Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οδηγός αποστολής τραπεζικών εμβασμάτων σε USD στον Revolut λογαριασμό σας

Τι στοιχεία πρέπει να δώσω στον αποστολέα;

Το όνομά σας («δικαιούχος»), τον αριθμό λογαριασμού και τον αριθμό ταυτοποίησης τράπεζας (για να τα βρείτε, πατήστε το εικονίδιο της σημαίας στην οθόνη του λογαριασμού σας).

Εάν χρειάζεστε το όνομα και τη διεύθυνση της τράπεζας, αυτά είναι: Metropolitan Commercial Bank (MCB), 99 Park Ave, New York, NY 10016, USA.

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να παραλάβω τη μεταφορά;

Οι μεταφορές ενδέχεται να χρειαστούν έως και 2 εργάσιμες ημέρες για να παραληφθούν.

Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε διεθνή μεταφορά SWIFT, ανατρέξτε στον οδηγό μας για διεθνείς μεταφορές SWIFT.

Σχετικά Άρθρα

Με τραπεζικό έμβασμα