Αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό

Δήλωση αποποίησης ευθυνών για τη σύγκριση τιμών

Το εργαλείο σύγκρισης τιμών που διαθέτουμε συγκρίνει το συνολικό κόστος που χρεώνει η Revolut για την αποστολή διεθνών εμβασμάτων, συγκριτικά με παρόμοιους παρόχους («Πάροχοι»). Με τον όρο «συνολικό κόστος», εννοούμε το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσετε για να στείλετε τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναλλαγματικών ισοτιμιών και τελών μεταφοράς. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο εργαλείο σύγκρισης τιμών ισχύουν κατά την αποστολή χρημάτων στο εθνικό νόμισμα της χώρας του παραλήπτη και δεν περιλαμβάνουν μεταφορές που πραγματοποιούνται σε πελάτες της Revolut.

Ποιο είναι το κόστος για την αποστολή ενός εμβάσματος;

Το κόστος μιας μεταφοράς μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες: τη συναλλαγματική ισοτιμία και τη χρέωση μεταφοράς: ● Συναλλαγματική ισοτιμία: Η αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό συχνά περιλαμβάνει δύο διαφορετικά νομίσματα: το νόμισμα που χρησιμοποιείτε για να πληρώσετε για τη μεταφορά και το νόμισμα που θα λάβει ο δικαιούχος. Γι' αυτό, οι διεθνείς μεταφορές περιλαμβάνουν συνήθως συναλλαγματική ισοτιμία. Η διαφορά μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της ισοτιμίας της αγοράς (όπως αυτή που βλέπετε στην Google) ονομάζεται «ανατίμηση». Ορισμένοι πάροχοι καθορίζουν ρητά αυτή την προσαύξηση πάνω από τη συναλλαγματική ισοτιμία, ενώ άλλοι την περιλαμβάνουν στη συναλλαγματική ισοτιμία ● Χρέωση μεταφοράς: Αυτό είναι το κόστος που σας χρεώνει ο Πάροχος για να στείλετε τα χρήματα, αφού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ανταλλαγή νομισμάτων. Συνήθως είναι ο συνδυασμός μιας σταθερής και μιας μεταβλητής χρέωσης με βάση το ποσό της μεταφοράς Πέραν των προμηθειών που εμφανίζονται στον συγκριτικό πίνακα, η τράπεζα του δικαιούχου ή οι ανταποκρίτριες τράπεζες ενδέχεται να χρεώσουν τις δικές τους προμήθειες. Αυτές οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται στον συγκριτικό πίνακα καθώς δεν γνωστοποιούνται σε εμάς.

Πώς συλλέγονται τα δεδομένα για τη Σύγκριση Τιμών;

Τα δεδομένα των παρόχων λαμβάνονται απευθείας από τις σελίδες τους συλλέγοντας κόστη μεταφοράς που είναι διαθέσιμα δημοσίως ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες εμβασμάτων τους σαν να ήμασταν πελάτες. Δεν συλλέγουμε δεδομένα για ακριβή ποσά, αλλά χρησιμοποιούμε διαφορετικά όρια ποσών μεταφοράς στο νόμισμα του αποστολέα. Για παράδειγμα, για τις μεταφορές σε GBP συλλέγουμε δεδομένα για τα ακόλουθα ποσά: 100£, 500£, 1.000£, 2.500£, 5.000£, 25.000£* *Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν μεταφορές ύψους 25.000£. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συλλέγουμε ποσά αποστολής όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μέγιστη τιμή που επιτρέπει ο πάροχος (π.χ. 7.000£, 7.600£, 15.000£, 15.500£, 16.000£). ● Συναλλαγματική ισοτιμία : Κατά τη στιγμή της συλλογής δεδομένων, υπολογίζουμε την ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών που σας προσφέρουν οι Πάροχοι και της ισοτιμίας της αγοράς, η οποία ονομάζεται «προσαύξηση». Για παράδειγμα, εάν τη στιγμή της συλλογής δεδομένων, η συναλλαγματική ισοτιμία της αγοράς από GBP σε EUR είναι 1,2 και η συναλλαγματική ισοτιμία ενός Παρόχου είναι 1,1, τότε η προσαύξηση είναι (1,2 - 1,1) / 1,2 = 0,08. Αργότερα, όταν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σύγκρισης τιμών που διαθέτουμε, θα ελέγξουμε και πάλι την ισοτιμία της αγοράς και θα υπολογίσουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα σας προσέφεραν οι Πάροχοι εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιώντας αυτή την ποσοστιαία διαφορά. Για παράδειγμα, εάν η συναλλαγματική ισοτιμία της αγοράς από GBP σε EUR όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σύγκρισης τιμών είναι 1,1 και η προσαύξηση για έναν συγκεκριμένο Πάροχο είναι 0,08, τότε θα εκτιμήσουμε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία του Παρόχου είναι 1,1 * (1 - 0,08) = 1,01. Για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε δίκαιοι με τους Παρόχους κατά τον υπολογισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται για το υψηλότερο όριο που πληροί το ποσό της μεταφοράς σας. Για παράδειγμα, εάν στέλνετε 600£ και συλλέξαμε δεδομένα από 100£, 500 £ και 1000£, τότε θα χρησιμοποιήσουμε το όριο των 1000£. Ο λόγος είναι ότι οι χρεώσεις συνήθως ποικίλλουν ανάλογα με το ποσό που αποστέλλεται: συνήθως, όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της μεταφοράς τόσο χαμηλότερη είναι η χρέωση. ● Χρέωση μεταφοράς : Για να υπολογίσουμε το τέλος μεταφοράς των Παρόχων, παίρνουμε τη χρέωση μεταφοράς για κάθε όριο, προσδιορίζουμε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους και, αν ναι, υποθέτουμε ότι η διαφορά κατανέμεται ομοιόμορφα στο εύρος μεταξύ των δύο ορίων. Για παράδειγμα, εάν στείλατε 750£ και πήραμε 10£ προμήθεια στο όριο των 500£ και 20£ στο όριο των 1000£ για έναν συγκεκριμένο Πάροχο, θα υπολογίσουμε ότι η αμοιβή αυτού του Παρόχου είναι 15£. Τα έξοδα μεταφοράς στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη μικροεφαρμογή μας και την ενημερώνουμε τακτικά (συνήθως καθημερινά). Ωστόσο, δεν ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 100% ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες όλες της ώρες της ημέρας. Λόγω αυτού, και επειδή συλλέγουμε τα δεδομένα με τη χρήση ορίων και όχι ακριβή ποσά, το συνολικό κόστος που βλέπετε από τον συγκριτικό μας πίνακα ενδέχεται να διαφέρει από το κόστος που αναφέρεται στον ιστότοπο του Παρόχου. Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά χρηματοοικονομική συμβουλή. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση, απευθυνθείτε σε ανεξάρτητα μέρη για επαγγελματικές συμβουλές. Η Revolut δεν είναι εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.