Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιος θεωρείται ΠΕΠ;

Ένα πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο (ΠΕΠ) καθορίζεται από την Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ως «το άτομο που είναι ή του έχει ανατεθεί ένα εξέχων δημόσιο λειτούργημα. Αναγνωρίζεται ότι πολλά ΠΕΠ, λόγω της θέσης και της επιρροής τους, βρίσκονται σε θέσεις από τις οποίες μπορούν δυνητικά να καταχραστούν με σκοπό την διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων και σχετικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της δωροδοκίας, καθώς και δραστηριότητας η οποία σχετίζεται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. (...)». Επίσης τα πρόσωπα ΠΕΠ είναι «άτομα που κατέχουν, ή τους έχει ανατεθεί, ένα επιφανές δημόσιο λειτούργημα, καθώς επίσης μέλη των οικογενειών τους και στενοί συνεργάτες τους, ενώ περιλαμβάνει ΠΕΠ τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας».

Συνεπώς, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να εξακριβώσουμε κατά πόσον εσείς, ως πελάτης, έχετε οποιαδήποτε πολιτική διασύνδεση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς «αυτές οι απαιτήσεις είναι προληπτικής (όχι εγκληματικής) φύσης και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως στιγματισμός των ΠΕΠ, ότι δηλαδή εμπλέκονται σε εγκληματική δραστηριότητα».

Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

Στην περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι είστε ΠΕΠ, θα σας ζητήσουμε απλώς να προχωρήσετε σε έλεγχο της πηγής κεφαλαίων. Δεν είναι επειδή δεν σας εμπιστευόμαστε, απλώς είμαστε υποχρεωμένοι νομικά να το κάνουμε, ως τυπική διαδικασία.

Τι συμβαίνει στη περίπτωση που δεν θέλω να θεωρηθώ ΠΕΠ;

Δυστυχώς, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς ή από την κρίση μας. Πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες και κανονισμούς. Ωστόσο, εάν θεωρηθείτε Συνεργάτης ΠΕΠ λόγω της εγγύτητας της σχέσης σας με άλλο πρόσωπο και αυτό δεν ισχύει πλέον (για παράδειγμα, λόγω διαζυγίου ή ακύρωσης), τότε ενημερώστε μας μέσω της συνομιλίας και θα το λάβουμε υπόψη.

Δεν θα μπορούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, ωστόσο θα τα καταγράψουμε και θα τα λάβουμε υπόψη μας.

Σχετικά Άρθρα