Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς καθίστανται τα AML και CTF αποτελεσματικά;

Ένα αποτελεσματικό πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πρέπει να αντιμετωπίζει τα κύρια ζητήματα κινδύνου: οφείλει να αποτρέπει, εντοπίζει και τιμωρεί τα παράνομα κεφάλαια που εισέρχονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη χρηματοδότηση τρομοκρατών, τρομοκρατικών οργανισμών ή/και τρομοκρατικών ενεργειών. Επίσης, οι στρατηγικές των AML και CTF συγκλίνουν, Στοχεύουν σε επίθεση κατά της εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων τους και χρήση του οικονομικού ίχνους για προσδιορισμό των διάφορων συνιστωσών του εγκληματικού ή τρομοκρατικού δικτύου. Αυτό, υποχρεώνει τους οργανισμούς να δημιουργήσουν μηχανισμούς για ανάγνωση όλων των οικονομικών συναλλαγών, και εντοπισμό ύποπτων οικονομικών μεταφορών.

Σχετικά Άρθρα