Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οδηγός για διεθνείς τραπεζικές μεταφορές SWIFT στον Revolut λογαριασμό σας

Τι στοιχεία πρέπει να δώσω στον αποστολέα;

Το όνομά σας («δικαιούχος»), το IBAN και BIC (για να τα βρείτε, πατήστε το εικονίδιο της σημαίας στην οθόνη του λογαριασμού σας).

Πρόσθετες λεπτομέρειες: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τράπεζες ζητούν πρόσθετα στοιχεία, όπως «Στοιχεία τράπεζας παραλαβής» και «Στοιχεία ανταποκρίτριας τράπεζας».

Αναφορικά με τα «Στοιχεία τράπεζας παραλαβής» χρησιμοποιήστε τα εξής:

Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, LT-08130, Lithuania

Για τα «Στοιχεία ανταποκρίτριας τράπεζας»κοινοποιήστε τα ακόλουθα, ανάλογα με το νόμισμα προέλευσης:

Για εμβάσματα σε GBP 1) Τράπεζα: Barclays 2) Κωδικός αριθμός τράπεζας: 20-00-00

Για εμβάσματα σε USD 1) Τράπεζα: JPMorgan 2) Αριθμός ταυτοποίησης τράπεζας: 021000021

Για εμβάσματα σε AUD, NZD 1) Τράπεζα: JPMorgan 2) BIC: CHASGB2L

Για όλα τα άλλα νομίσματα 1) Τράπεζα: Barclays 2) BIC: BARCGB22

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να παραλάβω τη μεταφορά;

Συνήθως, περίπου 3-5 εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, καθώς ορισμένες τράπεζες δεν επεξεργάζονται πληρωμές τα Σαββατοκύριακα, ορισμένες υποχρεούνται να πραγματοποιούν ελέγχους για πληρωμές, ενώ άλλες μπορεί να χρησιμοποιούν πολλούς μεσάζοντες που καθυστερούν περαιτέρω την επεξεργασία των πληρωμών.

Κάποια άλλη συμβουλή κατά την πραγματοποίηση διεθνών μεταφορών SWIFT;

Για να αποφύγετε τα έξοδα διαμεσολάβησης άλλων τραπεζών, ζητήστε από τον αποστολέα να κάνει τις μεταφορές χρησιμοποιώντας την επιλογή «OUR»/αμοιβές παραλήπτη, εάν αυτή είναι διαθέσιμη.

Εάν η αποστέλλουσα ή ανταποκρίτρια τράπεζα χρησιμοποιήσει λανθασμένα ή ανεπαρκή στοιχεία λογαριασμού, η πληρωμή μπορεί να απορριφθεί χωρίς να φτάσει στη Revolut. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει τα ακριβή στοιχεία από την καρτέλα «SWIFT».

Σχετικά Άρθρα

Με τραπεζικό έμβασμα