Όροι προωθητικής ενέργειας

Προωθητική ενέργεια δωρεάν δοκιμής για την κυκλοφορία των προγραμμάτων δεδομένων με eSIM στην ΕΟΧ


Αυτοί οι Όροι προωθητικής ενέργειας ισχύουν για κατοίκους της ΕΟΧ. Μπορείτε να διαβάσετε τους διαφορετικούς όρους που ισχύουν για πελάτες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και στην Ιρλανδία εδώ.


Τι αφορά αυτή η Προωθητική ενέργεια;

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας των Προγραμμάτων δεδομένων με eSIM, προσφέρουμε μια δωρεάν δοκιμή 7 ημερών του Προγράμματος δεδομένων με eSIM (η «Δωρεάν δοκιμή»), σε επιλεγμένους χρήστες των προγραμμάτων Revolut Standard, Plus, Premium και Metal που διαμένουν σε μια Επιλέξιμη Χώρα (η «Προωθητική ενέργεια»).


Οι Επιλέξιμες χώρες για αυτήν την «Προωθητική ενέργεια»είναι οι εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.


Η Δωρεάν δοκιμή θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Θα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ενός τοπικού, περιφερειακού ή παγκόσμιου προγράμματος (μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των χωρών που συμπεριλαμβάνονται στην επιλογή σας στην εφαρμογή Revolut προτού ξεκινήσετε τη Δωρεάν δοκιμή σας),
 • θα περιλαμβάνει 100 MB δεδομένα και
 • θα ισχύει για 7 ημέρες.


Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι προωθητικής ενέργειας») καθορίζουν τους κανόνες που ισχύουν για την εν λόγω Προωθητική ενέργεια. Κατά τη συμμετοχή σας στη Δωρεάν δοκιμή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου Προγράμματα δεδομένων με eSIM - Γενικοί όροι πώλησης (1GLOBAL), συμπεριλαμβανομένων των Όρων Παροχής Υπηρεσίας της 1GLOBAL.


Εάν λάβετε μια πρόσκληση για συμμετοχή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη Δωρεάν δοκιμή σας μεταξύ της 22ης Μαρτίου 2024 στις 00:01 UTC και της 1ης Μαΐου 2024 στις 23:59 UTC. Το χρονικό διάστημα αυτό ονομάζεται η «Περίοδος προωθητικής ενέργειας».


Ποιοι είναι επιλέξιμοι γι' αυτήν την Προωθητική ενέργεια;

Για να θεωρηθείτε «Επιλέξιμος συμμετέχων» γι' αυτήν την Προωθητική ενέργεια, πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα «Κριτήρια επιλεξιμότητας»:

 • να έχετε διεύθυνση κατοικίας σε μία Επιλέξιμη χώρα,
 • να έχετε λάβει πρόσκληση για συμμετοχή μέσω της εφαρμογής Revolut και
 • να είστε χρήστης του προγράμματος Revolut Standard, Plus, Premium ή Metal κατά τη στιγμή ενεργοποίησης της Δωρεάν δοκιμής.


Πώς μπορώ να ξεκινήσω τη Δωρεάν δοκιμή μου;

Για να ενεργοποιήσετε τη Δωρεάν δοκιμή, θα πρέπει να επιλέξετε την προσφορά γνωριμίας με τα 100 MB στη σελίδα επιλογής προγράμματος δεδομένων με eSIM για τον τύπο προγράμματος που θέλετε να δοκιμάσετε (τοπικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο) στην εφαρμογή Revolut.


Σημειώστε ότι η προβλεπόμενη χρήση των Προγραμμάτων δεδομένων με eSIM είναι η κατανάλωση δεδομένων στο εξωτερικό εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται στο όριο του προγράμματος SIM της συσκευής σας.


Ποιες άλλες νομικές πληροφορίες πρέπει να γνωρίζω;

 1. Τα Προγράμματα δεδομένων με eSIM παρέχονται από τον συνεργάτη μας, την εταιρεία TP Global Operations Limited, με την εμπορική ονομασία 1GLOBAL. Η Revolut Ltd είναι αντιπρόσωπος της 1GLOBAL για σκοπούς μάρκετινγκ και διευκόλυνσης της πώλησης των Προγραμμάτων Δεδομένων με eSIM και άλλων βοηθητικών δραστηριοτήτων. Ανατρέξτε στο άρθρο Προγράμματα δεδομένων με eSIM - Γενικοί όροι πώλησης (1GLOBAL), το οποίο περιλαμβάνει τους Όρους Παροχής Υπηρεσίας της 1GLOBAL, οι οποίοι ισχύουν κατά τη Δωρεάν δοκιμή σας.
 2. Ενδέχεται να αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης που αναφέραμε παραπάνω, εάν, κατά την εύλογη άποψή μας, γίνεται κατάχρηση της Προωθητικής ενέργειας ή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υπεραξία ή τη φήμη της Revolut. Ενδέχεται να πράξουμε κατ' αυτόν τον τρόπο είτε σε ατομικό είτε σε καθολικό επίπεδο.
 3. Εάν χρειαστεί να αλλάξουμε, αναστείλουμε ή τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια πριν από το τέλος της Περιόδου προωθητικής ενέργειας, θα σας ενημερώσουμε μέσω της εφαρμογής Revolut ή/και μέσω email. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους προωθητικής ενέργειας δεν θα επηρεάζουν τα δικαιώματά σας, εάν έχετε ήδη συμμετάσχει στην Προωθητική ενέργεια.
 4. Η Revolut δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, άμεσα ή έμμεσα, ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος εκτός του ελέγχου της, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εκτελούμε την Προωθητική ενέργεια σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 5. Δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στη Δωρεάν δοκιμή εάν κλείσετε τον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες ή εάν ο λογαριασμός σας τεθεί σε αναστολή ή περιορισμό.
 6. Δεν έχετε τη δυνατότητα μεταφοράς ή πώλησης του λογαριασμού σας σε οποιονδήποτε άλλον. Δεν θα προσφέρουμε μετρητά ως εναλλακτική επιλογή της Δωρεάν δοκιμής.
 7. Οι χρήστες του προγράμματος Ultra δεν είναι επιλέξιμοι για αυτήν την Προωθητική ενέργεια.
 8. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ενότητα 8 του άρθρου Προγράμματα δεδομένων με eSIM - Γενικοί όροι πώλησης (1GLOBAL).
 9. Η επίσημη έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι στην αγγλική γλώσσα. Ενδέχεται να παρέχουμε ανεπίσημες μεταφράσεις για σκοπούς εξυπηρέτησης, ωστόσο η αγγλική έκδοση είναι δεσμευτική σε περίπτωση διαφωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία.
 10. Η συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια οργανώνεται και σας προσφέρεται από την εταιρεία Revolut Ltd με εγγεγραμμένη διεύθυνση 7 Westferry Circus, Λονδίνο, E14 4HD. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με αυτήν την Προωθητική ενέργεια, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας ισχύει για τους Όρους προωθητικής ενέργειας. Ανεξαρτήτως αυτού, μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας του ΕΟΧ στην οποία διαμένετε. Τα δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας έχουν δικαιοδοσία.