Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι ο έλεγχος της πηγής κεφαλαίων;

Οι έλεγχοι πηγών κεφαλαίων είναι πολύ σημαντικοί, αλλά λίγοι το γνωρίζουν. Η Revolut παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της να πατάξει το οικονομικό έγκλημα με κάθε ευκαιρία. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το επιτυγχάνουμε αυτό είναι ακολουθώντας τη ροή των χρημάτων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου θα σας ζητήσουμε να προσκομίσετε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα μετρητά που έχετε κερδίσει με κόπο, προέρχονται από νόμιμη πηγή. Θα πρέπει να προσδιορίσετε πώς και για ποιο σκοπό χρηματοδοτείται ο λογαριασμός σας.

Η τεκμηρίωση των πηγών εισοδήματος ενός πελάτη δίνει τη δυνατότητα σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα:

  • να διασφαλίσει ότι οι πελάτες αξιολογούνται κατάλληλα ως προς τον κίνδυνο
  • να κατανοήσει πώς και πού δημιουργήθηκε το κεφάλαιο
  • να διασφαλίσει ότι τα αναγκαία μέτρα και οι έλεγχοι είναι ανάλογα με τους κινδύνους που διατρέχει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
  • να προσδιορίσει εάν η συναλλακτική δραστηριότητα ενός πελάτη είναι σύμφωνη με αυτό που εύλογα θα αναμενόταν με βάση τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί για τον πελάτη

Αν και δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πόσο χρόνο μπορεί να διαρκέσει ένας τέτοιος έλεγχος, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε τις αξιολογήσεις το συντομότερο δυνατό.

Σχετικά Άρθρα