Σχετικά με εμάς

Παγκόσμια Ηγετικά Στελέχη

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικά Ηγετικά Στελέχη

Η πολιτική μας

Οι νομικές και ηθικές δεσμεύσεις μας είναι διαθέσιμες στη Σελίδα Πολιτικής της εταιρείας

Ribbit Capital
Index Ventures
Lake Star
TVC
Balderton Capital
DST