Όροι προωθητικής ενέργειας

Προωθητική Ενέργεια Revolut x Vodafone

Σε τι αφορά η Προωθητική Ενέργεια;

Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας Revolut x Vodafone («Προωθητική Ενέργεια»), η Revolut δίνει στους χρήστες της Vodafone στην Ελλάδα την ευκαιρία να εγγραφούν για πρώτη φορά στη Revolut και να λάβουν:

 • Επιβράβευση μετρητών ύψους 35 ευρώ - Η επιβράβευση μετρητών θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας και θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για πληρωμές με φυσική ή εικονική κάρτα Revolut («Επιβράβευση Μετρητών»). Θα έχετε πρόσβαση στο ποσό αυτό αφού παραγγείλετε τη δωρεάν φυσική κάρτα Revolut, προσθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας στη Revolut και πραγματοποιήσετε επιτυχώς τις τρεις πρώτες πληρωμές με φυσική ή εικονική κάρτα Revolut. Οι τρεις πρώτες συναλλαγές με κάρτα Revolut μπορούν να είναι οποιασδήποτε αξίας, άνω του 1 ευρώ (ή ισοδύναμου νομίσματος), και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όποιον έμπορο επιθυμείτε.

Για να λάβετε την Επιβράβευση Μετρητών θα πρέπει να εγγραφείτε στη Revolut μέσω ενός μοναδικού συνδέσμου από τη Vodafone («Συνεργάτης»), η οποία έχει αναλάβει την Προωθητική Ενέργεια για την Επιβράβευση Μετρητών. Η Προωθητική Ενέργεια θα διαρκέσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται σαφώς στην εφαρμογή του Συνεργάτη ή/και στην ιστοσελίδα του ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στη σελίδα της Revolut όταν κάνετε κλικ στον μοναδικό σύνδεσμο για την Προωθητική Ενέργεια. Πρέπει να εγγραφείτε στη Revolut μέσω ενός μοναδικού συνδέσμου από τη Vodafone, μεταξύ 00:00 GMT στις 2 Οκτωβρίου 2023 και 00:00 στις 2 Δεκεμβρίου 2023 («Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας»).


Οι παρόντες όροι («Όροι Προωθητικής Ενέργειας») καθορίζουν τους κανόνες που ισχύουν για την παρούσα Προωθητική Ενέργεια, και θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους Όρους αυτούς, καθώς και με τους όρους που ισχύουν για τον προσωπικό σας λογαριασμό στη Revolut, ανά πάσα στιγμή κατά τη συμμετοχή σας στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια.


Οι χρήστες της Vodafone με έδρα την Ελλάδα θα είναι επιλέξιμοι για την επιβράβευση μετρητών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εντός της περιόδου της Προωθητικής Ενέργειας.

Τι πρέπει να κάνω για να λάβω μέρος στην Προωθητική Ενέργεια;

Για να λάβετε μέρος στην Προωθητική Ενέργεια, θα πρέπει:

 • Η διεύθυνση κατοικίας σας να είναι στην Ελλάδα και
 • Να λάβετε διαφημιστικό μήνυμα απευθείας από τον Συνεργάτη σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, είτε να δείτε την Προωθητική Ενέργεια να διαφημίζεται στην εφαρμογή ή την ιστοσελίδα του Συνεργάτη ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να επωφεληθείτε από την Προωθητική Ενέργεια. Θα λάβετε email/SMS/ειδοποίηση push από τον Συνεργάτη μόνο εάν έχετε ήδη παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα και είστε σύμφωνοι με την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από τον Συνεργάτη προς εσάς.

Θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσετε τα ακόλουθα βήματα:

 • Να κάνετε κλικ στον μοναδικό σύνδεσμο για την Προωθητική Ενέργεια από την ιστοσελίδα του Συνεργάτη ή στον μοναδικό σύνδεσμο για την Προωθητική Ενέργεια που λάβατε στο email/SMS ή την ειδοποίηση push από τον Συνεργάτη - Και στις δύο περιπτώσεις, ο σύνδεσμος αυτός θα σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της Revolut, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Έπειτα, θα μεταφερθείτε στη σελίδα εγγραφής για προσωπικό λογαριασμό Revolut,
 • Να ακολουθήσετε τα βήματα για τη δημιουργία Προσωπικού λογαριασμού Revolut και να ολοκληρώστε τους ελέγχους «Επαλήθευσης Ταυτότητας του Πελάτη» (KYC) πριν από τη λήξη της Περιόδου της Προωθητικής Ενέργειας. Εάν έχετε ήδη Προσωπικό λογαριασμό στη Revolut, τότε δεν πληροίτε τα κριτήρια για την Προωθητική Ενέργεια αυτή,
 • Να έχετε εγγραφεί επιτυχώς στη Revolut (αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε περάσει τον έλεγχο KYC με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ελλάδα) χωρίς περιορισμούς στον λογαριασμό σας, πριν από τη λήξη της Περιόδου της Προωθητικής Ενέργειας,
 • Να έχετε παραγγείλει την πρώτη σας φυσική κάρτα Revolut,
 • Να έχετε προσθέσει χρήματα στον Προσωπικό σας λογαριασμό στη Revolut και να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπό σας για να πραγματοποιήσετε τρεις επιτυχείς συναλλαγές με κάρτα αξίας 1 ευρώ και άνω (ή ισοδύναμου νομίσματος).

Πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς όλα τα παραπάνω βήματα μέχρι τη λήξη της Περιόδου της Προωθητικής Ενέργειας, προκειμένου να λάβετε την επιβράβευση μετρητών.

Πώς θα λάβω την Επιβράβευση Μετρητών;

Εάν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ολοκληρώσετε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Τι πρέπει να κάνω για να λάβω μέρος στην Προωθητική Ενέργεια;», παραγγείλετε την πρώτη σας φυσική κάρτα και πραγματοποιήσετε τρεις συναλλαγές με εικονική ή φυσική κάρτα Revolut, τότε θα πιστώσουμε στον λογαριασμό σας στη Revolut την επιβράβευση μετρητών.

Οι τρεις πρώτες συναλλαγές με την κάρτα Revolut μπορούν να είναι οποιασδήποτε αξίας άνω του 1 ευρώ και να γίνουν σε όποιον έμπορο επιθυμείτε. Για να λάβετε την Επιβράβευση Μετρητών, οι συναλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος της Περιόδου της Προωθητικής Ενέργειας με τη χρήση της κάρτας Revolut. Θα πιστώσουμε το ποσό στον λογαριασμό σας εντός 7 ημερών από την ολοκλήρωση των τριών πρώτων συναλλαγών.

Ποιες συναλλαγές θεωρούνται κατάλληλες για την επιβράβευση μετρητών;

Αφού πραγματοποιήσετε τις τρεις πρώτες ολοκληρωμένες συναλλαγές με εικονική ή φυσική κάρτα Revolut, η επιβράβευση των μετρητών θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας στη Revolut εντός 7 ημερών από την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών. Δεν έχει σημασία αν οι πληρωμές γίνονται στον Συνεργάτη μας ή με άλλο έμπορο. Ωστόσο, οι πληρωμές πρέπει να αποτελούν γνήσια αγορά (για παράδειγμα, οι συναλλαγές με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και οι μεταφορές χρημάτων δεν θεωρούνται έγκυρες). Δεν θα μπορούμε να σας δώσουμε την Επιβράβευση Μετρητών σε περίπτωση που αυτή η ενέργεια θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούμε να ανακτήσουμε την Επιβράβευση Μετρητών από εσάς:

 • Αν σας επιστραφεί το ποσό της πληρωμής με την οποία κερδίσατε την Επιβράβευση Μετρητών,
 • Αν κερδίσατε την Επιβράβευση Μετρητών με δόλιο τρόπο
 • Αν παραβιάσατε τους παρόντες Όρους της Προωθητικής Ενέργειας ή τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ισχύουν για τον προσωπικό σας λογαριασμό στη Revolut, προκειμένου να λάβετε την Επιβράβευση Μετρητών.

Θα ανακτήσουμε το ποσό αφαιρώντας το από τον προσωπικό σας λογαριασμό στη Revolut. Θα θεωρήσουμε ότι η ανάκτηση οποιασδήποτε Επιβράβευσης Μετρητών έχει γίνει με τη συγκατάθεσή σας και ότι η πληρωμή έχει εγκριθεί από εσάς.


Υπάρχουν άλλες νομικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζω;

 1. Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια οργανώνεται και προσφέρεται από την Revolut Bank UAB, με έδρα τη διεύθυνση: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Βίλνιους, Λιθουανία.
 2. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την Προωθητική Ενέργεια νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης που αναφέραμε παραπάνω, εάν, κατά την εύλογη γνώμη μας, η Προωθητική Ενέργεια χρησιμοποιείται καταχρηστικά ή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υπεραξία ή τη φήμη της Revolut. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης, αν πιστεύετε ότι δικαιούστε κάποιο συγκεκριμένο όφελος σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια, το οποίο δεν σας έχει απονεμηθεί ως αποτέλεσμα της πρόωρης αναστολής ή τερματισμού της.
 3. Μπορούμε να ακυρώσουμε την Προωθητική Ενέργεια ή να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους της Προωθητικής ενέργειας ανά πάσα στιγμή. Εάν πρόκειται να αλλάξουμε ή να ακυρώσουμε την Προωθητική Ενέργεια πριν από τη λήξη της Περιόδου Προώθησης, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά μέσω της εφαρμογής Revolut και/ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τυχόν αλλαγές στους Όρους της Προωθητικής ενέργειας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματά σας, εάν έχετε ήδη συμμετάσχει στην ενέργεια.
 4. Δεν μπορείτε να μας ζητήσετε να παρατείνουμε την Προωθητική Ενέργεια εάν την χάσετε. Εάν κλείσετε τον λογαριασμό σας στη Revolut ή ανασταλεί ή περιοριστεί πριν από την πίστωση της Επιβράβευσης Μετρητών ή μεταξύ της χρονικής στιγμής της πρόκρισης για την Επιβράβευση Μετρητών και της λήψης αυτής, που δικαιούστε στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, θα χάσετε το δικαίωμά σας για την Επιβράβευση.
 5. Μπορεί επίσης να προκύψουν γεγονότα πέραν του ελέγχου της Revolut, που καθιστούν αδύνατη την απονομή της Επιβράβευσης Μετρητών στο πλαίσιο της Προωθητικής ενέργειας. Η Revolut δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, είτε άμεση είτε έμμεση, ως αποτέλεσμα γεγονότος που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
 6. Εάν έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε μορφή απάτης ή ουσιαστικής κατάχρησης της Προωθητικής Ενέργειας (όπως για παράδειγμα προσπάθεια απόκτησης αθέμιτου πλεονεκτήματος μέσω εξαπάτησης), μπορούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούμε κατάλληλη ανάλογα με τις περιστάσεις.
 7. Ο Συνεργάτης θα στέλνει διαφημιστικό υλικό στους υφιστάμενους πελάτες του σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου δεδομένων και άμεσου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από τον Συνεργάτη, θα πρέπει να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας απευθείας με τον Συνεργάτη, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Revolut. Εάν εγγραφείτε στη Revolut στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, η Revolut θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τη δική της πολιτική απορρήτου.
 8. Οι παρόντες όροι δημοσιεύονται στα αγγλικά και οποιαδήποτε μετάφραση έγινε για λόγους διευκόλυνσης και αποτελεί ανεπίσημη μετάφραση. Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα δικαίωμα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Η αγγλική έκδοση των παρόντων όρων θα ισχύει και θα υπερισχύει και θα είναι αδιαμφισβήτητη και δεσμευτική. Η αγγλική έκδοση θα χρησιμοποιείται σε κάθε νομική διαδικασία.
 9. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, οι παρόντες Όροι Προωθητικής Ενέργειας διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτούς. Παρά ταύτα, μπορείτε ακόμη να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών της Ελλάδας. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται αποκλειστικά από το αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (ή από τα δικαστήρια της Ελλάδας).