Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πρέπει να επαληθεύσω την πηγή των κεφαλαίων μου;

Ως εταιρεία που προσφέρει οικονομικές υπηρεσίες, η Revolut οφείλει να εφαρμόζει ένα σύνολο κανόνων και κανονισμών που διέπουν αυτόν τον τύπο υπηρεσιών. Οι ρυθμιστικές αρχές επιβλέπουν τον κλάδο μας προκειμένου να διασφαλίσουν την ανίχνευση και την αποτροπή διάπραξης οικονομικού εγκλήματος, όπου αυτό είναι δυνατό. Προκειμένου να αποτραπεί ένα οικονομικό έγκλημα, είναι απαραίτητο πρώτα να ανιχνευτεί. Αυτό το καθήκον έχουν αναλάβει τα άτομα της ομάδας μας που ειδικεύονται στην καταπολέμηση του εγκλήματος και την πρόληψη απάτης.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματά μας επισημαίνουν τους πελάτες για έλεγχο ως μέρος της τυπικής διαδικασίας. Εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Σε πολλές περιπτώσεις το σύστημα απαιτεί να ζητήσουμε έγγραφα από πελάτες που δεν έχουν κάνει τίποτα λάθος. Αυτός είναι απλώς ένας έλεγχος ρουτίνας που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε. Θα υπάρξουν περιπτώσεις που θα σας ζητήσουμε πληροφορίες παραπάνω από μια φορά. Στόχος μας είναι να κάνουμε αυτήν την εμπειρία όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη, επομένως θα ζητήσουμε έγγραφα μόνο εάν δεν έχουμε ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες.

Σχετικά Άρθρα