Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί μου ζητήθηκε να επαληθεύσω εκ νέου την ταυτότητά μου;

Ορισμένες φορές οι κανονισμοί αλλάζουν, οι μέθοδοι επεξεργασίας δεν υποστηρίζονται πλέον και τα έγγραφα λήγουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έγγραφο ταυτοποίησης που μας προσκομίσατε να μην είναι πλέον έγκυρο.

Κατανοούμε πόσο ενοχλητικό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο και, γι΄ αυτόν τον λόγο, έχουμε διευκολύνει στο μέτρο του δυνατού τη διαδικασία της εκ νέου επαλήθευσης της ταυτότητάς σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξετε την εφαρμογή και μετά να ανεβάσετε ένα νέο έγγραφο ταυτοποίησης, ιδανικά ένα έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Ενδέχεται να σας στέλνουμε περιστασιακά email ή ειδοποιήσεις σχετικά με αυτό, ωστόσο να θυμάστε πως η μόνη αληθινή και σχετική πηγή επικοινωνίας μαζί μας είναι η δυνατότητα συνομιλίας μέσω της εφαρμογής Revolut. Αν λάβετε τυχόν ύποπτους συνδέσμους ή τηλεφωνικές κλήσεις, μην δώσετε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμός σας και συνομιλήσετε μαζί μας για να το επιβεβαιώσετε με την Ομάδα υποστήριξης.

Σχετικά Άρθρα