Χρεώσεις

Joint Account Fees

Προμήθειες κοινού λογαριασμού

Αυτή η έκδοση των όρων μας θα ισχύει από τις 22 Αυγούστου 2023.

Εάν θέλετε να δείτε την προηγούμενη έκδοση αυτών των όρων, κάντε κλικ εδώ.


Κάρτα κοινού λογαριασμού

Κάθε κάτοχος κοινού λογαριασμού μπορεί να παραγγείλει μια απλή κάρτα για τον κοινό λογαριασμό που διαθέτετε

Πρώτη κάρτα κοινού λογαριασμού για κάθε κάτοχο κοινού λογαριασμού

  • Δωρεάν (εφαρμόζεται όμως χρέωση αποστολής).

Κάρτες αντικατάστασης κοινού λογαριασμού

  • 6 € ανά αντικατάσταση (εφαρμόζεται χρέωση αποστολής).

Χρέωση αποστολής για κάρτα κοινού λογαριασμού

  • Θα σας δείξουμε τι χρέωση αποστολής ισχύει προτού παραγγείλετε την κάρτα σας στην εφαρμογή Revolut. Η χρέωση αποστολής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία αποστολής της κάρτας.


Άλλες προμήθειες και όρια

Όταν χρησιμοποιείτε τον κοινό λογαριασμό σας, οι προμήθειες και τα όρια για τον ατομικό λογαριασμό ιδιώτη που διαθέτετε ισχύουν για οποιεσδήποτε υπηρεσίες στις οποίες δεν αναφέρεται συγκεκριμένη προμήθεια ή όριο στη σελίδα αυτή. Για παράδειγμα:

  • Θα πληρώνετε τις ίδιες προμήθειες στον κοινό λογαριασμό σας και στον ατομικό λογαριασμό ιδιώτη που διαθέτετε για οποιαδήποτε πληρωμή, συναλλαγή ή μετατροπή πραγματοποιείτε.
  • Οποιαδήποτε μετατροπή πραγματοποιείτε στον κοινό λογαριασμό σας θα συνυπολογίζεται επίσης για οποιαδήποτε θεμιτή χρήση ή άλλα όρια που έχετε στον ατομικό λογαριασμό ιδιώτη που διαθέτετε.
  • Οποιαδήποτε όρια προμηθειών για ATM που πραγματοποιείτε στον κοινό λογαριασμό σας θα συνυπολογίζονται επίσης στο όριο που έχετε στον ατομικό λογαριασμό ιδιώτη που διαθέτετε.

Αυτές οι προμήθειες και τα όρια είναι συγκεκριμένα για κάθε μεμονωμένο κάτοχο κοινού λογαριασμού και καθορίζονται από το πρόγραμμα συνδρομής που έχει επιλέξει. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κάτοχος κοινού λογαριασμού μπορεί να έχει διαφορετικές προμήθειες και όρια. Για παράδειγμα, εάν έχετε πρόγραμμα Metal και ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού έχει πρόγραμμα Standard, θα έχετε διαφορετικές προμήθειες και όρια από τον έτερο κάτοχο του κοινού λογαριασμού.

Μολονότι οι προμήθειες και τα όρια για τον ατομικό λογαριασμό ιδιώτη που διαθέτετε ισχύουν για τον κοινό λογαριασμό σας, δεν ισχύουν και οι παροχές του λογαριασμού ιδιώτη σας. Εκτός από την επιστροφή μετρητών Metal, οι χρήστες του Metal μπορούν να επωφεληθούν από την επιστροφή μετρητών στις επιλέξιμες συναλλαγές τους. Η επιστροφή μετρητών θα πιστωθεί στο Πορτοφόλι τους επιστροφής μετρητών Metal. Για να λάβετε επιστροφή μετρητών, πρέπει να είστε χρήστης του Metal και να πραγματοποιήσετε μια επιλέξιμη συναλλαγή με την κοινή κάρτα ή την προσωπική σας κάρτα. Δεν μπορείτε να λάβετε επιστροφή μετρητών για μια συναλλαγή που πραγματοποιεί ο άλλος κάτοχος λογαριασμού από τον Κοινό Λογαριασμό, ακόμα κι αν έχει Συνδρομή Metal.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες παροχές, για παράδειγμα, τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλες παροχές που λαμβάνετε από τη δραστηριότητα στον λογαριασμό ιδιώτη που διαθέτετε δεν ισχύουν για τη δραστηριότητα στον κοινό λογαριασμό σας.

Για προβολή αυτού στην τυποποιημένη μορφή του ρυθμιστή, κάντε κλικ εδώ. Ισχύει και για τον κοινό λογαριασμό σας.

Διατίθεται δωρεάν ένα γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αυτό.