Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί ανεστράφη η κατάθεση της κάρτας μου;

Ο πιο κοινός λόγος αναστροφής μίας φόρτισης είναι ένα προσωρινό πρόβλημα σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή σύνδεση στο διαδίκτυο προτού προβείτε σε άλλη προσπάθεια. Θα ήταν επίσης καλό να ελέγξετε με την τράπεζά σας εάν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την επαλήθευση 3D Secure.

Σε μια τέτοια περίπτωση, αφήστε να περάσει λίγη ώρα για να αποκατασταθεί η σύνδεση προτού επιχειρήσετε φόρτιση ξανά. Βοηθάει επίσης να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά ώστε να γίνει ανανέωση στην εφαρμογή.

Σχετικά Άρθρα