Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θα λάβω πολλαπλές ανταμοιβές εάν ολοκληρώσω κάποιο μάθημα ή ενότητα περισσότερες από μία φορές;

Θα λάβετε μόνο μία ανταμοιβή για το κάθε μάθημα ή ενότητα που ολοκληρώνετε. Μπορείτε να επαναλάβετε το μάθημα, να διαβάσετε ξανά το περιεχόμενο και να κάνετε το τεστ γνώσεων στο τέλος, αλλά δεν θα λάβετε την ανταμοιβή εκ νέου.

Σχετικά Άρθρα