Όροι προωθητικής ενέργειας

Προσφορά επιστροφής μετρητών Revolut x Sziget Festival 2024

Σε τι αφορά αυτή η Προωθητική ενέργεια;


Η Revolut προσφέρει στους υποψήφιους νέους ιδιώτες πελάτες με έδρα σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία , Σουηδία, Σλοβακία (μαζί οι «Επιλέξιμες χώρες») την ευκαιρία να λάβετε μέρος στην προσφορά επιστροφής μετρητών Revolut x Sziget Festival 2024 (η «Προωθητική ενέργεια»).


Η Προωθητική ενέργεια επιτρέπει στους υποψήφιους πελάτες που εγγράφονται για πρώτη φορά σε έναν λογαριασμό Revolut για ιδιώτες να:

  • λάβουν 20 Ευρώ (ή το ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα) που πιστώνονται στον νέο τους λογαριασμό Revolut για ιδιώτες (η «Προσφορά νέου πελάτη»).


Για να λάβετε μέρος σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια, πρέπει να πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να ολοκληρώσετε τα βήματα που ορίζονται στους Όρους της προωθητικής ενέργειας μεταξύ 2 Ιανουάριος 2024 (00:00 CET) και 31 Αυγούστου 2024 (23:59 CET). Το χρονικό διάστημα αυτό ονομάζεται η «Περίοδος προώθησης».


Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι προωθητικής ενέργειας») καθορίζουν τους κανόνες που ισχύουν για την εν λόγω Προωθητική ενέργεια. Πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους προωθητικής ενέργειας και τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες που διαθέτετε ανά πάσα στιγμή, όταν συμμετέχετε σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια.


Τι πρέπει να κάνω για να λάβω μέρος στην Προωθητική ενέργεια;

Για να ικανοποιείτε τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια, πρέπει:

  • να έχετε διεύθυνση κατοικίας σε μία από τις Επιλέξιμες χώρες που αναφέρονται παραπάνω,
  • να μην έχετε ή να μην είχατε κατά το παρελθόν λογαριασμό Revolut για ιδιώτες σε οποιαδήποτε οντότητα του ομίλου Revolut και
  • να είστε τουλάχιστον 18 ετών.


Θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσετε τα «Απαιτούμενα βήματα» πριν από το τέλος της Περιόδου προωθητικής ενέργειας:


  • Κάντε κλικ στον μοναδικό σύνδεσμο της Προωθητικής ενέργειας, ο οποίος θα παρέχεται στον ιστότοπο του Φεστιβάλ Sziget ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Sziget, καθώς και σε περιεχόμενο που παρέχεται από τους συνεργάτες του Sziget Festival και τους συνδεδεμένους Influencer.
  • Ανοίξτε με επιτυχία έναν λογαριασμό Revolut για ιδιώτες για πρώτη φορά μέσω του μοναδικού συνδέσμου της Προωθητικής ενέργειας και
  • πραγματοποιήστε μια πρώτη γνήσια συναλλαγή με κάρτα ύψους τουλάχιστον 1 ευρώ (ή το ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα).


Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον μοναδικό σύνδεσμο της Προωθητικής ενέργειας που παρέχεται ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας, ώστε να εγγραφείτε για λογαριασμό Revolut για ιδιώτες. Εάν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας την κανονική διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού στην εφαρμογή μας, δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια.


Η πρώτη πληρωμή σας με κάρτα μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια φυσική ή εικονική κάρτα Revolut η οποία είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες. Θα πρέπει να αποτελεί πραγματική αγορά (για παράδειγμα, οι συναλλαγές σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς και σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια δεν θεωρούνται γνήσιες).


Πώς μπορώ να λάβω την Προσφορά νέου πελάτη;

Τα άτομα που ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής θα λάβουν μια Προσφορά νέου πελάτη. Η οντότητα του ομίλου Revolut που σας παρέχει τον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες θα πιστώσει 20 Ευρώ (ή ισοδύναμο σε νόμισμα) στο κύριο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Revolut για ιδιώτες εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των Απαιτούμενων βημάτων.


Ποιες άλλες νομικές πληροφορίες πρέπει να γνωρίζω;


1. Ενδέχεται να αλλάξουμε, αναστείλουμε ή τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης που αναφέραμε παραπάνω, εάν, κατά την εύλογη κρίση μας, γίνεται κατάχρηση της Προωθητικής ενέργειας ή αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υπεραξία ή τη φήμη της Revolut ή λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που μπορεί να καταστήσουν αδύνατη από μέρους μας τη διάθεση της Προσφοράς νέου πελάτη με το Sziget Festival ή τους συνεργάτες του. Ενδέχεται να αναστείλουμε ή τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια σε ατομικό ή καθολικό επίπεδο.

2. Εάν χρειαστεί να αλλάξουμε, αναστείλουμε ή τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια πριν από το τέλος της Περιόδου προωθητικής ενέργειας, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε μέσω της εφαρμογής ή/και email. Η Revolut δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, άμεσα ή έμμεσα, ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος εκτός του ελέγχου της, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εκτελούμε την Προωθητική ενέργεια σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη εάν πιστεύετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για μια συγκεκριμένη παροχή σε σχέση με την Προωθητική ενέργεια, η οποία δεν σας έχει δοθεί ως αποτέλεσμα πρόωρης αναστολής ή τερματισμού.

3. Εάν εγγραφείτε για έναν λογαριασμό Revolut για ιδιώτες ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας, ενδέχεται να μη σας προσφέρουμε ή να αντιστρέψουμε την Προσφορά νέου πελάτη (θα θεωρήσουμε ότι η αντιστροφή πραγματοποιήθηκε με τη συναίνεσή σας και πως η πληρωμή έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς) εάν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

a. η σχετική πληρωμή με κάρτα ήταν ανεπιτυχής ή/και ακυρώθηκε ή αντιστράφηκε,

b. ο λογαριασμός σας Revolut για ιδιώτες τεθεί σε αναστολή ή περιορισμό,

c. συμμετέχετε σε απάτη ή υλική κατάχρηση της εν λόγω Προωθητική ενέργειας (για παράδειγμα, απόπειρα απόκτησης αθέμιτου πλεονεκτήματος μέσω εξαπάτησης) ή/και

d. παραβιάσετε τους εν λόγω Όρους προωθητικής ενέργειας ή τους όρους που ισχύουν για τον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες.

4. Οι υπάλληλοι των φορέων του Φεστιβάλ Sziget, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών, των εκπροσώπων και των μελών της άμεσης οικογένειας ή/και εκείνων που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό των εν λόγω υπαλλήλων, δεν είναι επιλέξιμοι και δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια.

5. Οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, οι πράκτορες, οι εργολάβοι και τυχόν θυγατρικές οποιασδήποτε ομάδας οντοτήτων Revolut δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτήν την Προσφορά.

6. Με τη συμμετοχή σας σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια, επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε πως οποιαδήποτε παροχή λάβετε ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας ενδέχεται να υπόκειται σε τοπικό φόρο εισοδήματος στη χώρα διαμονής σας ή/και στην τοπική επικράτεια όπου αποτελείτε φορολογικό κάτοικο. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη η πληρωμή οποιουδήποτε φόρου που ενδέχεται να προκύψει από τη λήψη οποιασδήποτε παροχής. Η Revolut δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη λήψη οποιασδήποτε παροχής ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας.

7. Η επίσημη έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι η αγγλική έκδοση. Ενδέχεται να παρέχουμε μεταφράσεις για λόγους ευγενείας, αλλά η αγγλική έκδοση είναι δεσμευτική σε περίπτωση διαφωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία.

8. Εάν εγγραφείτε για λογαριασμό Revolut για ιδιώτες ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας, η Revolut θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών.


Η συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια οργανώνεται και σας προσφέρεται από τις οντότητες του ομίλου Revolut, οι οποίες σας παρέχουν τον προσωπικό λογαριασμό σας σε Επιλέξιμες χώρες. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με αυτήν την Προωθητική ενέργεια, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Δείτε πιο κάτω τις εγγεγραμμένες διευθύνσεις κάθε οντότητας ή υποκαταστήματος του ομίλου Revolut και τους σχετικούς νόμους και δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία να επιλύουν τυχόν διαφωνίες που ίσως έχετε σε σχέση με αυτήν την Προωθητική ενέργεια. Μπορείτε να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς νόμους περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας στην οποία διαμένετε.


Οντότητα/υποκατάστημα του ομίλου Revolut

Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Ο νόμος που ισχύει για αυτούς τους Όρους προωθητικής ενέργειας

Ποια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Λονδίνο, E14 4HD

Αγγλικό δίκαιο

Τα δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας

Δίκαιο της Λιθουανίας

Τα δικαστήρια της Λιθουανίας ή τα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένετε.

Η Revolut Bank UAB δραστηριοποιείται στην Ιρλανδία μέσω του υποκαταστήματός της στην Ιρλανδία

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ιρλανδία

Ιρλανδικό δίκαιο

Τα αρμόδια δικαστήρια της Ιρλανδίας.

Η Revolut Bank UAB δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στη Γαλλία

10 avenue Kléber, 75116 Παρίσι, Γαλλία (SIREN 894 031 244)

Γαλλικό δίκαιο

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την καταγγελία σας, μπορείτε να προσφύγετε δωρεάν στον Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) και οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να παραπεμφθεί στο αρμόδιο δικαστήριο στη Γαλλία.

Η Revolut Bank UAB δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Ισπανία

Με ΑΦΜ W0250845E, κατάλληλα εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο στη Μαδρίτη, Τόμος 44863, Φύλλο 1, Ενότητα 8, Σελίδα M-789831 και στην Τράπεζα της Ισπανίας με αριθμό 1583. Η διεύθυνσή του είναι στη Príncipe de Vergara 132, 4ος όροφος, 28002, Μαδρίτη (Ισπανία).

Ισπανικό δίκαιο

Τα αρμόδια δικαστήρια της Ισπανίας

Η Revolut Bank UAB δραστηριοποιείται μέσω του παραρτήματός της στο Βέλγιο

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Βελγικό δίκαιο

Τα αρμόδια δικαστήρια του Βελγίου.

Revolut Bank UAB acting via its branch in the Netherlands

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN in Amsterdam, the Netherlands, and with establishment number 000053153170

Dutch law

The court of Amsterdam.