Προϊόντα

Όροι Καταθέσεων όψεως

Την 1η Ιουλίου 2022, συγχωνεύουμε την Revolut Bank UAB με την Revolut Payments UAB. Η παρούσα έκδοση με τους όρους μας θα ισχύει από 1η Ιουλίου 2022. Εάν επιθυμείτε να δείτε τους όρους που ισχύουν μέχρι 1η Ιουλίου 2022, κάντε κλικ εδώ.


1. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες

Το παρόν έγγραφο παραθέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον Λογαριασμό καταθέσεων όψεως που διαθέτετε και τις συναφείς υπηρεσίες του. Επίσης, αποσαφηνίζει άλλα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε.

Το έγγραφο αυτό, μαζί με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου μας, καθώς και κάθε άλλον όρο και προϋπόθεση που ισχύουν για τις υπηρεσίες μας, συνιστά νομική συμφωνία ανάμεσα:

 • σε εσάς, τον κάτοχο του Λογαριασμού καταθέσεων όψεως και
 • εμάς, τη Revolut Bank UAB (Revolut Bank).

Ονομάζουμε την παρούσα συμφωνία Όροι Καταθέσεων όψεως. Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου χρόνου. Σημαίνει ότι ισχύει μέχρι να τερματιστεί από εσάς ή από εμάς.

Οι εν λόγω Όροι Καταθέσεων όψεως συνάπτονται μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνία.

Συμφωνείτε ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Καταθέσεων όψεως και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μεταξύ μας, θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντάμε στη γλώσσα που προτιμάτε, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να απαντάμε στην αγγλική.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους Όρους Καταθέσεων όψεως μαζί με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Revolut Bank, βασικές πληροφορίες για την ασφάλιση καταθέσεων της Κρατικής Επιχείρησης της Λιθουανίας «Ασφάλιση καταθέσεων και επενδύσεων» και άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις υπηρεσίες μας στην εφαρμογή Revolut οποιαδήποτε στιγμή.

Η Revolut Bank αποτελεί εξειδικευμένη τράπεζα η οποία έχει συσταθεί και αδειοδοτηθεί στη Δημοκρατία της Λιθουανίας με αριθμό μητρώου 304580906, κωδικό εξουσιοδότησης LB002119 και καταστατική έδρα στη διεύθυνση Konstitucijos ave. 21Β, 08130 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας. Έχουμε λάβει άδεια και εποπτευόμαστε από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως πιστωτικό ίδρυμα. Μπορείτε να δείτε την άδειά μας στον ιστότοπο της Κεντρικής Τράπεζας της Λιθουανίας εδώ και τα έγγραφα για τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας στον ιστότοπο του Λιθουανικού Μητρώου Νομικών Προσώπων εδώ.

2. Μπορώ να ανοίξω Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως;

Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους Καταθέσεων όψεως, επιβεβαιώνετε ότι:

 • αποτελείτε πελάτη της Revolut Payments UAB (εταιρεία εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Λιθουανίας με αριθμό μητρώου 3049409800 και κωδικό εξουσιοδότησης LB000484 από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας) (Revolut Payments),
 • έχετε λάβει μέσω email, διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους Καταθέσεων όψεως,
 • έχετε λάβει μέσω email, διαβάσει και κατανοήσει τις βασικές πληροφορίες για την ασφάλιση καταθέσεων της Κρατικής επιχείρησης της Λιθουανίας «Ασφάλιση Καταθέσεων και Επενδύσεων» (VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas") οι οποίες είναι επίσης διαθέσιμες εδώ,
 • έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου μας και
 • έχετε παράσχει ορθά και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης μιας διεύθυνσης email που ελέγχετε τακτικά) κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Όταν μας ζητήσετε να ανοίξουμε Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως, η εταιρεία μας ή κάποιο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό μας θα ζητήσει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την προέλευση των χρημάτων που θα καταθέσετε στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως. Ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο για διάφορους λόγους, όπως για να ελέγξουμε την πιστοληπτική ικανότητα και την ταυτότητά σας, καθώς και για να εκπληρώσουμε νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Όταν λάβουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, θα ανοίξουμε τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως και θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση σε αυτόν. Εάν έχετε ήδη παράσχει τις πληροφορίες αυτές σε μία από τις οντότητες του ομίλου μας κατά το άνοιγμα ενός τρεχούμενου λογαριασμού, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να βασιστούμε σε αυτές τις πληροφορίες για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της εταιρείας μας δίνει διευκρινίσεις για το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για αυτούς και άλλους σκοπούς.

Μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες μόνο εφόσον περάσετε τους εσωτερικούς ελέγχους μας, όχι νωρίτερα. Θα σας ενημερώσουμε μέσω της εφαρμογής Revolut μόλις συμβεί αυτό και θα σας ειδοποιήσουμε μόλις ανοίξει ο Λογαριασμός Καταθέσεων όψεως.

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεώς σας στην αναλυτική κατάσταση λογαριασμού. Να θυμάστε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία τράπεζας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεσες πληρωμές και μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κατάθεσή σας μόνο όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Καταθέσεων όψεως. Εάν χρησιμοποιείτε τα στοιχεία αυτά για συναλλαγές πληρωμής, οι συναλλαγές δεν θα εκτελούνται.

Εάν αλλάξει κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα.

Όταν αναφερόμαστε στο «email» εννοούμε τη διεύθυνση email που μας παρείχατε κατά τη διαδικασία εγγραφής (εκτός εάν ενημερώσατε μετέπειτα το email σας). Είναι σημαντικό να παράσχετε την κύρια διεύθυνση email σας και να την ελέγχετε τακτικά. Σε περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνση email σας ή αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη λήψη ή το άνοιγμα email από εμάς, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι εάν έχει παραδοθεί ένα email στη διεύθυνση email σας, θα πρέπει να το έχετε διαβάσει, ακόμη και αν δεν το κάνατε για οποιονδήποτε λόγο.

3. Ο Λογαριασμός μου για Καταθέσεις όψεως

Όταν προσθέτετε χρήματα ως κατάθεση στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας, αποδεχόμαστε τα χρήματα, τα φυλάμε για εσάς και αναλαμβάνουμε να σας τα επιστρέψουμε κατόπιν αιτήματός σας.

Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να προσθέτετε ή να αφαιρείτε χρήματα από τον Λογαριασμό όψεως που διαθέτετε είναι να έχετε έναν τρεχούμενο λογαριασμό μαζί μας, με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες Όρους Καταθέσεων όψεως.

Εάν έχετε συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους Καταθέσεων όψεως πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και έχετε θετικό υπόλοιπο στον Λογαριασμό όψεως που διαθέτετε κατά την 1η Ιουλίου 2022, συμφωνείτε και μας εξουσιοδοτείτε να μεταφέρουμε το υπόλοιπό σας από τον Λογαριασμό όψεως στον τρεχούμενο λογαριασμό που διατηρείτε σε εμάς την 1η ή περίπου από την 1η Ιουλίου 2022. Θα μπορείτε να πραγματοποιείτε καταθέσεις προς και από τον Λογαριασμό όψεως μετά από αυτήν την ημέρα, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

4. Πώς πραγματοποιώ κατάθεση στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτω

Προσθέστε χρήματα οποιαδήποτε στιγμή

Οι καταθέσεις στον Λογαριασμό όψεως που διαθέτετε μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω μεταφοράς κεφαλαίων από τον τρεχούμενο λογαριασμό που διατηρείτε σε εμάς, προς τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας.

Οι καταθέσεις αυτές μπορούν να εκτελεστούν οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το χρηματικό ποσό που μπορείτε να προσθέσετε στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε και η συχνότητα των καταθέσεών σας δεν περιορίζεται.

Πόσο σύντομα θα πιστωθούν τα χρήματα;

Η κατάθεσή σας θα πιστωθεί στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε το συντομότερο δυνατό αφότου παραληφθεί από μέρους μας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ως «Εργάσιμη ημέρα» νοείται κάθε ημέρα εκτός Κυριακής, Σαββάτου ή δημόσιας αργίας στη Δημοκρατία της Λιθουανίας.

5. Θα πληρώνετε τόκους για την Κατάθεση που διατηρείται στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτω;

Θα πληρώνουμε τόκους επί του υπολοίπου σας στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Ο τόκος θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 0%. Ωστόσο, δεδομένου ότι το επιτόκιο είναι 0%, δεν θα καταβάλλονται τόκοι.

6. Πώς πραγματοποιώ ανάληψη από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτω;

Θα σας επιστρέψουμε χρήματα από τον Λογαριασμό όψεως κατόπιν αιτήματός σας. Μπορούν να υποβληθούν αιτήματα ανάληψης από μέρους σας οποιαδήποτε στιγμή και σε ποσά που δεν υπερβαίνουν το διαθέσιμο υπόλοιπο. Όταν πραγματοποιείτε ανάληψη των χρημάτων από τον Λογαριασμό όψεώς σας, θα μεταφέρουμε τα κεφάλαια στον τρεχούμενο λογαριασμό που διατηρείτε σε εμάς.

7. Πώς προστατεύονται τα χρήματά μου;

Τα χρήματά σας προστατεύονται μόλις φτάσουν στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως ή σε λογαριασμό καταθέσεων που ανοίξατε σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων. Τα χρήματά σας θα πιστωθούν στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε το συντομότερο δυνατό αφότου παραληφθούν από μέρους μας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για παράδειγμα, εάν προσθέτετε/μεταφέρετε χρήματα σε/από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε σε μη εργάσιμη μέρα, τα χρήματά σας δεν θα προστατεύονται από το Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων έως ότου φτάσουν στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως ή στον λογαριασμό καταθέσεων που ανοίξατε σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο συμμετέχει στο Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων. Παρ' όλα αυτά, τα χρήματά σας θα προστατεύονται με άλλους τρόπους, όπως ορίζεται από τους νόμους.

Τα χρήματα στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε προστατεύονται από την Ασφάλιση Καταθέσεων της Λιθουανίας όπως προβλέπεται από την Κρατική Επιχείρηση «Ασφάλισης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas»), σύμφωνα με τους όρους του Νόμου Ασφάλισης καταθέσεων και παθητικών επενδυτών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ. Δεν υπάρχουν πρόσθετοι μηχανισμοί (τους ονομάζουμε «κεφάλαια εγγύησης») υπό αυτούς τους Όρους Καταθέσεων όψεως που προστατεύουν τα χρήματά σας στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε.

8. Διατηρώντας ασφαλή τα στοιχεία ασφαλείας σας

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε τα χρήματά σας ασφαλή. Ζητούμε από εσάς να πράξετε το ίδιο προστατεύοντας τα στοιχεία ασφαλείας σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διατηρούνται ασφαλή, δεν είναι προσβάσιμα από άλλα άτομα και δεν κοινοποιούνται σε κανέναν άλλον.

Μερικές φορές, είναι εύκολο να ξεχάσετε τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνετε για την ασφάλεια των χρημάτων σας. Παραθέτουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές:

 • βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε την εφαρμογή Revolut ανοικτή σε ξεκλειδωμένη συσκευή και
 • μεριμνήστε για την ασφάλεια του κινητού σας και του λογαριασμού email σας, και μην αφήνετε άλλα άτομα να τα χρησιμοποιούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής Revolut το συντομότερο δυνατό σε περίπτωση που τα στοιχεία ασφαλείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδειά σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους

Μιλήστε μας για στοιχεία ασφαλείας που έχουν χαθεί ή κλαπεί:

 • Στείλτε μας μήνυμα μέσω της συνομιλίας στην εφαρμογή Revolut.
 • Στείλτε μας email στο feedback@revolut.com.
 • Καλέστε μας για να μπλοκάρουμε μια κάρτα που έχετε χάσει ή έχει κλαπεί στο +370 5 214 3608 (ισχύουν τα συνήθη τιμολόγια του παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών σας).

Ο ιστότοπός μας: www.revolut.com

9. Υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της εφαρμογής Revolut;

Να ενεργείτε με σύνεση και υπευθυνότητα όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Revolut.

Η εφαρμογή Revolut δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (άμεσα ή έμμεσα):

 • για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, για την τέλεση απάτης),
 • κατά τρόπο που ενδέχεται να βλάψει την ικανότητά μας να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας,
 • για τον έλεγχο ή τη χρήση Λογαριασμού Καταθέσεων όψεως που δεν είναι δικός σας,
 • για να επιτρέψουμε σε άλλα πρόσωπα να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως ή την εφαρμογή Revolut, ή
 • για επαγγελματικούς σκοπούς.

Επίσης, να συμπεριφέρεστε με σεβασμό προς την εταιρεία μας και το προσωπικό υποστήριξης. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

10. Πότε ενδέχεται να αποτρέψουμε τη χρήση του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε

Η ασφάλεια των χρημάτων σας είναι σημαντική για μας. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε τη δυνατότητα να σας εμποδίσουμε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε. Για παράδειγμα, ίσως αρνηθούμε την αποπληρωμή μιας κατάθεσης και να μην πιστώσουμε κάποια επιπλέον κατάθεση εάν έχουμε εύλογους λόγους να ανησυχούμε για την ασφάλειά της ή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί δόλια ή χωρίς την άδειά σας.

Ενδέχεται επίσης να σας εμποδίσουμε να χρησιμοποιήσετε τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως προκύπτουν από τους νόμους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω της εφαρμογής Revolut πριν ή το συντομότερο δυνατό αφότου περιορίσουμε τη χρήση του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε. Επίσης, θα σας γνωστοποιήσουμε τον σχετικό λόγο (εκτός εάν αυτό θα μείωνε τη δική σας ή τη δική μας ασφάλεια ή θα ήταν παράνομο). Θα σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε όπως συνήθως όταν δεν θα υπάρχουν πλέον οι λόγοι για τον περιορισμό.

11. Πότε είναι δυνατή η αναστολή ή το κλείσιμο του Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς μου;

Ενδέχεται να κλείσουμε ή να αναστείλουμε αμέσως τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεών σας (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται από τις άλλες οντότητες της Revolut) και να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην εφαρμογή Revolut σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι εξαιρετικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευόμαστε ότι συμπεριφέρεστε με δόλιο τρόπο ή εγκληματικά,
 • εάν παραβιάσατε τους παρόντες Όρους Καταθέσεων όψεως κατά τρόπο σοβαρό ή επαναλαμβανόμενο και δεν έχετε αποκαταστήσει την παραβίαση εντός του εύλογου διαστήματος που σας γνωστοποιήσαμε ως προθεσμία για να το πράξετε,
 • εάν έχουμε πληροφορίες ότι η χρήση της εφαρμογής Revolut από μέρους σας είναι επιζήμια για εμάς ή το λογισμικό, τα συστήματα ή το υλισμικό μας, ή τη φήμη ή την υπεραξία μας,
 • εάν κηρύξατε πτώχευση,
 • εάν πεθάνετε ή εκδοθεί δηλωτική κρίση για τον θάνατό σας, ή
 • εάν πρέπει να το κάνουμε βάσει νόμου, κανονισμού, δικαστικής εντολής ή οδηγιών του διαμεσολαβητή.

Ενδέχεται επίσης να κλείσουμε τον Λογαριασμό όψεώς σας σε περίπτωση που αλλάξουμε το επιχειρηματικό μοντέλο μας και πάψουμε να προσφέρουμε πλέον ένα προϊόν καταθέσεων όψεως. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για το κλείσιμο του Λογαριασμού όψεώς σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Με το κλείσιμο του Λογαριασμού όψεώς σας, θα επιστρέψουμε τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε στον τρεχούμενο λογαριασμό που διατηρείτε σε εμάς. Θα θεωρήσουμε ότι μας δώσατε συγκατάθεση και μας εξουσιοδοτήσατε να εκτελέσουμε τη συναλλαγή αυτή. Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε επίσης να πραγματοποιήσετε ανάληψη απευθείας από τον Λογαριασμό όψεώς σας στον τρεχούμενο λογαριασμό σας.

12. Φέρουμε ευθύνη εάν υπάρξει πρόβλημα με τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε ή την εφαρμογή Revolut;

Θα καταβάλουμε κάθε εύλογα δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας δεν πρόκειται να διακοπούν και θα είναι προσβάσιμες σε μια λογική ταχύτητα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι πάντοτε θα συμβαίνει αυτό ή ότι δεν θα γίνονται λάθη στην παροχή των υπηρεσιών. Επίσης, στηριζόμαστε σε ορισμένους τρίτους για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς, γεγονός που μπορεί να διαταράξει τις υπηρεσίες μας. Θα καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύουμε κάθε πρόβλημα με τις υπηρεσίες μας, ανεξάρτητα από την αιτία.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για απώλειες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών μας για έγκαιρη πίστωση εισερχομένων χρημάτων στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας ή χρεώσεων από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας για τα οποία πραγματοποιείται ανάληψη λόγω:

 • νομικής ή κανονιστικής απαίτησης ή
 • απρόβλεπτων γεγονότων που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας και τα οποία ήταν αναπόφευκτα τη δεδομένη χρονική στιγμή,
 • εγκληματικών ή άλλων παράνομων ενεργειών τρίτων, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ζημία σε εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (εκτός εάν ορίζεται άμεσα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις), ή
 • αποκλεισμού του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεώς σας κατά την εφαρμογή νομικών προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για προβλέψιμες απώλειες

Εάν λύσουμε τη συμφωνία αυτή, θα είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν απώλειες που θα μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας ή επίσης για την απώλεια που προκύπτει από απάτη ή βαριά αμέλεια από μέρους μας.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οτιδήποτε από τα ακόλουθα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα συμφωνία:

 • απώλεια εισοδήματος ή κερδών,
 • απώλεια υπεραξίας ή δυσφήμισή σας,
 • απώλεια επαγγελματικών συμβάσεων ή ευκαιριών,
 • απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης κόστους ή
 • αποθετική ζημία.

Καμία διάταξη στην παρούσα συμφωνία δεν αφαιρεί ούτε περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλειά μας ή απάτη ή από δόλιες απαιτήσεις και ψευδείς δηλώσεις.

13. Το δικαίωμά μας να πραγματοποιήσουμε ανάληψη χρημάτων από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Έχουμε το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε ανάληψη χρημάτων από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε χωρίς δική σας εντολή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εάν τα χρήματα μεταφέρθηκαν στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως σας χωρίς οποιαδήποτε νομική βάση (δηλ. λόγω απάτης, λαθών ή τεχνικών σφαλμάτων),
 • όταν εμείς, ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υποχρεωμένοι από την ισχύουσα νομοθεσία, να παρακρατούμε και να καταβάλουμε στις αρμόδιες αρχές φόρους που ισχύουν για εσάς υπό την ιδιότητά σας ως καταθέτη, ή
 • σε άλλες περιπτώσεις, όπως ορίζεται από τους νόμους της Λιθουανίας και άλλη ισχύουσα νομοθεσία.

14. Πότε ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για απώλειές μας;

Ενδέχεται να φέρετε ευθύνη απέναντί μας για ορισμένες απώλειες.

Σε περίπτωση που έχετε παραβιάσει την παρούσα συμφωνία με αποτέλεσμα να υποστούμε απώλεια, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 • θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλέψιμη απώλεια υποστούμε ως αποτέλεσμα των ενεργειών σας (θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες), και
 • θα είστε επίσης υπεύθυνοι για τυχόν εύλογα νομικά έξοδα που θα προκύψουν σε σχέση με τις απώλειές μας.

15. Πώς μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές για τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς μου;

Μπορείτε να ελέγχετε όλες τις πληρωμές από και προς τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε μέσω της εφαρμογής Revolut. Θα αποθηκεύσουμε τα στοιχεία του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεώς σας για όσο διάστημα είστε πελάτης και για 8 χρόνια από το κλείσιμο του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε. Εάν χρειαστείτε αντίγραφο των πληροφοριών μετά το διάστημα αυτό, θα πρέπει να κάνετε λήψη αυτού. Μπορείτε να κάνετε λήψη των πληροφοριών από την εφαρμογή Revolut ενόσω είστε πελάτης ή, εάν ο Λογαριασμός Καταθέσεων όψεώς σας έχει κλείσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση feedback@revolut.com και θα σας παράσχουμε τις πληροφορίες αυτές.

Θα λαμβάνετε ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας κάθε φορά που πραγματοποιείται μια κατάθεση ή ανάληψη στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής Revolut ή από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Εάν απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τις πληροφορίες του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε στην εφαρμογή Revolut. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι ποσά διακινούνται από και προς τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας. Επομένως, σας συνιστούμε να μην απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.

Επικοινωνία μαζί σας

Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω της εφαρμογής Revolut. Eνδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω της εφαρμογής Revolut κι άλλες οντότητες, εφόσον υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε σας και την εκάστοτε οντότητα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας και θα σας ενημερώνουμε για κάθε υπαρκτή ή πιθανολογούμενη απάτη σε σχέση με τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα σας ενημερώνουμε εάν διακυβεύεται η ασφάλεια του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεώς σας. Φροντίστε να ελέγχετε τακτικά την εφαρμογή Revolut γι’ αυτές τις πληροφορίες.

Για να διατηρείτε τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας ασφαλή, να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης λογισμικού για την κινητή συσκευή σας και της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής Revolut αμέσως μόλις καθίστανται διαθέσιμες.

Επίσης, μπορεί να επικοινωνούμε μαζί σας με μηνύματα κειμένου (SMS) ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επομένως πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα μηνύματα κειμένου και τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Οι συναινέσεις, οι εγκρίσεις, οι αποδοχές και άλλες δηλώσεις σας που δίνονται με τη χρήση της εφαρμογής Revolut θα έχουν την ίδια νομική ισχύ με την υπογραφή σας σε ένα έγγραφο. Οι συμφωνίες που συνάπτετε μαζί μας μέσω της εφαρμογής Revolut θα θεωρούνται γραπτές συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς κι εμάς. Οποιεσδήποτε οδηγίες προς εμάς για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και άλλων ενεργειών που υποβάλλονται/εκτελούνται από εσάς μέσω της εφαρμογής Revolut, θα αντιμετωπίζονται ως υποβληθείσες/εκτελεσμένες από μέρους σας και έγκυρες ως ενέργειες που έχουν εκτελεστεί από εσάς.

Συνήθως θα επικοινωνούμε μαζί σας στην αγγλική γλώσσα.

Διαρκής ενημέρωση

Να τηρείτε τα στοιχεία σας επικαιροποιημένα και να μας ενημερώνετε αμέσως σε περίπτωση που ενδεχομένως αλλάξουν στοιχεία που μας έχετε παράσχει. Εάν διαπιστώσουμε ότι κάποια από τα στοιχεία σας είναι εσφαλμένα, θα τα ενημερώσουμε ή θα σας ζητήσουμε να παράσχετε περαιτέρω πληροφορίες.

Για να είμαστε συνεπείς στις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εσάς (για παράδειγμα, εάν αυξηθούν οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις σας). Φροντίστε να παράσχετε γρήγορα αυτές τις πληροφορίες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διακοπή στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας ή στις υπηρεσίες μας.

16. Εμπιστευτικότητα

Κατανοείτε και συναινείτε ότι λόγω της φύσης των υπηρεσιών της Revolut Bank στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 • το γεγονός ότι αποτελείτε πελάτη μας,
 • τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε,
 • τον αριθμό του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε,
 • τα υπόλοιπα στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας,
 • πράξεις που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται για λογαριασμό σας,
 • τις οφειλές σας προς εμάς, τις περιπτώσεις παροχής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εσάς,
 • τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμφωνιών βάσει των οποίων σας παρέχουμε υπηρεσίες,
 • το γεγονός της κατάργησης της παρούσας συμφωνίας και του κλεισίματος του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεώς σας,
 • την οικονομική κατάσταση και τα στοιχεία ενεργητικού σας και
 • τις δραστηριότητες, τα σχέδια, τα χρέη προς ή τις συναλλαγές σας με άλλα πρόσωπα.

Τα εμπορικά ή επαγγελματικά μυστικά αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες (δηλαδή ως μυστικό πελάτη ή τραπεζικό απόρρητο).

Κατανοείτε και συναινείτε ότι τα άτομα στα οποία ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές είναι:

 • Οποιαδήποτε θυγατρική της Revolut Bank. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τη Revolut Ltd (εταιρεία με έδρα την Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εγγραφής εταιρείας 08804411, με αριθμό αναφοράς εταιρείας 900562, καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Λονδίνο, E14 4HD, Ηνωμένο Βασίλειο) (Revolut Ltd).
 • Εκπροσώπους της Revolut Bank και άλλα μέρη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παροχή υπηρεσιών της Revolut Bank στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας προς εσάς ή στην προετοιμασία της παροχής μιας τέτοιας υπηρεσίας προς εσάς και τους υπεργολάβους τους (για παράδειγμα, ανταποκρίτριες τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές, εταιρείες παροχής ασφαλειομεσιτικών υπηρεσιών, συμμετέχοντες ή συμβαλλόμενα μέρη σε συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης ή διακανονισμού, ανταλλαγές και άλλα) εάν, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των εν λόγω υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν τέτοια δεδομένα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στη Revolut Bank (συμπληρώνοντας την παροχή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μας) και υπεργολάβους τέτοιων τρίτων μερών, υπό την προϋπόθεση ότι τα τρίτα μέρη και οι υπεργολάβοι τους συμμορφώνονται με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τέτοιου είδους εξωτερική ανάθεση.

Κατά την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε εσάς κι εμάς μέσω τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εμπιστευτικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αποτελούν απόρρητα πελατών ή τραπεζικά μυστικά) ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη θέληση ή τη γνώση μας. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια γνωστοποίηση πληροφοριών και θα πρέπει να συνυπολογίσετε τον κίνδυνο αυτό προτού συνάψετε τη συμφωνία αυτή μαζί μας.

Απαιτούμενες γνωστοποιήσεις πληροφοριών

Θα γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας όπου απαιτείται ή επιτρέπεται να το κάνουμε στο πλαίσιο των νόμων της Λιθουανίας και οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας ή για την άσκηση ή επιβολή των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων των πελατών μας.

17. Η πνευματική ιδιοκτησία μας

Το σύνολο της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων μας (για παράδειγμα, το περιεχόμενο στην εφαρμογή Revolut και στον ιστότοπό μας και το λογότυπό μας) ανήκουν στη Revolut Ltd και χρησιμοποιούνται από εμάς και από άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Revolut. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την πνευματική ιδιοκτησία ως δική σας, παρά μόνο για τη χρήση των προϊόντων μας. Επίσης, δεν πρέπει να προβαίνετε σε αποσυμπίληση (reverse engineering) των προϊόντων μας (δηλ. να τα αναπαράγετε μετά από λεπτομερή εξέταση της κατασκευής ή της σύνθεσής τους).

18. Πώς να υποβάλλετε μια καταγγελία;

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την υπηρεσία μας, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα

Πάντα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μερικές φορές γίνονται και σφάλματα. Εάν έχετε κάποια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα αποδεχτούμε και θα εξετάσουμε οποιαδήποτε καταγγελία που αποστέλλεται από εσάς σε εμάς. Η τελική απάντησή μας στην καταγγελία σας, ή επιστολή που θα επεξηγεί τους λόγους που η τελική απάντηση δεν έχει ολοκληρωθεί, θα σας παρασχεθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της καταγγελίας σας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 35 εργάσιμων ημερών (και θα σας ενημερώσουμε σχετικά).

Αρχή επίλυσης εξώδικων διαφορών για καταγγελίες που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διευθετήθηκε η καταγγελία σας, μπορείτε να το αναφέρετε στην Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας εντός 1 έτους από την ημερομηνία που μας στείλατε την καταγγελία σας. Στην περίπτωση αυτή, η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας θα ενεργήσει ως αρχή επίλυσης εξώδικων διαφορών, η οποία ασχολείται με διαφορές μεταξύ καταναλωτών και παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η διεύθυνση της εν λόγω Υπηρεσίας είναι η εξής: Žalgirio str. 90, 09303 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπό της.

Σημειώστε ότι, εάν επιθυμείτε να έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην Κεντρική Τράπεζας της Λιθουανίας ως αρχή επίλυσης εξώδικων διαφορών, τότε θα πρέπει να μας υποβάλλετε την καταγγελία σας εντός 3 (τριών) μηνών από την ημέρα που διαπιστώσατε ή θα έπρεπε να έχετε διαπιστώσει την επικαλούμενη παραβίαση των δικαιωμάτων ή των έννομων συμφερόντων σας που απορρέουν από τη μεταξύ μας συμφωνία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, εάν πιστεύετε ότι παραβιάσαμε τον νόμο. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στις αντίστοιχες εξωδικαστικές αρχές επίλυσης διαφορών που χειρίζονται τις καταγγελίες καταναλωτών στη χώρα σας σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται από μέρους μας. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των εν λόγω αρχών εδώ.

Η εξέταση της καταγγελίας από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας παρέχεται δωρεάν.

Η αρχή επίλυσης εξώδικων διαφορών για διαφωνίες καταναλωτών που δεν σχετίζονται με αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζα της Λιθουανίας είναι η Κρατική Αρχή Προστασίας Δικαιωμάτων των Καταναλωτών.

Η διεύθυνση της εν λόγω Υπηρεσίας είναι η εξής: Vilniaus str. 25, 01402 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπό της. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας του ΕΟΧ στην οποία διαμένετε.

Αρχή επίλυσης εξώδικων διαφορών για καταγγελίες που σχετίζονται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Κρατική Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων (SDPI), η οποία αποτελεί τη λιθουανική εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων.

Η διεύθυνση της εν λόγω Υπηρεσίας είναι η εξής: L. Sapiegos str. 17, 10312 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας, ada@ada.lt.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπό της.

Περισσότερες πληροφορίες

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χειρισμού καταγγελιών.

Πώς να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να υποβάλετε μια καταγγελία

Εάν θέλετε απλώς να συνομιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο σχετικά με ένα ζήτημα που σας απασχολεί, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής Revolut. Συνήθως, έχουμε τη δυνατότητα να επιλύουμε τα προβλήματα άμεσα.

Εάν το προτιμάτε, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω της εφαρμογής Revolut ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα αυτή ή στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση formalcomplaints@revolut.com.

Για να υποβάλετε καταγγελία, θα πρέπει να μας αναφέρετε τα εξής:

 • το ονοματεπώνυμό σας,
 • τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέονται με τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας,
 • ποιο είναι το πρόβλημα,
 • πότε προέκυψε το πρόβλημα και
 • τον τρόπο που θα θέλατε να επανορθώσουμε.

Θα εξετάσουμε την καταγγελία σας και θα σας απαντήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα επικοινωνούμε μαζί σας στα αγγλικά, εκτός εάν λάβετε διαφορετική ενημέρωση.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, έχετε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στις αρχές επίλυσης εξώδικων διαφορών που αναφέρονται πιο πάνω, σε σχέση με οποιαδήποτε καταγγελία αφορά στις υπηρεσίες μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο (σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία), εάν πιστεύετε ότι παραβιάσαμε τον νόμο.

19. Ενδέχεται να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους Καταθέσεων όψεως

Μπορούμε να προβούμε σε τροποποίηση της συμφωνίας μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

 • εάν θεωρήσουμε ότι θα καταστούν πιο ευκολονόητοι ή πιο χρήσιμοι σε εσάς,
 • για να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας, ιδιαίτερα εάν η τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω αλλαγής του τρόπου παροχής οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού συστήματος ή τεχνολογίας,
 • για να αντικατοπτρίζουν τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για εμάς,
 • για να αντικατοπτρίζουν τυχόν μεταβολές στο κόστος λειτουργίας της επιχείρησής μας, ή
 • επειδή αλλάζουμε ή εισάγουμε νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που επηρεάζουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που υπάρχουν και καλύπτονται από τους παρόντες Όρους Καταθέσεων όψεως.

Ενημέρωση σχετικά με αλλαγές

Εάν προσθέσουμε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που δεν αλλάζει τη συμφωνία, ενδέχεται η προσθήκη να γίνει αμέσως και να σας ενημερώσουμε προτού χρησιμοποιήσετε το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία.

Ειδάλλως, θα σας ενημερώσουμε τουλάχιστον 60 μέρες νωρίτερα μέσω της εφαρμογής Revolut και/ή email προτού προβούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή. Θα υποθέσουμε ότι είστε ικανοποιημένοι με την αλλαγή εκτός και εάν μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε το κλείσιμο του Λογαριασμού Καταθέσεων όψεώς σας πριν από την εφαρμογή.

20. Προμήθειες και φόροι

Η Revolut Bank δεν χρεώνει προμήθειες που ισχύουν για σας ως προς και σε σχέση με τις υπηρεσίες της Revolut Bank στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν θα πληρώσετε καμία προμήθεια για εμάς σε σχέση με τη χρήση της εφαρμογής Revolut ή οποιουδήποτε άλλου μέσου εξ αποστάσεως επικοινωνίας για τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε.

Ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για την καταβολή φόρων ή εξόδων που ισχύουν για καταθέσεις που διατηρείτε στον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε, τους οποίους δεν είμαστε υπεύθυνοι να εισπράττουμε από εσάς, εκτός όπου απαιτείται από τον νόμο.

21. Πώς μπορώ να κλείσω τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτω;

Διατηρείτε το δικαίωμά σας να κλείσετε τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεώς σας κι έτσι να τερματίσετε την παρούσα συμφωνία, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, ενημερώνοντάς μας, ακόμη και μετά το πέρας των 14 ημερών. Μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω της εφαρμογής Revolut ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση feedback@revolut.com.

Τι συμβαίνει μετά το κλείσιμο του τρεχούμενου λογαριασμού μου;

Αμέσως μετά το κλείσιμο του Λογαριασμού όψεως που διαθέτετε, θα επιστρέψουμε τυχόν υπόλοιπο στον τρεχούμενο λογαριασμό που διατηρείτε σε εμάς.

Ο τρεχούμενος λογαριασμός που διατηρείτε σε εμάς και ο Λογαριασμός όψεως που έχετε αποτελούν διαφορετικούς λογαριασμούς και είναι αδύνατον να εγγραφείτε για Λογαριασμό όψεως σε εμάς χωρίς να εγγραφείτε για τρεχούμενο λογαριασμό. Το κλείσιμο του ενός δεν κλείνει αυτόματα τον άλλον.

Εάν κλείσει ο τρεχούμενος λογαριασμός σας, δεν θα μπορείτε να επιστρέψετε καταθέσεις από τον Λογαριασμό όψεως που διαθέτετε προς τον τρεχούμενο λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι, αν και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό όψεως, η λειτουργικότητά του θα περιοριστεί στη διατήρηση των χρημάτων σας και την επιστροφή τους σε εσάς κατόπιν αιτήματός σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 6.

Πώς μπορώ να υπαναχωρήσω από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτω;

Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε και συνεπώς να τερματίσετε την παρούσα συμφωνία μέσα στις πρώτες 14 ημέρες από το άνοιγμά του, ενημερώνοντάς μας μέσω της εφαρμογής Revolut ή στέλνοντάς μας email στο feedback@revolut.com. Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να πληρώσετε ποινές και χωρίς να χρειαστεί να αναφέρετε κάποιον λόγο. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τον Λογαριασμό όψεως που διαθέτετε, θα επιστρέψουμε τυχόν υπόλοιπο στον τρεχούμενο λογαριασμό σας.

22. Νομικά ζητήματα

Άδεια για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς

Προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμφωνίας, πρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας έχει την ιδιότητα του «υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων» σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της εταιρείας μας.

Συνάπτοντας τη συμφωνία, μας δίνετε την άδεια να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε και να αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς. Αυτή η άδεια δεν επηρεάζει τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχετε ή έχουμε στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να ανακαλέσετε την άδειά σας κλείνοντας τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που διαθέτετε, γεγονός που θα τερματίσει τη μεταξύ μας συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για την παροχή των υπηρεσιών μας, αλλά ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους νομικούς λόγους.

Η συμφωνία μεταξύ μας

Εσείς και εμείς αποτελούμε τους μόνους κατόχους δικαιωμάτων βάσει της συμφωνίας.

Η συμφωνία είναι ατομική και συνάπτεται με εσάς. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε σε κανένα άλλο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση βάσει αυτής χωρίς τη συναίνεσή μας.

Δικαίωμα μεταβίβασης και εκχώρησης

Συμφωνείτε και μας επιτρέπετε να συγχωνεύουμε, αναδιοργανώνουμε, διασπάμε, μετασχηματίζουμε ή εκτελούμε οποιαδήποτε άλλη μορφή αναδιοργάνωσης ή αναδιάρθρωσης της εταιρείας ή επιχείρησής μας και/ή να μεταφέρουμε ή να εκχωρούμε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων Όρων Καταθέσεων όψεως σε οποιονδήποτε τρίτο.

Θα μεταβιβάσουμε κάποιο από τα δικά σας ή τα δικά μας δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει των συγκεκριμένων Όρων Καταθέσεων όψεως, μόνο εάν η ενέργεια αυτή δεν θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τα δικαιώματά σας βάσει των παρόντων Όρων Καταθέσεων όψεως ή είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε ώστε να τηρήσουμε οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική απαίτηση, ή πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αναδιοργάνωσης (ή κάποιας παρόμοιας διαδικασίας). Θα μπορείτε να τερματίσετε τον Λογαριασμό Καταθέσεων όψεως που έχετε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης αναφορικά με την εκχώρηση, τη συγχώνευση, την αναδιοργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ειδοποίηση.

Εφαρμόζεται το Δίκαιο της Λιθουανίας

Το δίκαιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας διέπει τη σχέση σας μαζί μας. Ισχύει επίσης στην παρούσα συμφωνία. Ανεξαρτήτως αυτού, μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών του κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο οποίο διαμένετε.

Τόπος σύναψης της παρούσας συμφωνίας

Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ότι έχει συναφθεί στον τόπο όπου διαμένετε κατά τη στιγμή της σύναψης.

Ισχύς της αγγλικής έκδοσης της συμφωνίας

Εάν οι παρόντες Όροι Καταθέσεων όψεως μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα, η μετάφραση είναι μόνο για λόγους αναφοράς και θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Με τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας και την αποδοχή των υπηρεσιών της Revolut Bank, επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε την αγγλική γλώσσα και συμφωνείτε να επικοινωνείτε με τη Revolut Bank στην αγγλική γλώσσα όσον αφορά την παρούσα συμφωνία.

Δικαίωμα εφαρμογής της συμφωνίας

Εάν παραβιάσετε τη συμφωνία που συνάψαμε μεταξύ μας και δεν ασκήσουμε τα δικαιώματά μας ή καθυστερήσουμε να τα ασκήσουμε, το γεγονός αυτό δεν θα μας αποτρέψει από το να ασκήσουμε αυτά ή άλλα δικαιώματα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Δικαστική προσφυγή εναντίον μας

Δικαστικές προσφυγές υπό αυτούς τους Όρους Καταθέσεων όψεως μπορούν να ασκηθούν μόνο στα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (ή στα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου διαμένετε).