Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πού μπορώ να βρω τα στοιχεία του τοπικού λογαριασμού μου;

Ως χρήστης με έδρα την ΕΕ, έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του τοπικού λογαριασμού GBP. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη > καρτέλα «Λογαριασμοί» > επιλέξτε Βρετανική Λίρα > πατήστε στη σημαία της Βρετανίας για να δείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε GBP (βεβαιωθείτε ότι βλέπετε την καρτέλα «Τοπικός»). Τα στοιχεία του τοπικού λογαριασμού σας σε GBP αποτελούνται από κωδικό ταξινόμησης και αριθμό λογαριασμού.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Revolut.

Έχετε επίσης πρόσβαση σε τοπικά στοιχεία λογαριασμού EUR, για μεταφορές εντός της ΕΕ (στην περιοχή SEPA). Για να αποκτήσετε πρόσβαση, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη > καρτέλα «Λογαριασμοί» > επιλέξτε Ευρώ > πατήστε στη σημαία της ΕΕ για να δείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε EUR (βεβαιωθείτε ότι βλέπετε την καρτέλα «Τοπικός»). Τα στοιχεία του τοπικού σας λογαριασμού EUR θα αποτελούνται από BIC και IBAN.

Σχετικά Άρθρα

Με τραπεζικό έμβασμα