πίνακα εργαλείων της Προωθητικής ενέργειας στην εφαρμογή Revolut, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να παραγγείλετε την κάρτα ειδικής έκδοσης. Πρέπει να το κάνετε αυτό κατά τη διάρκεια της Περιόδου προωθητικής ενέργειας.


Μπορείτε να παραγγείλετε την κάρτα ειδικής έκδοσης δωρεάν μέσω της εφαρμογής Revolut, εξαιρουμένων τυχόν εξόδων αποστολής. Τυχόν έξοδα αποστολής που σχετίζονται με την παραγγελία σας στο πλαίσιο αυτής της Προωθητικής ενέργειας θα εμφανιστούν στην εφαρμογή προτού συμφωνήσετε να αγοράσετε μια κάρτα ειδικής έκδοσης. Η κάρτα ειδικής έκδοσης δεν υπολογίζεται στο όριο της κάρτας στον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες που διαθέτετε.


Ίσως χρειαστεί να πληρώσετε προμήθεια κάρτας και έξοδα αποστολής εάν παραγγείλετε δεύτερη κάρτα ειδικής έκδοσης ή πρόσθετη κάρτα Revolut Pro. Ανατρέξτε στη σελίδα προμηθειών της Revolut για να δείτε τις προμήθειες που σχετίζονται με την αποστολή της κάρτας.


Ποιες άλλες νομικές πληροφορίες πρέπει να γνωρίζω;

1. Για πελάτες με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή η Προωθητική ενέργεια οργανώνεται και προσφέρεται από τη Revolut Ltd, εταιρεία με εγγεγραμμένη διεύθυνση 7 Westferry Circus, Λονδίνο, E14 4HD.

2. Για πελάτες που κατοικούν σε κάποια Επιλέξιμη αγορά στον ΕΟΧ, η Προωθητική ενέργεια οργανώνεται και προσφέρεται από τη Revolut Bank UAB, εταιρεία με εγγεγραμμένη διεύθυνση Konstitucijos. 21Β, 08130, Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας.

3. Ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης που αναφέραμε παραπάνω, εάν, κατά την εύλογη άποψή μας, γίνεται κατάχρηση της Προωθητικής ενέργειας ή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υπεραξία ή τη φήμη της Revolut. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε ατομική βάση ή σε επίπεδο προωθητικής ενέργειας. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη εάν πιστεύετε ότι δικαιούστε ένα συγκεκριμένο προνόμιο σε σχέση με την Προωθητική ενέργεια το οποίο δεν σας έχει απονεμηθεί ως αποτέλεσμα αυτής της πρόωρης αναστολής ή τερματισμού.

4. Μπορούμε να ακυρώσουμε αυτήν την Προωθητική ενέργεια ή να αλλάξουμε τους Όρους της προωθητικής ενέργειας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Εάν αλλάξουμε τους Όρους της προωθητικής ενέργειας, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη έκδοση των Όρων της προωθητικής ενέργειας στον ιστότοπό μας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους της προωθητικής ενέργειας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματά σας εάν έχετε ήδη συμμετάσχει στην Προωθητική ενέργεια.

5. Διατηρούμε το δικαίωμα να αντιστρέψουμε τυχόν επιστροφή μετρητών που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια της Περιόδου προωθητικής ενέργειας, εάν η πληρωμή που επέφερε την επιστροφή μετρητών σάς επιστραφεί, εάν κερδίσατε την επιστροφή μετρητών με αθέμιτο τρόπο, εάν παραβιάσετε τους όρους που ισχύουν για τον λογαριασμό Revolut ή Revolut Pro που διαθέτετε για να λάβετε την επιστροφή μετρητών ή εάν αντιληφθούμε ότι δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους προωθητικής ενέργειας. Θα θεωρήσουμε ότι η αναστροφή οποιασδήποτε συναλλαγής επιστροφής μετρητών έχει γίνει με τη συναίνεσή σας και πως η πληρωμή έχει εγκριθεί από εσάς.

6. Εάν κλείσετε τον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες ή Revolut Pro που διαθέτετε ή οποιοσδήποτε από αυτούς τους λογαριασμούς τεθεί σε αναστολή ή περιορισμό προτού πιστώσουμε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε επιστροφή μετρητών ή μεταξύ του χρόνου που ικανοποιήσατε τις προϋποθέσεις για επιστροφή μετρητών και τη λήψη επιστροφής μετρητών που δικαιούστε βάσει της εν λόγω Προωθητικής ενέργειας, θα χάσετε το δικαίωμά σας σε αυτήν την επιστροφή μετρητών.

7. Εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε απάτη ή υλική κατάχρηση αυτής της Προωθητικής ενέργειας (όπως προσπάθεια απόκτησης αθέμιτου πλεονεκτήματος μέσω εξαπάτησης), μπορούμε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά μας να προβούμε σε οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρούμε κατάλληλες για τις περιστάσεις.

8. Η FREENOW θα στείλει διαφημιστικό υλικό στους πελάτες της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου δεδομένων και απευθείας ηλεκτρονικής διαφήμισης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από τη FREENOW, πρέπει να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις διαφήμισης απευθείας με τη FREENOW, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Revolut. Εάν εγγραφείτε στη Revolut ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας, η Revolut θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας.

9. Αυτοί οι Όροι προωθητικής ενέργειας δημοσιεύονται στα Αγγλικά και οποιαδήποτε μετάφραση είναι αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να αντλήσουν δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Η αγγλική έκδοση αυτών των Όρων προωθητικής ενέργειας εφαρμόζεται και υπερισχύει, ενώ παράλληλα είναι οριστική και δεσμευτική. Η αγγλική έκδοση θα χρησιμοποιείται σε κάθε νομική διαδικασία.

10. Για τους πελάτες της Revolut Ltd, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αυτοί οι Όροι προωθητικής ενέργειας θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται αποκλειστικά σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους θα υποβάλλονται και θα κρίνονται αποκλειστικά από το αρμόδιο δικαστήριο στην Αγγλία.

11. Για τους πελάτες της Revolut Bank UAB, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αυτοί οι Όροι προωθητικής ενέργειας θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται αποκλειστικά σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Ανεξαρτήτως αυτού, μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας του ΕΟΧ στην οποία διαμένετε. Οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους προωθητικής ενέργειας θα υποβάλλονται και θα αντιμετωπίζονται αποκλειστικά από το αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (ή στα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένετε).

12. Για τους πελάτες του Γαλλικού παραρτήματος της Revolut Bank UAB, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αυτοί οι Όροι προωθητικής ενέργειας θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται αποκλειστικά σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Ανεξαρτήτως αυτού, μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας του ΕΟΧ στην οποία διαμένετε. Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους θα υποβάλλονται και θα κρίνονται αποκλειστικά από το αρμόδιο δικαστήριο στη Γαλλία.

13. Για πελάτες που κατοικούν στην Ιρλανδία, η Προωθητική ενέργεια οργανώνεται και προσφέρεται από τη Revolut Bank UAB, εταιρεία με εγγεγραμμένη διεύθυνση Konstitucijos 21B, 08130, Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας που δραστηριοποιείται στην Ιρλανδία μέσω του υποκαταστήματός της στην Ιρλανδία, με αριθμό εταιρείας 909790 και της οποίας η διεύθυνση είναι στη 2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ιρλανδία. Αυτή η Προωθητική ενέργεια θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας. Ανεξαρτήτως αυτού, μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας του ΕΟΧ στην οποία διαμένετε. Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους θα υποβάλλονται και θα κρίνονται αποκλειστικά από το αρμόδιο δικαστήριο στην Ιρλανδία.