Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Κλείσιμο λογαριασμού

Δεν σας συνιστούμε να κλείσετε τον λογαριασμό Revolut που διαθέτετε, καθώς μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με τον ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου. Η Revolut δεν σας χρεώνει εάν διατηρείτε ανοικτό έναν απλό λογαριασμό που δεν χρησιμοποιείται.

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, αναβαθμίστε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοσή της, μεταβείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις» στην εφαρμογή, πατήστε «Κλείσιμο λογαριασμού» και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Έχετε υπόψη ότι είμαστε υποχρεωμένοι να φυλάσσουμε τα δεδομένα σας για 6 έτη για σκοπούς συμμόρφωσης με κανονιστικές απαιτήσεις, όπως τον νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σχετικά Άρθρα