Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπάρχουν όρια καταθέσεων;

Για τις κάρτες που προστέθηκαν πρόσφατα (συμπεριλαμβανομένων των καρτών αντικατάστασης που έχετε λάβει από την τράπεζά σας), θα έχετε ένα προσωρινό ανώτατο όριο που θα σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ανά 24 ώρες. Ορισμένοι χρήστες μπορεί να διαπιστώσουν ότι έχουν χαμηλότερο ημερήσιο όριο στην αρχή, ωστόσο, τα ημερήσια όρια κατάθεσης θα αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου και εμείς δεν έχουμε δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής τους. Δοκιμάστε να προσθέσετε το επιθυμητό ποσό. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε μεγαλύτερο ποσό από το ημερήσιο όριό σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω άλλων τρόπων πληρωμής που είναι διαθέσιμοι στη χώρα σας.

Πέρα απ’ αυτό, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την πηγή των κεφαλαίων σας, ένα απαραίτητο βήμα για τη συμμόρφωσή μας με τους σχετικούς κανόνες.

Εάν αναμένετε να πραγματοποιηθεί μεγάλη μεταφορά χρημάτων προς τον λογαριασμό σας Revolut, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά Άρθρα