Προϊόντα

Γενικοί όροι του Revolut Pro

Αυτοί οι Όροι ισχύουν από τις 30 Νοεμβρίου 2023. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους προηγούμενους Όρους, οι οποίοι ισχύουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.

1. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη χρήση του Revolut Pro. Το αποκαλούμε «Όροι Pro».

Οι παρόντες Όροι Pro ισχύουν πέραν των Προσωπικών όρων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων, όταν επιλέγετε να χρησιμοποιείτε το Revolut Pro. Οι Προσωπικοί Όροι και η Σύμβαση Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Πληρωμών (καλούμενη «Όροι Διεκπεραίωσης Πληρωμών») εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς πολλές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους προσωπικούς λογαριασμούς και στους λογαριασμούς Pro είναι οι ίδιες. Οι παρόντες Όροι Pro περιγράφουν απλώς όσα χρειάζεται να γνωρίζετε επιπλέον όταν χρησιμοποιείτε το Pro. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Προσωπικών όρων και των παρόντων Όρων Pro, θα υπερισχύουν οι εν λόγω Όροι Pro για τη χρήση του Revolut Pro. Εάν αναμένατε ότι θα καλυπτόταν κάποιος όρος ο οποίος όμως δεν καλύπτεται στους παρόντες Όρους Pro, ανατρέξτε στους Προσωπικούς Όρους ή στους Όρους Διεκπεραίωσης Πληρωμών.

Εάν χρησιμοποιείτε το Revolut Pro, οι παρόντες Όροι Pro θα συνιστούν μέρος της νομικής συμφωνίας που ισχύει ανάμεσα σε εσάς (τον κάτοχο του λογαριασμού) και σε εμάς (Revolut Bank UAB, εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στη Δημοκρατία της Λιθουανίας με αριθμό μητρώου εταιρείας 304580906 και εγγεγραμμένη και καταστατική έδρα στη διεύθυνση Konstitucijos ave. 21B, 08130 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας).


2. Τι είναι το Revolut Pro;

Το Revolut Pro είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να ανοίξετε γρήγορα και εύκολα έναν λογαριασμό για να μπορείτε να διαχειρίζεστε την επιχείρηση ή τη δεύτερη εργασία σας μέσα από την εφαρμογή Revolut για ιδιώτες.

Το Revolut Pro αποτελεί προϊόν παρόμοιο με το «Revolut Business». Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Revolut Pro από τον προσωπικό σας λογαριασμό Revolut μέσω της εφαρμογής για ιδιώτες, ενώ το προϊόν «Revolut Business» αποτελεί ξεχωριστό λογαριασμό στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής και της πλατφόρμας Revolut Business (καλούμενη «Πίνακας εργαλείων»).

Ο λογαριασμός Revolut Pro αποτελεί τον ίδιο τύπο λογαριασμού με τον προσωπικό λογαριασμό Revolut που διαθέτετε. Όλες οι περιγραφές που παρέχουμε στους Προσωπικούς Όρους και αφορούν τον λογαριασμό σας, τον τρόπο με τον οποίον λειτουργούν οι υπηρεσίες μας, καθώς και εσάς και τα δικαιώματά σας, ισχύουν επίσης κατά τη χρήση του Revolut Pro. Οι παρόντες Όροι Pro δεν περιγράφουν όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε το Revolut Pro. Επεξηγούν απλώς όσα χρειάζεται επιπλέον να γνωρίζετε πέραν των Προσωπικών Όρων που ισχύουν.


3. Μπορώ να ανοίξω λογαριασμό Revolut Pro;

Μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό Revolut Pro, εάν:

 • διαθέτετε ήδη έναν προσωπικό λογαριασμό Revolut,
 • είστε αυτοαπασχολούμενο, φυσικό πρόσωπο (όχι εταιρεία),
 • σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Revolut Pro μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς και
 • περάσετε τους ελέγχους κατά την εγγραφή σας.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το άνοιγμα του λογαριασμού Revolut Pro. Σε αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστεί ενδεχομένως να κλείσουμε τον λογαριασμό σας. Ορισμένες φορές, ενδέχεται να διενεργήσουμε επιπρόσθετους ελέγχους προτού επιτρέψουμε τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο Revolut Pro και δεν έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του προϊόντος διεκπεραίωσης πληρωμών. Επεξηγούμε λίγο περισσότερο τις εν λόγω υπηρεσίες και τους ελέγχους που χρειάζεται πρώτα να διενεργήσουμε στους Όρους Διεκπεραίωσης Πληρωμών.

Αυτοαπασχολούμενο, φυσικό πρόσωπο νοείται ένα πρόσωπο που ασκεί ανεξάρτητο μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ορισμένες φορές, το πρόσωπο αυτό καλείται «ελεύθερος επαγγελματίας» ή «ατομική εμπορική επιχείρηση». Ένα φυσικό πρόσωπο είναι απλώς ένας άνθρωπος και όχι μια συσταθείσα εταιρεία.

Εάν αναζητάτε να δημιουργήσετε έναν εύκολο λογαριασμό για να μπορείτε να διαχειρίζεστε τα χρηματοοικονομικά που αφορούν την αυτοαπασχόληση ή τη δεύτερη εργασία σας μαζί με τον προσωπικό λογαριασμό που διαθέτετε, τότε το Revolut Pro αποτελεί μάλλον την κατάλληλη επιλογή για εσάς. Εάν η επιχείρησή σας αναπτυχθεί ή χρειάζεστε περισσότερες λειτουργίες, τότε μπορεί να χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Revolut Business.

Δεν μπορείτε να ανοίξετε ή να τηρείτε λογαριασμό Revolut Pro, εάν ασκείτε οποιοδήποτε είδος εμπορικής πράξης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τα ακόλουθα: υπηρεσίες συνοδείας και γνωριμιών,

 • πορνογραφία,
 • όπλα,
 • εμπορία πολύτιμων μετάλλων, πολύτιμων λίθων ή τέχνης,
 • λειτουργία οίκου δημοπρασίας,
 • υπηρεσίες επιστροφής μετρητών,
 • χημικές ουσίες και συναφή προϊόντα,
 • βιντεοπαιχνίδια δράσης,
 • διαπραγματεύσεις σε κρυπτονομίσματα,
 • πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων,
 • δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options) ή τυχερά παίγνια,
 • είσπραξη οφειλών ή
 • συναλλαγές σε πρώτης κατηγορίας τραπεζικές εγγυήσεις, ομολογίες χρέους, εγγυητικές επιστολές ή μεσοπρόθεσμα ομόλογα.

Μπορούμε να σας αρνηθούμε το άνοιγμα ή την τήρηση λογαριασμού Revolut, εάν ασκείτε οποιαδήποτε άλλη εμπορική πράξη ή δραστηριότητα για την οποία διατηρούμε επιφυλάξεις. Επιπλέον, μπορούμε να εφαρμόσουμε περιορισμούς στον λογαριασμό Pro, για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού.


4. Πώς μπορώ να εγγραφώ για να ανοίξω έναν λογαριασμό Revolut Pro;

Για να εγγραφείτε στο Revolut Pro, πρέπει να διαθέτετε (και να συνεχίσετε να διαθέτετε) έναν προσωπικό λογαριασμό Revolut.

Εάν ισχύει το παραπάνω, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να εγγραφείτε και στο Revolut Pro στην εφαρμογή. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες, είτε κατά την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα του λογαριασμού Pro είτε μετά το άνοιγμά του. Θα ελέγξουμε την αίτησή σας και θα αποφασίσουμε εάν θεωρείστε κατάλληλος υποψήφιος για τον λογαριασμό Revolut Pro. Για παράδειγμα, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορούμε να αποδεχτούμε επιχειρήσεις από την αγορά ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιήστε. Κατά κανόνα, λαμβάνουμε την απόφασή μας άμεσα μέσα στην εφαρμογή, αλλά, ορισμένες φορές, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη λήψη της απόφασης.

Μπορούμε να ανακαλέσουμε την απόφασή μας και να κλείσουμε τον λογαριασμό Revolut Pro ανά πάσα στιγμή, εάν αναθεωρήσουμε την απόφασή μας περί της καταλληλότητάς σας για τον λογαριασμό Revolut Pro.

Μην ξεχνάτε ότι το Revolut Pro είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτοαπασχολούμενα, φυσικά πρόσωπα (όχι εταιρείες) και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στην ενότητα 3 των παρόντων Όρων Pro για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες.

Διαφορετικά, ισχύουν τα μέρη των Προσωπικών Όρων που περιγράφουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπουμε το άνοιγμα (ή το κλείσιμο) ενός λογαριασμού, όταν υποβάλετε αίτηση για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Pro.


5. Πώς μπορώ να προσθέτω χρήματα και να κάνω ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό Revolut Pro;

Ο λογαριασμός Revolut Pro αποτελεί τον ίδιο τύπο λογαριασμού με τον προσωπικό λογαριασμό Revolut που διαθέτετε. Ωστόσο, αποτελεί ξεχωριστό λογαριασμό. Διαθέτει το δικό του ξεχωριστό υπόλοιπο, τον δικό του αριθμό λογαριασμού, το δικό του ιστορικό συναλλαγών και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται ξεχωριστά στην εφαρμογή.

Μπορείτε να προσθέτετε χρήματα στον λογαριασμό Revolut Pro από τον προσωπικό σας λογαριασμό Revolut. Επιπλέον, μπορείτε να φορτίζετε τον λογαριασμό Revolut Pro απευθείας από εξωτερικές πηγές που καθιστούμε διαθέσιμες στην εφαρμογή.

Μπορείτε να κάνετε ανάληψη των χρημάτων σας από τον λογαριασμό Revolut Pro χρησιμοποιώντας την κάρτα Revolut Pro, πραγματοποιώντας μια εξερχόμενη πληρωμή ή μεταφέροντας χρήματα στον προσωπικό σας λογαριασμό Revolut.

Είναι σημαντικό τα υπόλοιπα να διατηρούνται ξεχωριστά, καθώς πρέπει να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Pro μόνο για τις δαπάνες της επιχείρησής σας (και ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον προσωπικό λογαριασμό σας για τις δαπάνες της επιχείρησης). Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν διαθέτετε χρήματα στον λογαριασμό Pro, τυχόν πληρωμές που θα προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε από τον λογαριασμό Pro δεν θα ολοκληρώνονται με επιτυχία, ακόμη και αν εξακολουθείτε να διαθέτετε χρήματα στον προσωπικό λογαριασμό σας (το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως).

Διαφορετικά, ισχύουν τα μέρη των Προσωπικών Όρων που περιγράφουν τις υπηρεσίες προσθήκης και ανάληψης χρημάτων, όταν προσθέτετε χρήματα ή κάνετε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό Pro.


6. Για ποιους τύπους συναλλαγών μπορώ να χρησιμοποιώ τον λογαριασμό Revolut Pro;

Το Revolut Pro είναι κατάλληλο για την επιχείρηση ή τη δεύτερη εργασία σας. Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Revolut Pro ή την κάρτα Pro για προσωπικές συναλλαγές (και ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον προσωπικό λογαριασμό σας για επιχειρηματικές συναλλαγές).

Εκτός από τυχόν περιορισμούς στους οποίους υποβάλλεται η χρήση του λογαριασμού σας Revolut από τους Προσωπικούς Όρους μας, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές από τον λογαριασμό σας Revolut Pro με τους ακόλουθους τύπους εμπόρων. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε τέτοιου είδους συναλλαγή, οι συναλλαγή θα απορρίπτεται. (Ο τύπος εμπόρου καθορίζεται από τον κωδικό κατηγορίας εμπόρου του («MCCs»). Αυτοί ορίζονται από το σύστημα καρτών και όχι από εμάς.):

 • Ενεχυροδανειστήρια και έμποροι μεταχειρισμένων (συμπεριλαμβανομένου του MCC 5933).
 • Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εμβασμάτων και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τρόπο που μοιάζει με χρήματα (συμπεριλαμβανομένων των MCC 6012, 6051 και 6538).
 • Υπηρεσίες γνωριμιών και συνοδών (συμπεριλαμβανομένου του MCC 7273).
 • Μηχανήματα βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας και ηλεκτρονικά παιχνίδια δράσης (συμπεριλαμβανομένου του MCC 7994).
 • Τυχερά παιχνίδια και λαχεία (συμπεριλαμβανομένων των MCC 7995 και 9406).

Ανοίγοντας έναν λογαριασμό Revolut Pro, συμφωνείτε ότι:

 • θα χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Revolut Pro μόνο για επαγγελματικούς (και όχι για προσωπικούς) σκοπούς.
 • Εάν εκδώσουμε κάρτα Pro για να την χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο του λογαριασμού Revolut Pro, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εν λόγω κάρτα μόνο για τις δαπάνες της επιχείρησής σας (και όχι για τις προσωπικές δαπάνες σας).
 • Δεν θα προβείτε σε καμία από τις συγκεκριμένες ενέργειες στον προσωπικό λογαριασμό σας, εάν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό Pro που διαθέτετε.

Διαφορετικά, ισχύουν τα μέρη των Προσωπικών Όρων που περιγράφουν τις εν λόγω υπηρεσίες, όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές στον λογαριασμό Pro.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Pro για να έχετε πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες, όπως στο προϊόν διεκπεραίωσης πληρωμών, το οποίο καλύπτεται από τους Όρους Διεκπεραίωσης Πληρωμών. Εάν αποδεχτούμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω προϊόν, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη Revolut για να δέχεστε πληρωμές από άτομα που αγοράζουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες σας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας.


7. Τι προμήθειες ισχύουν στο Revolut Pro;

Δεν ισχύουν προμήθειες για το άνοιγμα ή την τήρηση ενός λογαριασμού Revolut Pro. Εφόσον διαθέτετε ήδη προσωπικό λογαριασμό ο οποίος είναι επιλέξιμος για το Pro, μπορείτε να ανοίξετε δωρεάν έναν λογαριασμό Pro.

Οι προμήθειες που ισχύουν για τη χρήση του λογαριασμού Pro είναι οι ίδιες με τις προμήθειες που ισχύουν για τη χρήση του προσωπικού λογαριασμού σας. Οι εν λόγω προμήθειες εξαρτώνται από τον τύπο του προσωπικού λογαριασμού που διαθέτετε. Για παράδειγμα, εάν η αποστολή μιας πληρωμής συγκεκριμένου τύπου κοστίζει 1 £/€ (ή το αντίστοιχο τοπικό νόμισμα) στον προσωπικό λογαριασμό που τηρείτε, τότε το κόστος θα είναι το ίδιο και στον λογαριασμό Pro. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό Pro προσμετρώνται επίσης σε οποιαδήποτε όρια ισχύουν στον προσωπικό λογαριασμό που διαθέτετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε τη σελίδα προμηθειών που ισχύει για τον προσωπικό λογαριασμό που διαθέτετε. Στην εν λόγω σελίδα προμηθειών, θα βρείτε επίσης τις προμήθειες που ισχύουν σε σχέση με τη χρήση του προϊόντος διεκπεραίωσης πληρωμών το οποίο καλύπτεται από τους Όρους Διεκπεραίωσης Πληρωμών.

Η μόνη περίπτωση κατά την οποία θα πληρώσετε διαφορετική προμήθεια για τη χρήση του λογαριασμού Pro είναι η παραγγελία μιας κάρτας Pro. Το κόστος της κάρτας, καθώς και οποιαδήποτε χρέωση αποστολής, θα εμφανιστούν στην εφαρμογή, προτού αποδεχτείτε την παραγγελία της κάρτας. Η κάρτα Pro δεν προσμετράται στο όριο κάρτας που ισχύει στο προσωπικό πρόγραμμά σας.


8. Πώς μπορώ να κερδίσω επιστροφή μετρητών στο Revolut Pro;

Μπορείτε να κερδίσετε επιστροφή μετρητών, όταν ξοδεύετε χρησιμοποιώντας την κάρτα Revolut Pro.

Θα κερδίζετε επιστροφή μετρητών σε κάθε εγχώρια ή διεθνή συναλλαγή που πραγματοποιείτε με την κάρτα Revolut που διαθέτετε, εκτός από τις συναλλαγές με εξαιρούμενους εμπόρους και συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τρόπο που μοιάζει με μετρητά (cash like). Το ακριβές ποσοστό της επιστροφής μετρητών που σας προσφέρεται θα εμφανίζεται στην εφαρμογή Revolut. Μεταβείτε στην ενότητα Επιστροφή μετρητών, στην αρχική οθόνη του Revolut Pro, για να δείτε τα ενημερωμένα ποσοστά επιστροφής μετρητών.

Ενδέχεται να αλλάξουμε το ποσοστό επιστροφής μετρητών που σας προσφέρεται κατά τη διακριτική ευχέρειά μας, οποιαδήποτε στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι το ποσοστό επιστροφής μετρητών που βλέπετε στην εφαρμογή είναι πάντα το ποσοστό που θα λαμβάνετε.

Δεν θα κερδίζετε επιστροφή μετρητών σε συναλλαγές με εξαιρούμενους εμπόρους. Οι εξαιρούμενοι MCC είναι οι εξής:

 • Μεταφορές χρημάτων (συμπεριλαμβανομένου του MCC 4829).
 • Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρική ενέργεια και νερό (συμπεριλαμβανομένου του MCC 4900).
 • Συναλλαγές μετρητών και περιουσιακών στοιχείων υψηλής ρευστότητας (συμπεριλαμβανομένων των MCC 6010, 6011 και 6050).
 • Χρεόγραφα (συμπεριλαμβανομένου του MCC 6211).
 • Συναλλαγές χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένου του MCC 6540).
 • Πληρωμές φόρων (συμπεριλαμβανομένου του MCC 9311).
 • Κρατικές υπηρεσίες, όπως ταχυδρομικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των MCC 9399 και 9402).

Δεν θα κερδίζετε επιστροφή μετρητών σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τρόπο που μοιάζει με μετρητά (cash like). Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αγορά δεν αποτελεί γνήσια αγορά αγαθών ή υπηρεσιών (για παράδειγμα, συναλλαγές με κάρτα σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τυχερά παιχνίδια, παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής δωροκαρτών ή συναλλάγματος, μεταφορές χρημάτων, χρηματοπιστωτικές ή επενδυτικές υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε παρόμοιες συναλλαγές δεν είναι έγκυρες).

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Revolut Pro μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς. Το ανωτέρω ισχύει και για τη κάρτα Revolut Pro, καθώς πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για επιχειρηματικές δαπάνες. Εάν χρησιμοποιείτε την κάρτα Pro για τις προσωπικές δαπάνες σας, διατηρούμε το δικαίωμα να αντιστρέψουμε οποιαδήποτε επιστροφή μετρητών έχετε λάβει και να κλείσουμε τους λογαριασμούς για ιδιώτες και Pro που τηρείτε.

Δεν μπορείτε να λάβετε από εμάς επιστροφή μετρητών, σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό.

Αποδέχεστε ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε οποιαδήποτε επιστροφή μετρητών έχετε λάβει, εάν:

 • η πληρωμή για την οποία αποκτήσατε την επιστροφή μετρητών, σας επιστράφηκε,
 • κερδίσατε την επιστροφή μετρητών με αθέμιτο τρόπο ή
 • παραβιάσετε την παρούσα σύμβαση προκειμένου να λάβετε την επιστροφή μετρητών.

Εάν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του ποσού της επιστροφής μετρητών από τον λογαριασμό σας, θα εξακολουθείτε να μας οφείλετε το σχετικό ποσό. Ενδέχεται συνεπώς να ανακτήσουμε το εν λόγω ποσό από μια αποθηκευμένη κάρτα ή να ασκήσουμε το δικαίωμα του συμψηφισμού. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε νομικά μέτρα για την ανάκτηση του ποσού που μας οφείλετε. Σε περίπτωση που λάβουμε σχετικά μέτρα, ενδέχεται να είστε υποχρεωμένοι να μας καταβάλετε τα συνεπαγόμενα εύλογα έξοδα της ενέργειας αυτής.


9. Προστασία δεδομένων

Αποδέχεστε ότι πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παράσχουμε το Revolut Pro. Ειδικότερα, αποδέχεστε ότι η χρήση του Revolut Pro συνεπάγεται ότι ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας σας) θα εμφανίζονται στους πελάτες σας στα τιμολόγια ή/και στις αιτήσεις πληρωμών σας (ανάλογα με την περίπτωση). Η εμφάνιση αυτών των στοιχείων στους πελάτες σας κατά την πραγματοποίηση πληρωμής σε εσάς κρίνεται απαραίτητη προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας προς τη Visa και τη Mastercard.

Ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου πελατών (προσβάσιμη εδώ) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.


10. Νομικά ζητήματα

Επεξεργασία πληρωμών

Ανά διαστήματα, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζουμε ότι η δραστηριότητα και οι πληροφορίες σας παραμένουν συμμορφούμενες και επικαιροποιημένες. Το παραπάνω μπορεί να συμβεί εξαιτίας ενός συμβάντος ή στο πλαίσιο περιοδικών ελέγχων. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε προσωρινά τη λειτουργία του λογαριασμού σας, ή μια πληρωμή που πραγματοποιήθηκε από τον λογαριασμό σας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες για την υποστήριξη του ελέγχου που θα διενεργήσουμε. Φροντίστε να προσκομίσετε οποιαδήποτε απαιτούμενη πληροφορία εγκαίρως, προκειμένου να μειωθεί οποιαδήποτε διακοπή στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.


Κλείσιμο λογαριασμού

Μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό Revolut Pro που διαθέτετε ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή. Εάν κλείσετε τον λογαριασμό Pro, δεν θα κλείσετε και τον προσωπικό σας λογαριασμό, αλλά δεν θα έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία σχετίζεται με τον λογαριασμό Pro, όπως στο προϊόν διεκπεραίωσης πληρωμών.

Μπορούμε επίσης να κλείσουμε τον λογαριασμό Revolut Pro, αλλά μόνο εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Pro ή τους Προσωπικούς Όρους ή στην περίπτωση που έχουμε νομικούς λόγους να προβούμε στην ενέργεια αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κεφάλαια που διαθέτετε στον λογαριασμό Pro θα μεταφερθούν στον προσωπικό σας λογαριασμό (εκτός κι αν είμαστε υποχρεωμένοι να διακρατήσουμε τα κεφάλαια έως την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε ελέγχων). Επιπλέον, δεν θα έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία σχετίζεται με τον λογαριασμό Pro, όπως στο προϊόν διεκπεραίωσης πληρωμών.

Εάν πρέπει να κλείσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, τότε θα κλείσουμε και τον λογαριασμό Revolut Pro.


Λοιποί όροι

Μην ξεχνάτε ότι, εκτός και αν υπάρχει ρητή τροποποίηση στους παρόντες Όρους Pro, οι Προσωπικοί Όροι και οι Όροι Διεκπεραίωσης Πληρωμών ισχύουν κατά τη χρήση του Revolut Pro. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δικαιώματα που διατηρείτε τόσο εσείς όσο και εμείς σύμφωνα με τους Προσωπικούς Όρους και τους Όρους Διεκπεραίωσης Πληρωμών ισχύουν και για τη χρήση του Revolut Pro. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διαβάσετε τους παρόντες Όρους Pro, καθώς και τους Προσωπικούς Όρους και τους Όρους Διεκπεραίωσης Πληρωμών.