Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί ανεστράφη η κατάθεση της κάρτας μου;

Επί του παρόντος, στις φορτίσεις κάρτας, έχουμε κατάσταση αναστροφής μόνο για έγκριση καρτών. Ορισμένες φορές, όταν προστίθεται μια κάρτα, πραγματοποιείται μια μικρή συναλλαγή στην κάρτα η οποία αναστρέφεται άμεσα για να εξασφαλιστεί ότι η κάρτα θα αποδεχτεί τη συναλλαγή.

Εάν αναστραφεί αμέσως, η έγκριση ήταν επιτυχής.

Σχετικά Άρθρα