Όροι προωθητικής ενέργειας

Προωθητική ενέργεια επιστροφής μετρητών για συνεργαζόμενους εμπόρους

Τι αφορά η Προωθητική ενέργεια;

Στα πλαίσια της Προωθητικής ενέργειας επιβράβευσης σε επιστροφή μετρητών για συνεργαζόμενους εμπόρους της Revolut (η «Προωθητική ενέργεια»), οι νέοι χρήστες στις αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στη Revolut για πρώτη φορά και να λάβουν μια επιβράβευση σε μετρητά υπό την ονομασία «Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών».

Για να λάβετε την Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών θα πρέπει να εγγραφείτε στη Revolut για πρώτη φορά, είτε μέσω ενός μοναδικού συνδέσμου είτε σαρώνοντας έναν κωδικό QR που παρέχεται από τους συνεργαζόμενους εμπόρους. Οι συνεργαζόμενοι έμποροι χρησιμοποιούν το Revolut POS, το τερματικό Revolut Reader, το Tap to Pay σε iPhone ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν πληρωμών αυτοπροσώπως στα πλαίσια των υπηρεσιών τους (οι «Συνεργαζόμενοι έμποροι»).

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή την Προωθητική ενέργεια θα καθοριστούν στη Σελίδα προορισμού της Προωθητικής ενέργειας στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου που παρέχει ο συνεργάτης μας (η «Σελίδα προορισμού της Προωθητικής ενέργειας»). Στη σελίδα προορισμού της Προωθητικής ενέργειας επιβεβαιώνονται:

 • οι αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις
 • η Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών (θα είναι ποσοστό της συναλλαγής με κάρτα Revolut με ανώτατο όριο για το συνολικό ποσό ή θα είναι ένα σταθερό ποσό) και
 • η χρονική περίοδος κατά την οποία μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή την Προωθητική ενέργεια και να διεκδικήσετε την Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών (η «Περίοδος Προωθητικής ενέργειας»).

Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις (οι «Όροι της Προωθητικής ενέργειας») ορίζουν τους κανόνες που ισχύουν για την Προωθητική ενέργεια και πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους της Προωθητικής ενέργειας καθώς και με τους Προσωπικούς Όρους που ισχύουν για τον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες κατά τη συμμετοχή σας στην Προωθητική ενέργεια.


Τι πρέπει να κάνω για να λάβω μέρος στην Προωθητική ενέργεια;

Για να πληροίτε τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτή την Προωθητική ενέργεια, θα πρέπει:

 • η διεύθυνση κατοικίας σας να βρίσκεται σε αγορά που πληροί τις προϋποθέσεις
 • να είστε τουλάχιστον 18 ετών και
 • να μην έχετε ή να μην είχατε κατά το παρελθόν λογαριασμό Revolut για ιδιώτες σε οποιαδήποτε οντότητα του ομίλου Revolut και
 • είτε να λάβετε πληροφορίες μάρκετινγκ σχετικά με την Προωθητική ενέργεια απευθείας από τη Revolut ή έναν συνεργαζόμενο έμπορο είτε να δείτε την Προωθητική ενέργεια σε κάποιο επαγγελματικό χώρο συνεργαζόμενου εμπόρου, ώστε να μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να επωφεληθείτε από την Προωθητική ενέργεια.

Θα χρειαστεί επίσης να ολοκληρώσετε τα ακόλουθα βήματα:

 • Κάντε κλικ στον μοναδικό σύνδεσμο ή σαρώστε τον κωδικό QR που σχετίζεται με την Προωθητική ενέργεια, όπως παρέχεται από τους συνεργαζόμενους εμπόρους. Αυτός ο σύνδεσμος ή κωδικός QR θα σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της Revolut, όπου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Στην ιστοσελίδα της Revolut θα μπορείτε να δείτε σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με την Προωθητική ενέργεια, όπως τους Όρους προωθητικής ενέργειας, την Περίοδο προωθητικής ενέργειας και τις λεπτομέρειες για την Επιβράβευση σε μετρητά. Αφού συμπληρώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, θα κατευθυνθείτε στη ροή εγγραφής για να δημιουργήσετε λογαριασμό Revolut για ιδιώτες.
 • Ακολουθήστε τα βήματα για το άνοιγμα ενός λογαριασμού Revolut για ιδιώτες και ολοκληρώστε τους ελέγχους μας «Γνωρίστε τον πελάτη σας» / Know Your Customer («KYC») πριν από το τέλος της Περιόδου προωθητικής ενέργειας.
 • Εγγραφείτε επιτυχώς στη Revolut (αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσετε τη διαδικασία KYC με καταχωρημένη διεύθυνση σε μία από τις αγορές που πληρούν της προϋποθέσεις) χωρίς περιορισμούς στον λογαριασμό σας πριν από το τέλος της Περιόδου προωθητικής ενέργειας.
 • Προσθέστε τουλάχιστον 1 €, ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα, στον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες.
 • Κάντε την πρώτη πληρωμή σας με κάρτα Revolut χρησιμοποιώντας μια φυσική ή εικονική κάρτα Revolut η οποία είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες. Θα πρέπει να αποτελεί γνήσια αγορά (για παράδειγμα, οι συναλλαγές σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς και σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια δεν θεωρούνται γνήσιες). Η πρώτη πληρωμή μπορεί να είναι οποιασδήποτε αξίας άνω του 1 € (ή ισοδύναμου νομίσματος) και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιονδήποτε έμπορο.

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς όλα τα παραπάνω βήματα πριν από το τέλος της Προωθητικής ενέργειας για να λάβετε την Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών.


Πώς μπορώ να αποκτήσω την Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών;

Εάν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ολοκληρώσετε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Τι πρέπει να κάνω για να λάβω μέρος στην Προωθητική ενέργεια;», μετά την πρώτη ολοκληρωμένη εικονική ή φυσική συναλλαγή σας με κάρτα Revolut η Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες. Θα πιστώσουμε την Επιβράβευση με επιστροφή μετρητών στον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες εντός 7 ημερών από την ολοκλήρωση της πρώτης πληρωμής με κάρτα.


Ποιες άλλες νομικές πληροφορίες πρέπει να γνωρίζω;

 1. Ενδέχεται να αλλάξουμε, να αναστείλουμε, να επεκτείνουμε ή να τερματίσουμε την Προωθητική ενέργεια νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου προωθητικής ενέργειας, εάν, κατά την εύλογη άποψή μας, γίνεται κατάχρηση της ή ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η υπεραξία ή η φήμη της Revolut. Αυτό μπορεί να γίνεται μεμονωμένα ή σε επίπεδο προωθητικής ενέργειας. Αν χρειαστεί να προβούμε σε αυτή την ενέργεια, θα το ανακοινώσουμε με τον ίδιο τρόπο που ανακοινώθηκε η Προωθητική ενέργεια και, όταν είναι εφικτό, θα προσπαθούμε να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους της προωθητικής ενέργειας δεν θα επηρεάζουν τα δικαιώματά σας εάν έχετε ήδη συμμετάσχει στην Προωθητική ενέργεια.
 2. Η Revolut δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος εκτός του ελέγχου της, εξαιτίας του οποίου δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εκτελούμε την Προωθητική ενέργεια σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη εάν πιστεύετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για μια συγκεκριμένη παροχή σε σχέση με την Προωθητική ενέργεια, η οποία δεν σας έχει δοθεί ως αποτέλεσμα πρόωρης αναστολής ή πρόωρου τερματισμού.
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών κατά τη διάρκεια της Περιόδου προωθητικής ενέργειας, εάν σας επιστραφεί η πληρωμή που επέφερε την Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών, εάν κερδίσατε την Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών με αθέμιτο τρόπο, εάν παραβιάσετε τους όρους που ισχύουν για τον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες που διαθέτετε προκειμένου να λάβετε την Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών ή εάν αντιληφθούμε ότι δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους προωθητικής ενέργειας. Θα θεωρήσουμε ότι η ανάκληση οποιασδήποτε Επιβράβευσης σε επιστροφή μετρητών έχει γίνει με τη συγκατάθεσή σας και ότι η πληρωμή έχει εγκριθεί από μέρους σας.
 4. Εάν κλείσετε τον λογαριασμό σας Revolut για ιδιώτες ή ο λογαριασμός σας ανασταλεί, κλείσει ή περιοριστεί πριν πιστώσουμε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών ή μεταξύ του χρόνου που ικανοποιήσατε τις προϋποθέσεις για Επιβράβευση σε επιστροφή μετρητών και τη λήψη της Επιβράβευσης, θα χάσετε το δικαίωμά σας στην απόκτησή της.
 5. Με τη συμμετοχή σας σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια, επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε πως οποιαδήποτε παροχή λάβετε ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας ενδέχεται να υπόκειται σε τοπικό φόρο εισοδήματος στη χώρα διαμονής σας ή/και στην τοπική επικράτεια όπου αποτελείτε φορολογικό κάτοικο. Αποτελεί δική σας ευθύνη η πληρωμή οποιουδήποτε φόρου που ενδέχεται να προκύψει από τη λήψη οποιασδήποτε παροχής. Η Revolut δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη λήψη οποιασδήποτε παροχής ως μέρος αυτής της Προωθητικής ενέργειας.
 6. Η Revolut πρέπει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκτελούμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους Όρους της Προωθητικής ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου πελατών. . Οι συνεργαζόμενοι έμποροι ενδέχεται επίσης να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, σε σύνδεση με την παρούσα Προωθητική ενέργεια. Ανατρέξτε στις δηλώσεις απορρήτου των Συνεργαζόμενων εμπόρων για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σας. Οι Συνεργαζόμενοι έμποροι θα σας στέλνουν επίσης περιεχόμενο μάρκετινγκ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων και απευθείας ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ από τους Συνεργαζόμενους εμπόρους, πρέπει να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ απευθείας με τους Συνεργαζόμενους εμπόρους, καθώς αυτή η ενέργεια δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Revolut.
 7. Αυτοί οι Όροι προωθητικής ενέργειας δημοσιεύονται στα Αγγλικά και οποιαδήποτε μετάφραση θεωρείται ανεπίσημη και προσφέρεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας. Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να αντλήσουν δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Η αγγλική έκδοση αυτών των Όρων προωθητικής ενέργειας εφαρμόζεται και υπερισχύει, ενώ παράλληλα είναι οριστική και δεσμευτική. Η αγγλική έκδοση θα χρησιμοποιείται σε κάθε νομική διαδικασία. Εάν, ωστόσο, βάσει νόμου πρέπει να χρησιμοποιείται η τοπική γλώσσα, θα υπερισχύει η έκδοση της τοπικής γλώσσας.


Η συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια οργανώνεται και σας προσφέρεται από την οντότητα του ομίλου Revolut, η οποία σας παρέχει τον λογαριασμό Revolut για ιδιώτες που κατέχετε. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με αυτήν την Προωθητική ενέργεια, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Ανατρέξτε παρακάτω, για την εγγεγραμμένη διεύθυνσή της και για τους σχετικούς νόμους και τα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά έχετε σε σχέση με αυτήν την Προωθητική ενέργεια. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας στην οποία διαμένετε


Οντότητα/υποκατάστημα του ομίλου Revolut

Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Ο νόμος που ισχύει για αυτούς τους Όρους προωθητικής ενέργειας

Ποια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας

Δίκαιο της Λιθουανίας

Τα δικαστήρια της Λιθουανίας (ή τα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ).

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Αγγλικό δίκαιο

Τα δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας.

Η Revolut Bank UAB δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Ολλανδία

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Άμστερνταμ, Ολλανδία

Ολλανδικό δίκαιο

Το αρμόδιο δικαστήριο της Ολλανδίας.

Η Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται μέσω του παραρτήματός της στο Βέλγιο

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Βελγικό δίκαιο

Τα αρμόδια δικαστήρια του Βελγίου.