Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να κλείσω τον λογαριασμό μου χωρίς επαλήθευση πηγής κεφαλαίων;

Στη Revolut λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις νομοθετικές μας υποχρεώσεις, γι' αυτό και κάποια στιγμή μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε τις πηγές του εισοδήματός σας.

Λάβετε υπόψη ότι έχοντας αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, συμφωνείτε να παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων σας και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετικά με την κίνηση χρημάτων στον λογαριασμό σας.

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να μας χορηγήσετε έγγραφα στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας ή τις τραπεζικές μεταφορές σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, να ακυρώσετε κάποια μεταφορά ή να υποβάλετε τον λογαριασμό σας στη διάθεσή μας για περαιτέρω έλεγχο. Δεν είμαστε σε θέση να δηλώσουμε με βεβαιότητα προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε.

Σχετικά Άρθρα